Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

Hoofdstuk 6+7

Beoordeling 8.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 2073 woorden
  • 3 november 2015
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 8.3
3 keer beoordeeld

Eenmanszaak
Er is 1 eigenaar, die wel personeel kan hebben. Eigenaar is aansprakelijk met privévermogen. Zelfstandige zonder personeel(ZZP’er)ook mogelijk.
Voordelen:
-Alle winst is voor de eigenaar
-De eigenaar kan alle beslissingen zelf nemen
-Er gelden allerlei belastingvoordelen, waardoor je netto meer overhoudt dan bij de NV/BV
-Gemakkelijk en goedkoop om op te richten
Nadelen:
-Eigenaar is niet automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, werkloosheid.
-Er is geen pensioenopbouw
-Moeilijk om aan geld te komen omdat de bank niet altijd geld uitleent.
Balans=overzicht van alle bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment.
 

Debet                                                                               Credit

Bezittingen                                      €200.000

Eigen vermogen                              €150.000

Vreemd vermogen                           €50.000

                                                          €200.000                                                             €200.000

Vennootschap onder firma(VoF)
VOF=Bedrijf met meerdere eigenaren die allemaal aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor de gehele schuld. Je inleg is ook je aandeel(Jan investeert 20.000→20%,Piet investeert 80.000→80%)Je kunt een vennootschapscontract laten vastleggen, waarin de belangrijkste afspraken staan bijv. voor uitgaven groter dan 10.000€, is een handtekening van alle vennoten nodig.
Voordelen:
-Taken kunnen verdeeld worden
-Je bent niet alleen aansprakelijk/verantwoordelijk
-Belastingvoordelen
Nadelen:
-Aansprakelijk op privévermogen
-Vennoten zijn niet automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
-Er is geen pensioenopbouw
 

Debet                                                                                  Credit

Bezittingen                                      €250.000

Eigen vermogen
Vermogen Ad                                    €50.000
Vermogen Gerrit                             €150.000
Vreemd vermogen
Lening                                               €50.000

                                                          €250.000                                                            €250.000

Besloten Vennootschap(BV)
Bedrijf dat aandelen uitgeeft alleen in een besloten kring. Alle aandeelhouders staan in een aandeelhoudersregister, en je kunt de aandelen niet zomaar verkopen.
Elke aandeelhouders is mede-eigenaar, mag dus meebeslissen en heeft recht op dividend.
Voordelen:
-Aandeelhouders zijn niet aansprakelijk met het privévermogen(tenzij er sprake is van wanbeleid)
-Werkende aandeelhouders vallen automatisch onder de sociale zekerheid
-Meestal makkelijk om aan geld te komen
Nadelen:
-Geen belastingvoordelen zoals bij VOF/eenmanszaak
-Publicatieplicht. BV moet altijd een jaarrekening publiceren bij KvK die iedereen kan inzien.
-Aandelen zijn vaak moeilijk te verkopen.

Debet                                                                                           Credit

Bezittingen                                      €250.000

Eigen vermogen
Aandelenvermogen Mo                     €50.000
Aandelenvermogen Khalid                €50.000
Reserves                                           €50.000

Vreemd vermogen
Leningen                                         €100.000

                                                          €250.000                                                             €250.000
Reserves=Niet-uitgekeerde winst, waardestijging bezittingen, enz.

Naamloze Vennootschap(NV)
De NV geeft aandelen uit die iedereen kan kopen. Aandeelhouders zijn niet bekend bij het bedrijf(tenzij iemand meer dan 3% bezit). De Algemene Vergadering van Aandeelhouders(AVA) vormt in principe de hoogste macht.
Voordelen:
-Gemakkelijk om aan geld te komen
-Werkende aandeelhouders vallen onder de sociale zekerheid
-Aandeelhouders niet aansprakelijk met privévermogen
-Directie kan gestimuleerd worden d.m.v. extra aandelen
Nadelen:
-Uitgebreide publicatieplicht
-Een deel v/d zeggenschap ligt in de handen van beleggers, die niet over de lange termijn nadenken
-Hoge beurskosten

