Politiek

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vmbo | 700 woorden
 • 26 januari 2016
 • 86 keer beoordeeld
Cijfer 7.7
86 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Maatschappijleer samenvatting Politiek

Paragraaf 1

Politiek-> het maken en nemen van keuzen en besluiten zodat een land, provincie of een gemeente kan worden bestuurd.
Politici-> mensen met politiek als beroep
Ambtenaren-> mensen die werken bij de overheid
overheid bestaat uit alle politici en ambtenaren

Algemene belangen-> voor veel mensen belangrijk

 • Goed onderwijs
 • Zorgen voor orde en veiligheid
 • Aanleggen van wegen
 • Goede gezondheidszorg voor iedereen
 • Vrede

Bezuinigen-> besluit om minder geld uit te geven
Inkomsten van overheid-> Belastingen
Democratie-> volk heeft de macht, NL heeft indirecte democratie, de volksvertegenwoordiging maken de besluiten.
Referendum-> volksstemming over belangrijk onderwerp
Pressiegroep-> komen op voor 1 bepaald belang

Paragraaf 2

Linkse partijen-> wil dat de overheid zich bemoeit met de bevolking, om te zorgen voor de zwakkeren
SP, PvdA, D66
Rechtse partijen-> overheid niet zoveel met bevolking bemoeien, verantwoordelijkheid voor jezelf.
VVD, PVV, SGP (overheid moet passief zijn)
Politieke midden-> zitten er tussenin, CDA, ChristenUnie

Actief kiesrecht-> het recht om te mogen stemmen
Passief kiesrecht-> het recht om je verkiesbaar te mogen stellen
Lijsttrekker-> belangrijkste man/vrouw in partij

2e kamer-> 150 leden, gekozen door bevolking
Compromissen-> afspraken waarbij beide partijen een beetje toegeven

Paragraaf 3

Economische vrijheid-> vrijheid voor bedrijven om zelf te weten wat ze verkopen en kopen
Persoonlijke vrijheid-> vrij bent om te doen en te laten wat je zelf wilt
VVD meest duidelijk liberaal

Belangrijkste waarden bij sociaal democraten

 • Solidariteit
 • Gelijkwaardigheid
 • Gelijkheid

Christen democraten-> Naastenliefde het belangrijkste (SGP, CDA, ChristenUnie)
One issue partij-> heeft maar 1 politiek onderwerp

Paragraaf 4

Grondwet-> belangrijkste rechten/mensenrechten, wat je mag doen en waar je recht op hebt

 • Recht op vrijheid van meningsuiting
 • Recht om te stemmen
 • Recht op gelijke behandeling
 • Recht op persvrijheid

Plichten-> dingen die je moet doen

 • Belasting betalen
 • Naar school gaan
 • ID bij je hebben

Trias Politica-> scheiding van de politieke macht in 3 onderdelen, hierdoor voorkom je machtsmisbruik

Dit wil je ook lezen:
 • 1e en 2e kamer beslissen over wetvoorstellen
 • Ministers voeren wetten uit
 • Rechters oordelen in rechtszaken.

Rechtsstaat-> land waar de rechten en plichten van mensen en overheid zijn vastgelegd

Paragraaf 5

Regering-> ministers + koning, dagelijks bestuur van ons land
regeerakkoord-> hierin schrijft regering belangrijke afspraken
Ministers-> houd zich bezig met deel van de samenleving
Staatssecretarissen-> heeft minister onder zich. Onderminister die verantwoordelijk is voor een deel van de taken van een minister
Kabinet-> ministers+ staatssecretarissen, leider hiervan in minister-president

Taken van koning

 • Handtekening zetten onder wetten
 • Troonrede voorlezen
 • Overleggen met minister-president
 • Land vertegenwoordigen

Miljoenennota-> overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven van de regering

Paragraaf 6

Parlement-> 1e + 2e kamer
1e kamer 75 leden, 2e kamer 150

Taken parlement

 • Controleren van ministers
 • Wetgeving

Rechten van parlement

 • Vragenrecht-> kamerleden mogen vragen stellen aan ministers of staatssecretarissen, binne 3 weken antwoord krijgen
 • Interpellatie-> parlement heeft recht om minister om informatie te vragen
 • Amendement-> recht om wetvoorstel van minister te wijzigen of aanvullen wanneer ze er niet mee eens zijn

Coalitie-> partijen die samen de regering vormen
Oppositie-> de andere partijen in 2e kamer

Paragraaf 7

Dictatuur-> land waar 1 man of politieke partij alle macht heeft (China, Cuba)
Leven in dictatuur: geen meningsuiting, hard optreden leger en politie, oneerlijke politiek/rechtsspraak

Paragraaf 8

Gemeente bestaat uit

 • College van burgemeester en wethouders (B&W)-> vormen dagelijks bestuur, voeren besluiten uit, hebben goedkeuring nodig van gemeenteraad.
 • Gemeenteraad-> wordt elke 4 jaar gekozen door bevolking. Heeft taken: stemmen over beslissingen, controleren B&W
 • Burgemeester-> voorzitten B&W en gemeenteraad, hoofd politie/brandweer

Paragraaf 9

NL is lid van: EU, Verenigde Naties: voor kinderarbeid, armoede, oorlog
EU: 27 landen
Voordelen aan EU

 • Vrij verkeer van personen
 • Buitenlandse producten goedkoper
 • 1 munt

Nadelen EU

 • NL kan minder zelf beslissen
 • NL burgers weinig invloed op EU besluiten
 • EU bewoners komen naar NL voor banen
 • EU landen zijn afhankelijk van elkaar

VN: wil nieuwe oorlogen voorkomen. Bereiken door:

 • Internationale vrede en veiligheid
 • Goede samenwerking bij natuurrampen, oorlog, hongersnood, armoede
 • Meer respect voor mensenrechten

Resolutie-> Als landen worden gevraagd te stoppen met oorlog voeren, wordt hierdoor gedaan
Veiligheidsraad-> speciaal orgaan VN, om soldaten te sturen toestemming van veiligheidsraad
Vetorecht-> VS, Rusland, China, UK, FA

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.