Memo Malmberg

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vmbo | 1270 woorden
  • 12 augustus 2005
  • 27 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.6
  • 27 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
§1 Hoe werd film onderdeel van de massacultuur?
1895 eerste filmvertoning in Parijs
1906 Bioscooptheater Nederland
De film werd een massa media à ((Een manier om nieuws snel te verspreiden))
Holywood was het centrum van de film industrie
Jaren 50 film kregen kleur
Bioscoopbezoek is gestegen door groeiende welvaart en meer vrije tijd
Filmsterren werden idolen à ((personen die je sterk bewondert))
Er was sprake van Amerikanisering à ((De Nederlandse cultuur ging lijken op die van Amerika.))

Jaren 60 en 70 kregen bioscopen concurrentie van Televisie en van video.
Films zijn niet meer weg te denken in de Nederlandse massacultuur à ((cultuur toegankelijk voor iedereen, bv. popmuziek))

§2 Wat betekende de komst ven radio, televisie en computer?
1924 eerste nationale omroep (De Hilversumse Draadloze omroep).
NCRV VPRO en de AVRO volgden.
Elke zuil had een eigen omroep. Dit omroepbestel à ((wettelijke regeling van die de zendtijd van tv/radio verzorgen)) werd in 1930 vastgelegd.
Hoe meer leden de omroep had hoe meer zendtijd je kreeg.
Radio en tv kregen te maken met commercialisering à ((als het winst maken belangrijk wordt))
1980 kwamen er computers met internet en cd-rom’s. Mensen konden in hun vrije tijd andere dingen doen als tv kijken en radio luisteren.
Gevolgen van groeiende en veranderende aanbod op de radio, tv en later internet:

· Het zijn belangrijke vormen van vrijetijdsbesteding.
· Muziek, drama en kunst werden gemaakt voor jong en oud.
· Mensen kwamen sneller op de hoogte van belangrijk nieuws. Radio tv en computers ontwikkelde zich tot informatiemaatschappij à ((maatschappij waar mensen door massamedia snel op de hoogte zijn van allerlei zaken en gebeurtenissen in de wereld))
· Mensen zagen andere leefwijzen en opvattingen dan ze gewend waren.
· Kijkers en luisteraars werden beïnvloed door reclame.

§3 Hoe werd popmuziek onderdeel van de massacultuur?
Verschillende volken en culturen in de VS smolten samen. Er ontstonden nieuwe muziek stijlen.
Popmuziek à ((muziek dat werd gemaakt voor groot publiek, gebaseerd op Jazz en Blues))
Microfoon, versterker en de elektrische gitaar maakten de muziek rauwer en harder.
Vanaf de jaren 80 ontstonden de Synthesizers mangpalen en de drummachines.
Er werden muziek en videoclips gemaakt hierbij speelde het uiterlijk van de popartiesten een grotere rol.
Popmuziek werd onderdeel van de massacultuur
Dit gebeurde door een aantal dingen:
· Technische ontwikkelingen. Film radio tv hadden een grote verspreiding ven popmuziek. Er kwamen zelf speciale muziek zenders.
· Jongeren hadden meer geld te besteden. Ze kochten popmuziek en gingen naar de discotheek popconcerten en muziekfestivals werden steeds drukker.
· Popmuziek werd ook een vorm van vrijetijdsbesteding en een onderdeel van de amusementsindustrie à ((industrie die zich bezig houdt met het vermaken van mensen))

§1 waardoor veranderende het leven van jongeren?
De meeste jongeren woonden in de jaren 50 bij hun ouders.
Er was een sociale controle à ((controle op gedrag van mensen door bekenden waardoor her lastig is je anders te gedragen))
Jongeren moesten zich houden aan de waarden en normen à((wat door mensen belangrijk wordt gevonden en de gedrag regels in een samenleving))
Seks of samenwonen voor het huwelijk werd niet geaccepteerd. Veel jongeren bezochten de kerken en waren lid van een jeugdvereniging.
Er waren ook werkende jongen à ((jongeren die niet meer naar school gaan maar een betaalde baan hebben)) die moesten hun loon afstaan aan hun ouders en soms spaarde ze wat.
In de loop van de jaren 50 werden de jongen vrijer. De veranderingen hadden te maken met:
· Ze hadden meer te besteden.
· Meer vrije tijd.
· 1/3 van de jongeren tussen 12 en 18 volgde onderwijs in 1950. In 1960 was dat de helft.
· Door de industrialisatie kwamen meer mensen in steden te wonen.
· De mobiliteit nam toe. Ze hadden fietsen en brommers ze konden verder komen dan hun eigen dorp of wijk.
· Massamedia, commercie en de veramerikanisering hadden invloed op het gedrag van jongeren.

