Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

Politiek

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vmbo | 700 woorden
 • 26 januari 2016
 • 117 keer beoordeeld
Cijfer 7.7
117 keer beoordeeld

Maatschappijleer samenvatting Politiek

Paragraaf 1

Politiek-> het maken en nemen van keuzen en besluiten zodat een land, provincie of een gemeente kan worden bestuurd.
Politici-> mensen met politiek als beroep
Ambtenaren-> mensen die werken bij de overheid
overheid bestaat uit alle politici en ambtenaren

Algemene belangen-> voor veel mensen belangrijk

 • Goed onderwijs
 • Zorgen voor orde en veiligheid
 • Aanleggen van wegen
 • Goede gezondheidszorg voor iedereen
 • Vrede

Bezuinigen-> besluit om minder geld uit te geven
Inkomsten van overheid-> Belastingen
Democratie-> volk heeft de macht, NL heeft indirecte democratie, de volksvertegenwoordiging maken de besluiten.
Referendum-> volksstemming over belangrijk onderwerp
Pressiegroep-> komen op voor 1 bepaald belang

Paragraaf 2

Linkse partijen-> wil dat de overheid zich bemoeit met de bevolking, om te zorgen voor de zwakkeren
SP, PvdA, D66
Rechtse partijen-> overheid niet zoveel met bevolking bemoeien, verantwoordelijkheid voor jezelf.
VVD, PVV, SGP (overheid moet passief zijn)
Politieke midden-> zitten er tussenin, CDA, ChristenUnie

Actief kiesrecht-> het recht om te mogen stemmen
Passief kiesrecht-> het recht om je verkiesbaar te mogen stellen
Lijsttrekker-> belangrijkste man/vrouw in partij

2e kamer-> 150 leden, gekozen door bevolking
Compromissen-> afspraken waarbij beide partijen een beetje toegeven

Paragraaf 3

Economische vrijheid-> vrijheid voor bedrijven om zelf te weten wat ze verkopen en kopen
Persoonlijke vrijheid-> vrij bent om te doen en te laten wat je zelf wilt
VVD meest duidelijk liberaal

Belangrijkste waarden bij sociaal democraten

 • Solidariteit
 • Gelijkwaardigheid
 • Gelijkheid

Christen democraten-> Naastenliefde het belangrijkste (SGP, CDA, ChristenUnie)
One issue partij-> heeft maar 1 politiek onderwerp

Paragraaf 4

Grondwet-> belangrijkste rechten/mensenrechten, wat je mag doen en waar je recht op hebt

 • Recht op vrijheid van meningsuiting
 • Recht om te stemmen
 • Recht op gelijke behandeling
 • Recht op persvrijheid

Plichten-> dingen die je moet doen

 • Belasting betalen
 • Naar school gaan
 • ID bij je hebben

Trias Politica-> scheiding van de politieke macht in 3 onderdelen, hierdoor voorkom je machtsmisbruik

 • 1e en 2e kamer beslissen over wetvoorstellen
 • Ministers voeren wetten uit
 • Rechters oordelen in rechtszaken.

Rechtsstaat-> land waar de rechten en plichten van mensen en overheid zijn vastgelegd

Paragraaf 5

Regering-> ministers + koning, dagelijks bestuur van ons land
regeerakkoord-> hierin schrijft regering belangrijke afspraken
Ministers-> houd zich bezig met deel van de samenleving
Staatssecretarissen-> heeft minister onder zich. Onderminister die verantwoordelijk is voor een deel van de taken van een minister
Kabinet-> ministers+ staatssecretarissen, leider hiervan in minister-president

Taken van koning

 • Handtekening zetten onder wetten
 • Troonrede voorlezen
 • Overleggen met minister-president
 • Land vertegenwoordigen

Miljoenennota-> overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven van de regering

Paragraaf 6

Parlement-> 1e + 2e kamer
1e kamer 75 leden, 2e kamer 150

Taken parlement

 • Controleren van ministers
 • Wetgeving

Rechten van parlement

 • Vragenrecht-> kamerleden mogen vragen stellen aan ministers of staatssecretarissen, binne 3 weken antwoord krijgen
 • Interpellatie-> parlement heeft recht om minister om informatie te vragen
 • Amendement-> recht om wetvoorstel van minister te wijzigen of aanvullen wanneer ze er niet mee eens zijn

Coalitie-> partijen die samen de regering vormen
Oppositie-> de andere partijen in 2e kamer

Paragraaf 7

Dictatuur-> land waar 1 man of politieke partij alle macht heeft (China, Cuba)
Leven in dictatuur: geen meningsuiting, hard optreden leger en politie, oneerlijke politiek/rechtsspraak

Paragraaf 8

Gemeente bestaat uit

 • College van burgemeester en wethouders (B&W)-> vormen dagelijks bestuur, voeren besluiten uit, hebben goedkeuring nodig van gemeenteraad.
 • Gemeenteraad-> wordt elke 4 jaar gekozen door bevolking. Heeft taken: stemmen over beslissingen, controleren B&W
 • Burgemeester-> voorzitten B&W en gemeenteraad, hoofd politie/brandweer

Paragraaf 9

NL is lid van: EU, Verenigde Naties: voor kinderarbeid, armoede, oorlog
EU: 27 landen
Voordelen aan EU

 • Vrij verkeer van personen
 • Buitenlandse producten goedkoper
 • 1 munt

Nadelen EU

 • NL kan minder zelf beslissen
 • NL burgers weinig invloed op EU besluiten
 • EU bewoners komen naar NL voor banen
 • EU landen zijn afhankelijk van elkaar

VN: wil nieuwe oorlogen voorkomen. Bereiken door:

 • Internationale vrede en veiligheid
 • Goede samenwerking bij natuurrampen, oorlog, hongersnood, armoede
 • Meer respect voor mensenrechten

Resolutie-> Als landen worden gevraagd te stoppen met oorlog voeren, wordt hierdoor gedaan
Veiligheidsraad-> speciaal orgaan VN, om soldaten te sturen toestemming van veiligheidsraad
Vetorecht-> VS, Rusland, China, UK, FA

 

 

REACTIES

een scholier

een scholier

Heeft me heel erg geholpen !

6 maanden geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.