Jongens gezocht: hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Hoofdstuk 1

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 458 woorden
  • 16 februari 2009
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 5
4 keer beoordeeld

Samenvatting M&O hoofdstuk 1

Organisatie: Samenwerkingsverband van mensen die een bepaald doel willen bereiken.
- commerciële organisaties
Streven naar winst. Onderneming of bedrijf.

- niet-commerciële organisaties
Not-for-profit-organisatie. Streeft niet naar winst, maar streeft nobele doelen na.

Rechtsvorm:
De juridische vorm van de organisatie. Wie de leiding heeft. Natuurlijke personen en rechtspersonen (organisaties die net als natuurlijke personen eigen rechten en plichten hebben)
- Eenmanszaak

Ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. 1 eigenaar die de leiding heeft, die eigen vermogen heeft ingebracht en zelf verantwoordelijk is voor schulden.

- Vennootschap onder firma
Ondernemingsvorm waarbij 2 of meer vennoten een bedrijf uitoefenen onder gemeenschappelijke naam. Brengen eigen vermogen in en hebben de leiding. Arbeidsverdeling mogelijk. Geen rechtspersoon, vennoten zijn verantwoordelijk voor schulden organisatie. VOF achter naam, of fa. voor de naam.

- Naamloze vennootschap
Rechtspersoonlijkheid. Zelfstandig rechten en verplichtingen. Eigenaren zijn slechts aansprakelijk voor deel dat ze in de NV hebben ingebracht.
Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen, waarin elk van de vennoten voor een of meer aandelen deelneemt. Aandelen vrij verhandelbaar.

- Besloten vennootschap
Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen, waarin ieder van de vennoten voor een of meer aandelen deelneemt. Aandelen niet vrij verhandelbaar, alleen aan de voor de vennoten bekende personen.

Niet-commerciële organisaties:
- Naamloze vennootschap of besloten vennootschap
Steven niet naar winst maar hebben wel bedrijfsmatig karakter. Bijvoorbeeld energiebedrijven en publieke omroepen. Steeds meer privatisering.

- Vereniging

Kent leden en streeft bepaalde doelen na. Bijvoorbeeld behartigen belangen van bepaalde doelgroep.

- Stichting
Rechtspersoon zonder leden die bepaald doel wil bereiken. Vermogen wordt vaak verkregen door subsidies en schenkingen.

Management omvat het bepalen van de doelstellingen van de organisatie, het plannen, het organiseren, het geven van leiding en het controleren.

Doelstellingen:
Hoofddoelstelling uitwerken in subdoelstellingen totdat doelstelling zo concreet is dat deze kan worden omgezet in een plan en dat deze uitvoering ook gecontroleerd kan worden. Bepalen beleid.

Plannen:
Gedetailleerde uitwerking doelstellingen. Bepaald word welke doelstelling wanneer gerealiseerd moet zijn.

Organiseren:
Scheppen van doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen om een bepaald doel te bereiken.

Leidinggeven:
Managers geven leiding. Geven opdrachten en hulp bij het uitvoeren hiervan.

Controleren:
In een bedrijf worden voor verschillende taken medewerkers aangetrokken. Controle is nodig om te zien of de werknemers hun taken zo doelmatig mogelijk uitvoeren. Geeft de manager de kans om tijdig bij te sturen en eventueel weer nieuwe doelstellingen te bepalen.

Hoe het precies zit met wie er nou de leiding heeft en waarover binnen een organisatie kan je aflezen uit een organigram.

Helemaal bovenaan staan de topmanagers. Daaronder de concernstaven en sociale eenheden. Daarna middenmanagement en lager management.

Informatie: gegevens die kennis ontvanger vergroten.
- betrouwbaarheid
- relevantie
- juiste moment
wordt gebruikt om beslissingen te nemen en verantwoording af te kunnen leggen.
Feedbackinformatie.

Interne communicatie: communicatie binnen het bedrijf.
Externe communicatie: informatie uitwisseling met buitenwereld.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.