Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Management & Organisatie.Hoofdstuk 15. Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting§15.1 Liquiditeitsbegroting.

Geldstromen leiden tot een toe- en afname van liquide middelen.

Een toename ontstaat o.a. door de (contante) verkoop van goederen, door de nakoming van verplichtingen door debiteuren en door de inbreng van extra eigen of vreemd vermogen.

Een afname is een gevolg van o.a. de loonbetalingen, betalingen aan leveranciers, betalingen aan dienstverlenende bedrijven (bijv. voor verzekeringen, transport, energie en juridisch advies), betalingen van rente en aflossingen op leningen en winstuitkeringen.

Om te beoordelen of de aangegane verplichtingen op de afgesproken tijdstippen kunnen worden nagekomen en om zo nodig, bij dreigende liquiditeitsproblemen, aanvullende leningen te sluiten of de geldstroom anderszins te beïnvloeden, is een liquiditeitsbegroting nodig.* Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven in een

toekomende periode (meestal voor 12 maanden, soms langer).

Een liquiditeitsbegroting heeft in de regel de volgende opstelling:

ontvangsten

uitgaven -

toe/afname liquide middelen

beginsaldo liquide middelen +

eindsaldo liquide middelen

Een voorbeeld van een liquiditeitsbegroting:Januari Februari

Ontvangsten

Debiteuren € 125.000,- € 125.000,-Uitgaven

Crediteuren € 100.000,- € 100.000,-

Brutoloon € 9.500,- € 9.500,-

Huur € 10.800,-

Verzekering € 6.300,-

Hypothecaire lening:

- Aflossing € 10.000,-- Interest € 8.100,-

Overige kosten € 1.500,- + € 1.500,- +

Totaal uitgaven € 139.900,- € 117.300,-Verandering liquide middelen - € 14.900,- € 7.700,-

Beginsaldo liquide middelen € 24.000,- + € 9.100,- +

Eindsaldo liquide middelen € 9.000,- € 16.800,-§15.2 Resultatenbegroting

Een resultatenbegroting dient om inzicht te krijgen in de verwachte winst ontwikkeling.

* Een resultatenbegroting is een overzicht van de verwachte opbrengsten en kosten in

een bepaalde periode.Een resultatenbegroting kent de volgende opstelling:

Verwachte omzet

Inkoopwaarde v.d. omzet -

Verwachte brutowinst

Diverse kosten -

Verwacht resultaatOntvangsten

OpbrengstenLiquiditeitsbegroting ResultatenbegrotingKostenUitgavenOp de liquiditeitsbegroting verschijnen uitsluitend de ontvangsten en de uitgaven en op de resultatenbegroting alleen de opbrengsten en de kosten.

- WEL ontvangsten, GEEN opbrengsten: een betaling door een debiteur

- WEL opbrengsten, GEEN ontvangsten: bij een verkoop op rekening bepaalt het moment van verkoop de periode waarin het resultaat is behaald.

- WEL ontvangsten, WEL opbrengsten: bij een contante verkoop vallen het tijdstip waarop de opbrengst is behaald en die waarop de liquide middelen zijn ontvangen samen.

- WEL uitgaven, GEEN kosten: de betaling van de aanschaf van een winkelpand en winkelinventaris, en de betaling van crediteuren.

- WEL kosten, GEEN uitgaven: de waardevermindering (afschrijving) van het winkelpand en de winkelinventaris.

- WEL uitgaven, WEL kosten: in de regel vormen de betaling van het loon van het personeel en de betaling van diensten van derden (bijv. levering van gas en elektriciteit) zowel uitgaven als kosten.

Voorbeelden: Ontvangsten Opbrengsten Uitgaven Kosten

Betaling debiteur x

Verkoop op rekening x

Contante verkoop x x

Betaling crediteur x

Afschrijvingen x

Loon personeel x x


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.