Werk H1,2,4 t/m 7

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 341 woorden
 • 21 januari 2013
 • 4 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Functies van werk

 • Materieël = inkomen, economische onafhankelijkheid
 • Immaterieël = sociale status en contacten

Functies voor de samenleving

 • Welvaartsfunctie
 • Sociale functie
 • Verdelingsfunctie

Factoren van kwaliteit

 • Inhoud
 • Omstandigheden
 • Verhoudingen
 • Voorwaarden
 • (Organisatie)

Maatschappelijke factoren /belang betaald werk

 • Welvarendheid
 • Werkloosheid
 • Inkomensvoorzieningen
 • Maatschappelijke druk
 • (Cultuur)

Stand tegenover werk 

 • Klassieke oudheid = zeer negatief
 • Middeleeuwen = hard werken
 • 16e eeuw = teken van uitverkiezing
 • 18e eeuw = armoede is eigen schuld
 • 20e eeuw = arbeidsrechten 

Economie / Klasse/Zelfde situatie

Sociaal/Stand/Sociale relaties

Politiek/Partij/Georganiseerde groep

Staking

 • Door vakbond georganiseerd
 • Alle andere wettelijke middelen gebruikt
 • Gevolgen overeenstemmen met doel

Winst voor werkgevers

 • Onderhandelingen
 • Ondernemensklimaat
 • Onderlinge eenheid
 • Ondersteuning

Pressiemiddelen

 • Dreigen
 • Rechter

Sociale Partners

 • Landelijk = SER, stichting van arbeid
 • Bedrijfstak = CAO (algemeen (on)verbindend)
 • Bedrijfs= OR 

Factoren van mate van succes vakbonden

 • Politieke klimaat (links = vakbond, rechts = werkgever)
 • Arbeidsverhoudingen
 • Economische Conjuctuur
 • Machtsbronnen

Modellen

 • Conflict = benadrukt tegenstellingen, stakingen
 • Harmonie = denkt aan economische situatie, gezamenlijke oplossing
 • Regulering = net geen conflict 

Sociaaleconomische doelstellingen

Dit wil je ook lezen:
 • Evenwichtige economische groei 
 • Rechtvaardige inkomensverdeling
 • Bestrijding werkeloosheid
 • Bestrijding inflatie
 • Evenwichtige betalingsbalans

Collectieve goederen = belangrijke goederen en diensten door overheid

Verzorgingsstaat doelstellingen

 • Bestaanszekerheid (materieël)
 • Welzijn (immaterieël)

Verzekeringen

Werknemer = WW, WULBZ, ZW, WIA

Volk = AOW, ANW, AKW, ZVW, AWBZ

Sociaal = WWB, TW, WAJONG

Welzijnsvoorzieningen

 • Huurtoeslag
 • Maatschappelijk werk
 • Studiebeurzen
 • Welzijnswerk
 • Subsidies
 • Rechtshulp
 • Hypotheekrenteaftrek

-> vaak inkomensafhankelijk

Politieke visies 

Liberaal = particulier initiatief, vrij ondernemingsgewijze productie

Sociaal = sociale gelijkhheid, democratiseren

Christen= subsidiariteitsbeginsel, eigen kring

Ecologisch = duurzame economische ontwikkeling

Rol van de overheid

 • Werkgever
 • Gespreks/overlegspartner
 • Wet/regelgever / omstandigheden, voorwaarden, sociale wetgeving, werkgelegenheidsbeleid, emancipatie/doelgroepenbeleid

Werkloosheid

Gevolgen = hogere premiedruk, probleemwijken

Oorzaken = frictiewerkeloosheid, seizoenwerkeloosheid, conjuncturele werkeloosheid, structurele werkeloosheid

Stimuleren vraag naar arbeid

 • Goedkopere arbeid
 • Gunstig ondernemingsklimaat
 • Subsidies
 • Overheidsopdrachten
 • Creëren van banen
 • Verbeteren koopkracht
 • Herverdeling werk

Maatregelen van aanbod

 • Betere arbeidsvoorwaarden
 • Afsplitsen van taken
 • Scholing en omscholing
 • Betere verdeling arbeid en zorg

Doelstellingen emancipatiebeleid

 • Gelijke rechten
 • Verandering beeldvorming
 • Verbetering positie

Oorzaken Crisis

 • Vrouwenemancipatie
 • Indiviualisering
 • Andere bevolkingsopbouw
 • Teruglopende werkgelegenheid
 • De armoedeval

Reacties van politieke stromingen

 • Liberalen = te ver doorgeschoten verzorgingsstaat
 • Sociaaldemocraten = Economische groei stimuleren, mensen aan banen helpen
 • Christendem= gezinnen compenseren, meer verantwoordelijkheid

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.