Massamedia

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 238 woorden
  • 17 maart 2002
  • 26 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
26 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Communicatie = Een doorlopend proces waarbij een zender bedoeld of onbedoeld een boodschap(informatie) overbrengt aan een ontvanger.

Zender = degene die informatie overbrengt / meedeelt

Ontvanger = Degene die de boodschap van de zender krijgt.

Feedback = Als zender en ontvanger met elkaar kunnen communiceren(tegelijk zender en ontvanger).

Eenzijdige informatie = De zender geeft een bericht aan een ontvanger, de ontvanger kan niet terug reageren naar de zender (bijv. tv-uitzending).

Meerzijdige communicatie = Als zender en ontvanger direct op elkaars boodschappen kunnen reageren(met bijv. een gesprek of een gezichtsuitdrukking)

Verbale communicatie = Communicatie door middel van zowel gesproken als geschreven woorden.

Non-verbale communicatie = Communicatie zonder woorden, dus bijv. gelaatsuitdrukkingen, plaatjes of muziek bij een film.

Directe communicatie = Face-to-face. Dus gesprekken enz.

Indirecte communicatie = communicatie met technische hulpmiddelen. Dus een telefoongesprek enz.

Massacommunicatie = - Communicatie die gericht is op groot anoniem publiek. - Openbaar - Onpersoonlijke relatie - Meestal eenzijdig

Soorten zenders: - Publieke omroepen - Commerciële omroepen - Regionale omroepen

Duaal bestel = Als een land zowel commerciële als publieke omroepen heeft.

Om objectiviteit zo dicht mogelijk te benaderen moeten journalisten: - Scheiding maken tussen feiten en commentaar. - Het principe van hoor en wederhoor toepassen - Over kennis van zaken beschikken

Het nieuws is door verschillende sluizen gegaan voordat het de consument bereikt. Het moet aan bepaalde eisen voldoen. Dat zijn: 1. Gebeurtenissen moeten uitzonderlijk zijn. 2. Gebeurtenissen moeten gevolgen hebben. 3. Gebeurtenissen moeten actueel zijn. 4. Gebeurtenissen moeten van belang zijn voor de doelgroep.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.