H8+9+10+11+12+13+14+15

Beoordeling 3.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 723 woorden
  • 11 oktober 2016
  • 4 keer beoordeeld
  • Cijfer 3.4
  • 4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
 M&O H8

Paragraaf 1; Sociaal beleid

Algemeen organisatiebeleid

• Financieel beleid

• Sociaal beleid   Doel samenwerken

Geheel van maatregelen om mens + arbeid af te stemmen op realisatie doelen organisatie & medewerker

• Commercieel beleid

• Doelen    Organisatie; winst, uitbreiding, nieuwe producten

Medewerkers; kennis, hogere positie, meer inkomen

• Productiebeleid

• Personeelsbeleid   Aspecten relatie mens + arbeid

    Afdeling personeelszaken


 

 

 

 

 

 Paragraaf 2; Motivatie

Theorie Maslow

• Rangorde menselijke behoeften

• Van onder naar boven5 Zo veel mogelijk gebruik eigen capaciteiten

 Ontwikkelingsmogelijkheden in werk

4 Respect en status

 Belangrijkheid van werk

3 Genegenheid, vriendschap, erkenning

 Werkmogelijkheid tot deze ontwikkeling

2 Bescherming inkomen minder door ziekte

 zekerheid onderdak behouden

 Verzekeringen, pensioenregelingen

1 Eten, drinken, kleding, onderdak


 Salarissen, uitkeringen

Eerst behoeften lagere orde vervullen voor ontstaan noodzaak hogere behoeften vervullen

Motivatie weg wanneer behoefte vervuld is

Theorie Herzberg

• Satisfiers   motiverend

Met werk zelf te maken

Plezier in werk

Erkenning + waardering

Verantwoordelijkheid in werk

Promotie/ groeimogelijkheden

• Dissatisfiers  demotiverend

Met omstandigheden werk te maken

Voorschriften + procedures

Salaris

Werkomstandigheden

Wijze leidinggeven + relaties met leiding

Satisfiers onvervulde wensen vervuld worden = langdurig motiverend effect

Dissatisfiers wensen vervuld = korte tijd motiverend, negatieve verandering = sterk demotiverend

Dissatisfiers in evenwicht = niet ontevreden + geen motivatie

Echte motivatie door dissatisfiers in orde + extra aandacht satisfiersParagraaf 3; Werving

Vaste dienst

• Voordeel niet eenvoudig ontslagen

• Bij ziekte doorbetaald

Flexbanen

• Oproepbaar wanneer nodig

• Opvangen extra personeelsbehoeften

• Via uitzendbureaus

ZZP’er

• Inschakelingstoename

• Organisatie huurt zzp bedrijf in

Headhunter

• Zelfbenadering geschikte kandidaten

• Meldingen kandidaten op zoek

Selectie

• Referenties     basis gegevens uit verleden

• Mbv psychotechnisch onderzoek  hoge kosten

Afnemen van testen + gesprekken voeren

• Uitvoeren van vaardigheidsproef  niet vaak

Vb; ict-systeembeheer

• Uitnodigen voor sollicitatiegesprek Twintig a dertig vragen

Vakkennis, opvattingen werkzaamheden, persoonlijkheid

• Evt medische keuring    vb; beroepsvoetballer

Paragraaf 4; Begeleiding

Functioneringsgesprek

• Medewerker & directe manager

• Beide onderwerpen aandragen

• Doel medewerker functie beter uitvoeren + verbetering werkomstandigheden

• Tweerichtingsverkeer

• Gericht op toekomst

Beoordelingsgesprek

• Enkele maanden na FG

• Doel beslissing promotie, salaris + of ontslag

• Medewerker & directe manager + evt personeelsfunctionaris

• DM geeft beoordeling afgelopen periode

• Eenrichtingsverkeer       Einde kans reageren

• Betrekking op verleden

Bijscholing

• Zelfde werk met nieuwe/verbeterde technieken

• Up-to-date blijven

Omscholing

• Opleiding tot ander werk

• Mechanisatie, automatisering of dergelijke

• Aan werk blijven/komen

• Up-to-date blijven

(Flexibele) Pensionering

• Zelf te kiezen welke leeftijd

• Pensioenuitkering lager want minder lang premie betaalt

• Organisatie afhankelijk werknemersbesluit personeelsbehoefteParagraaf 5; Arbeidsovereenkomst

Individuele arbeidsovereenkomst

• Werknemer – baas onderhandelen

• 1 op 1

• Algemene voorwaarden cao desbetreffende bedrijfstak

Collectieve arbeidsovereenkomst

• Alle werknemers – alle bazen onderhandelen

• Groep op groep

• Cao geldt voor alle bedrijven in desbetreffende bedrijfstak

Primaire arbeidsvoorwaarden

• Geldelijke beloning verrichte werk

• Vakantiegeld

• Toeslagen overwerk/onregelmatige werktijdenSecundaire arbeidsvoorwaarden

• Werktijden

• Reiskostenvergoeding

• Werkkleding

• Auto van de zaak

Cao bevat voorwaarden werknemer bij werkgever werken

Verplichtingen werkgever

• Op tijd loon uitbetalen

• Getuigschrift geven aan einde dienstbetrekking  omschrijving

werkzaamheden verricht door werknemer in welke periodes

Wijze waarop werk verricht

Reden van ontslag

• Minderjarige werknemer opleiding gelegenheid

Verplichtingen werknemer

• Arbeid zo goed mogelijk doen

• Arbeid zelf doen

• Houden aan voorschriften

• Gedrag goed werknemerParagraaf 6; Loon en loonstrookje

Totale loonkosten

Bruto Werkgeverslast

Inhoudingen Netto 

 

 Loonheffing     loon/inkomstenbelasting + premies

       werknemersverzekeringen

 Premies werknemersverzekeringen

 PensioenpremieParagraaf 7; Overheid

Maatregelen bij aantrekken personeel

• Overheidsmaatregelen

• Loonsubsidie

• Wet gelijke behandeling

• Positieve discriminatie

Onderneming- en medezeggenschapsraden

• Structureel overleg

• Leveren van bijdrage aan goede functionering

• Behartigen belangen vd werknemers

• Advies-, Instemmings- en Informatierecht

 

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.