Hoofdstuk 5 de middenstromingen.

Middenideologieën zijn ideeënstelsels met verschillende mensbeelden die tot gecombineerde afgezwakte ideeën leiden (ze hebben dus rechtse en linkse ideeën).
Sociaal – Democraten
Ze streven naar meer gelijkheid en vrijheid. Parlementaire democratie moet zorgen voor sociale verbeteringen  doormiddel van vrije ondernemingsgewijze productie te beperken.
De sociaal – democraten hebben zich rond de eeuwwisseling losgemaakt van de socialisten (ze wilde geen revolutie meer).
Sociaal democratische partij: de Partij van de Arbeid.
-    Economie: Er moet een stelsel van sociale voorzieningen opgebouwd worden om de zwakken in de samenleving te ondersteunen. De overheid moet iedereen kansen geven (onderwijs, inkomen, gezondheidszorg en huisvesting).
-    Politieke macht:  Vertegenwoordigende democratie, waarin door het volk gekozen parlementsleden de regering kritisch volgen. Decentralisatie (verschuiving van macht, van boven naar beneden naar de mensen zelf).
-    Waarden en normen: Ruime vrijheid voor eigen waarden en normen.
Liberalen
Vrijheid, vooral de economische en de persoonlijke (individuele) vrijheid gelden als belangrijkste waarden.
Economische vrijheid: de overheid heeft een terughoudende rol in de economie.
Ze waren een lange tijd voor het censuskiesrecht, om zicht te verzetten tegen de linkse ideologieën
en de sociaal – democraten.
Linkse liberalen: leggen de nadruk op bescherming tegen de machtigen, individuele vrijheid is de belangrijkste waarde.
Rechtse liberalen: let vooral op economische belangen, legt de nadruk op de ongelijkheid van mensen in de economie. De waarden waar het op aan komt zijn, initiatief, wilskracht en prestatie.
Liberalistische partijen: VVD en D66.
-    Economie: Vrije ondernemingsgewijze productie met een terugtredende overheid. Sociale voorzieningen zijn nodig, maar ze moeten geen hindernis vormen voor de ontwikkelende economie.
-    Politieke macht: Parlementaire democratie.
-    Waarden en normen: Ver van de lichaamsmetafoor af. Betutteling in het persoonlijke leven moet krachtig afgewezen worden.
Middenconfessionelen
Stroming die vanuit hun geloof aan politiek doet. Ze stellen vanuit het geloof het harmoniedenken voorop. De ongelijkheid van de vrije ondernemingsgewijze productie wordt met de zorg voor zwakken verzoend en er wordt nadruk gelegd op de waarde van het gezin voor de samenleving.
Middenconfessionelistische partijen: CU en CDA.
Het harmoniemodel staat tegenover het conflict model.
Harmoniemodel: gaat er van uit da problemen voortduren in overleg moeten worden opgelost, tegenstellingen moeten niet benadrukt worden.
Conflictmodel: vind juist wel dat tegenstellingen die in de maatschappij bestaan zo duidelijk mogelijk zichtbaar moeten worden, zo heeft ook de onderliggende groep de kans om aan de macht te komen.
-    Economie: Vrije ondernemingsgewijze productie. De solidariteit met de zwakken mag daarin niet vergeten worden.
-    Politieke macht: Parlementaire democratie.
-    Waarden en normen: Afgezwakte lichaamsmetafoor. Niet de mens, maar god heeft de wereld geschapen. Abortus en euthanasie kunnen, onder zorgvuldig geregelde voorwaarden. Het gezin moet bescherm worden.
Pragmatici
Zij willen zonder vastbepaalde uitgangspunten de democratie en de gang van zeken in de politiek en economie beter laten verlopen.
Pragmatici  zijn een groep met een houding, geen stroming. Ze zijn licht progressief.
Ze nemen de belangrijkste ideeën van de maatschappij waarin ze optreden over.
Pragmatische partij: D66.
Alle midden – ideologieën hebben een zekere pragmatische inslag. Ze houden meer rekening met de omstandigheden die er zijn in de maatschappij.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.