                                                                                                                       
Debet                                                                                             Credit

Bezittingen                                      €200.000

Eigen vermogen
Geplaatst aandelenvermogen           €50.000
Reserves                                           €50.000
Vreemd vermogen
Leningen                                         €100.000

                                                          €200.000                                                            €200.000

Geplaatst aandelenvermogen=Aantal verkochte aandelen x nominale waarde(Waarde die op het aandeel staat, soort basiswaarde)
Niet-commerciële organisaties
Rechtsvormen niet-commerciële organisaties(winst maken is niet het doel):
-Vereniging:Heeft leden die inspraak hebben. De Algemene Ledenvergadering(ALV)vormt de hoogste macht. De ALV kiest het bestuur en moet het beleid goedkeuren.
-Stichting:Heeft geen leden(wel donateurs, maar die hebben geen inspraak)Bestuur kiest zichzelf

Statuten=officieel document waarin de belangrijkste regels v/d organisatie staan.
Rechtspersoon=organisatie die zelf rechten/plichten heeft, bijv. BV moet zelf belasting betalen over de winst, ook als de winst niet wordt uitgekeerd. De eigenaren zijn dan dus niet privé-aansprakelijk.
De BV/NV/vereniging zijn rechtspersoon(mits ingeschreven bij KvK)
Lumpsum-financiering=Organisatie krijgt van de overheid een subsidiebedrag per prestatie, bijv. school krijgt ±€7.000 per leerling.

 

Hoofdstuk 7
Vermogensmarkt=Aanbod van en vraag naar geld totaal
Vragers=consumenten, bedrijven en overheid(hebben geld nodig)
Aanbieders=spaarders, beleggers,bedrijven,banken,institutionele belegger(bedrijf dat altijd veel geld heeft door zijn tak en dat wil beleggen, bijv. pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij)

De vermogensmarkt bestaat uit 2 delen/markten:
1.Geldmarkt:Korte termijn (minder dan 2 jaar)Bijvoorbeeld:
-Leverancierskrediet(je koopt iets en betaalt het later)
-Koopafbetaling(je koopt iets en betaalt in termijnen)
-Rekening-courantkrediet(rood staan op rekening)
2.Kapitaalmarkt:Lange termijn(langer dan 2 jaar)Bijvoorbeeld:
-Hypothecaire lening(Lening met onroerend goed(huis)als onderpand)
-Obligatielening(Grote lening die in kleine delen wordt gesplitst, uitlener ontvangt een bewijs(obligatie).Lening €1.000.000→1000 keer €1000
-Onderhandse lening(Lening tussen 2 partijen zonder tussenkomst van de bank)
-Aandelen(Oneindige looptijd)

AEX=gewogen gemiddelde van de 25 grootste/meest verhandelde bedrijven van de Nederlandse aandeelbeurs.
Weging aandeel hangt af van:
-Grootte van het bedrijf(aantal aandelen x beurskoers per aandeel)
-Freefloat:hoeveel % van de aandelen vrij te verhandelen is

Orderboek=overzicht van hoeveel kopers willen kopen en tegen welke maximale prijs, en hoeveel verkopers aanbieden tegen welke minimale prijs. Bied=kopers, laat=verkopers

Openbaar vermogen=iedereen mag meedoen, bijv. openbare aandelenemissie waar een bedrijf aandelen uitgeeft die iedereen kan kopen
Onderhands vermogen=deal tussen 2 partijen zonder tussenkomst van de bank. Bijv. een bedrijf verkoopt 100.000 aandelen aan een ander bedrijf.
Nadelen openbaar;voordelen onderhands:
-Openbaar kost veel tijd, onderhands kan veel sneller
-Openbaar is duurder→kosten bank, opstellen prospectus(boekje met info over het bedrijf)
Nadelen onderhands;voordelen openbaar:
-Met openbaar is vaak meer geld op te halen(iedereen mag meedoen)
-Van openbaar vermogen kun je als geldgever makkelijker af komen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.