Werk H1,2,4 t/m 7

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 341 woorden
 • 21 januari 2013
 • 4 keer beoordeeld
 • Cijfer 5.5
 • 4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!

Functies van werk • Materieël = inkomen, economische onafhankelijkheid

 • Immaterieël = sociale status en contacten


Functies voor de samenleving • Welvaartsfunctie

 • Sociale functie

 • Verdelingsfunctie


Factoren van kwaliteit • Inhoud

 • Omstandigheden

 • Verhoudingen

 • Voorwaarden

 • (Organisatie)


Maatschappelijke factoren /belang betaald werk • Welvarendheid

 • Werkloosheid

 • Inkomensvoorzieningen

 • Maatschappelijke druk

 • (Cultuur)


Stand tegenover werk  • Klassieke oudheid = zeer negatief

 • Middeleeuwen = hard werken

 • 16e eeuw = teken van uitverkiezing

 • 18e eeuw = armoede is eigen schuld

 • 20e eeuw = arbeidsrechten 


Economie / Klasse/Zelfde situatie


Sociaal/Stand/Sociale relaties


Politiek/Partij/Georganiseerde groep


Staking • Door vakbond georganiseerd

 • Alle andere wettelijke middelen gebruikt

 • Gevolgen overeenstemmen met doel


Winst voor werkgevers • Onderhandelingen

 • Ondernemensklimaat

 • Onderlinge eenheid

 • Ondersteuning


Pressiemiddelen • Dreigen

 • Rechter


Sociale Partners • Landelijk = SER, stichting van arbeid

 • Bedrijfstak = CAO (algemeen (on)verbindend)

 • Bedrijfs= OR 


Factoren van mate van succes vakbonden • Politieke klimaat (links = vakbond, rechts = werkgever)

 • Arbeidsverhoudingen

 • Economische Conjuctuur

 • Machtsbronnen


Modellen • Conflict = benadrukt tegenstellingen, stakingen

 • Harmonie = denkt aan economische situatie, gezamenlijke oplossing

 • Regulering = net geen conflict 


Sociaaleconomische doelstellingen • Evenwichtige economische groei 

 • Rechtvaardige inkomensverdeling

 • Bestrijding werkeloosheid

 • Bestrijding inflatie

 • Evenwichtige betalingsbalans


Collectieve goederen = belangrijke goederen en diensten door overheid


Verzorgingsstaat doelstellingen • Bestaanszekerheid (materieël)

 • Welzijn (immaterieël)


Verzekeringen


Werknemer = WW, WULBZ, ZW, WIA


Volk = AOW, ANW, AKW, ZVW, AWBZ


Sociaal = WWB, TW, WAJONG


Welzijnsvoorzieningen • Huurtoeslag

 • Maatschappelijk werk

 • Studiebeurzen

 • Welzijnswerk

 • Subsidies

 • Rechtshulp

 • Hypotheekrenteaftrek


-> vaak inkomensafhankelijk


Politieke visies 


Liberaal = particulier initiatief, vrij ondernemingsgewijze productie


Sociaal = sociale gelijkhheid, democratiseren


Christen= subsidiariteitsbeginsel, eigen kring


Ecologisch = duurzame economische ontwikkeling


Rol van de overheid • Werkgever

 • Gespreks/overlegspartner

 • Wet/regelgever / omstandigheden, voorwaarden, sociale wetgeving, werkgelegenheidsbeleid, emancipatie/doelgroepenbeleid


Werkloosheid


Gevolgen = hogere premiedruk, probleemwijken


Oorzaken = frictiewerkeloosheid, seizoenwerkeloosheid, conjuncturele werkeloosheid, structurele werkeloosheid


Stimuleren vraag naar arbeid • Goedkopere arbeid

 • Gunstig ondernemingsklimaat

 • Subsidies

 • Overheidsopdrachten

 • Creëren van banen

 • Verbeteren koopkracht

 • Herverdeling werk


Maatregelen van aanbod • Betere arbeidsvoorwaarden

 • Afsplitsen van taken

 • Scholing en omscholing

 • Betere verdeling arbeid en zorg


Doelstellingen emancipatiebeleid • Gelijke rechten

 • Verandering beeldvorming

 • Verbetering positie


Oorzaken Crisis • Vrouwenemancipatie

 • Indiviualisering

 • Andere bevolkingsopbouw

 • Teruglopende werkgelegenheid

 • De armoedeval


Reacties van politieke stromingen • Liberalen = te ver doorgeschoten verzorgingsstaat

 • Sociaaldemocraten = Economische groei stimuleren, mensen aan banen helpen

 • Christendem= gezinnen compenseren, meer verantwoordelijkheid
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.