§2 Welke jongerenculturen ontstonden in de jaren zestig?
Eind jaren 50 kregen de jongeren een eigen cultuur: een jongerencultuur
Ze kregen eigen normen en waarden en gingen zich anders kleden.
Er ontstonden verschillende jongeren groepen:
· Nozems à jongeren die in de jaren 50 en 60 meestal gekleed gingen in leer of minirok, een kuif of suikerspin hadden en naar werk of school veel plezier wilde maken.
· Provo’s à groep jongeren die eind jaren 60 met happenings en eigen plannen de consumptiemaatschappij en het gedrag van de regering, politie en leraren uitdaagden.
· Hippies à jongeren die eind jaren 60/ begin jaren 70 vonden dat geweldloosheid, vrije relaties en drugs het leven mooier maakten en meestal bond gekleurde kleding kralenkettingen en lang haar droegen

§3 welke invloed hadden jongeren op de Nederlandse cultuur?
Vanaf eind jaren 50 dachten jongeren anders over: geloof politiek relaties en seks als hun ouders. Heel veel jongeren gingen niet meer naar de kerk er ontstond ontkerkelijking
Gedeeltelijk door de jongeren veranderden de normen en waarden in de Nederlandse samenleving. Er ontstond een andere mentaliteit à ((manier van denken bv. wat goed en belangrijk is.))
In Nederland vond individualisatie plaatsà((het is minder belangrijk om in een groep samen te leven.)) Mensen gingen meer dingen op zich zelf doen.
Vanaf de jaren 60 wilden jongeren meer inspraak thuis op school en op het werk hebben. Deze democratisering à((het meer democratisch worden van het bestuur van een land.)) had allerlei gevolgen.
· Er werd onderhandeld met wat wel en niet mocht
· Ouders hielden rekening met wat de kinderen wilden
· Op scholen kwamen leerlingenraden.
· In vakbonden kwamen werknemers op voor hun rechten.

§1 waardoor steeg het opleidingniveau van vrouwen?
Jaren 50, de vrouwen werden opgeleid voor toekomstige taken (moeder en echtgenote)
Dat was duidelijk in de huishoudscholen à ((scholen waar veel vakken gegeven worden voor goede huishouden bv. Koken strijken en naaien.))
Er was ook een apart meisjesonderwijs à ((onderwijs alleen toegankelijk voor meisjes))
In de jaren 60 veranderde dat de vrouwen allen maar typisch vrouwen werk moesten doen:
· in de jaren 60 ontstond en een nieuwe soort van vrouwenemancipatie, een tweede feministische golf à ((opleving feminisme jaren 60 voorla bedoeld voor het doorbreken van traditionele rollenpatronen op de keuzevrijheid van vrouwen.)) ze wilden de vrouwen sterker en bewuster maken. Er ontstonden manier ludieke acties zoals de pil en abortus. Vrouwen werden gestimuleerd een opleiding te volgen en de regering werd gedwongen betere onderwijs kansen voor meisjes aan te schaffen.
· Door economische groei kwam er meer vraag naar arbeid van vrouwen.
· De overheid nam maatregelen dat vrouwen hun onderwijs achterstand konden inhalen.Vrouwen die hun kans gemist hadden konden in de jaren 70 de achterstand inhalen net de moedermavo à (( voorgezet onderwijs voor volwassen vrouwen.))

§2 hoe kregen vrouwen een betere positie op de arbeidsmarkt?
De gezinspolitiek à ((beleid van de regering om het gezin waarin de man werkt en de vrouw voor het huishouden en gezin zorgt te beschermen))
Vanaf de jaren 60 verbetert de positie van de vrouw in de arbeidsmarkt. Er kwamen meer vrouwen in leidinggevende functies
· meisjes hadden meer en beter onderwijs
· er waren vrouwen die een voorbeeldfunctie à ((als iemand een voorbeeld is voor iemand anders) voor emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.
· De ideeën van feministen dat vrouwen recht hebben op een carrière verspreiden
· De overheid nam ook maatregelen. Door positieve discriminatie à ((met opzet verschil maken tussen met om de positie van een groep die achterstand heeft te verbeteren)) kregen vrouwen bij vacatures soms een voorkeursbehandeling
Vanaf de jaren 70 deden vrouwen meestal deeltijdwerk à ((werkbetrekking voor een deel van een arbeidsdag/week))
Er was ongelijke beloning à ((mannen verdienden meer dan vrouwen voor hetzelfde werk))

§3 Zijn de traditionele rolpatronen verdwenen?
Na de WO II was er een duidelijk rolpatroon à ((een vaste verdeling van taken tussen mannen en vrouwen))
Inmiddels is het traditionele rolpatroon grotendeels doorbroken.
Veranderingen sociaal-economisch gebied
· meer huishoudelijk apparaten
· einde 20ste eeuw tweeverdieners à ((persoon die getrouwend / samenwoont wiens partner ook een inkomen heeft))
· werkgevers gingen rekening houden met vrouwen

verandering cultureel gebied
· feministen waren voor betere taakverdeling
· vrouwen maakten eigen keuzes
· vrouwen werden onafhankelijker

veranderingen politiek gebied
· rolpatronen veranderen waar mogelijk was
· er kwamen voorzieningen (crèches kinderopvang en zorgverlof).

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.