Hoofdstuk 1 Massamedia

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 360 woorden
  • 27 februari 2004
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 4
10 keer beoordeeld

1 massamedia 1.1 communicatie communicatie = het proces waarbij de zender een boodschap overbrengt aan een ontvanger. soorten communicatie: face-to-face,directe reactie is mogelijk
1 zender en 1 ontvanger maken gebruik van een communicatiemiddel
1 zender richt zich op een groot publiek, soms reactie mogelijk
communicatiestoornis = er wordt op die informatie niet correct gereageerd
verbale communicatie = gesproken communicatie
medium = een middel om boodschaap over te brengen, taal/ telefoon

massacommunicatie = een gerichtheid op een groot aantal mensen
massamedium = een middel om boodschap over te brengen aan groot aantal mensen,televisie
kenmerken massamedium
informatie is openbaar,voor iedereen toegankelijk
bedoeld voor groot/anoniem publiek
relatie tussen verzender/ontvanger is onpersoonlijk
eenzijdige communicatie, reactie alleen achteraf of niet 1.2 functies van de massamedia functies van de massamedia
nieuws brengen
amusement
educatie
opinievorming
politieke functies van de massamedia
spreekbuisfunctie,verwoording van de in de maatschappij staande punten
informatieve functie,de burger informeren over zaken
commentaarfunctie,massamedia levert commentaar op politieke besluiten

onderzoeksfunctie,journalisten onderzoeken achtergebleven informatie
controlerende functie,het controleren van machthebbende functionarissen 1.3 Invloed van de massamedia invloed van de massamedia
de selectieve perceptie theorie mensen selecteren hun waarnemingen
de agendatheorie media beslist wat er onder de aandacht komt de injectienaaldtheorie men aanvaart klakkeloos informatie van media
de aanhaaktheorie mens haakt aan bij mening opinieleiders
trucs van reclamemakers
gebruik maken van beroemdheden wetenschappelijke termen termen uit andere talen een sfeer rondom product de gevoelens van de consument muziek trends doelgroepen humor herkenning in de reclamespeler
socialisatie = de overdracht van waarde en normen

relatie tussen televisiegeweld en agressief gedrag
de reductiethese,leren vermijden van gewelddadig gedrag
de geen-effectthese
de stimulatiethese,geweld op tv leid tot agressief gedrag
censuur:dat je als pers weet dat je het niet mag schrijven,controle vooraf door machthebbers
prpaganda:reclame,eenzijdige informatie,alleen het goede laten zien, om mensen in ideeën te laten geloven
manipulatie:naar je hand zetten, bewust misleiden door verdraaien van informatie
indotrinatie :een opgedrongen gedachtegang waardoor je je eigen kritisch denkvermogen verliest. 1.4 Welke media hebben de meeste invloed? de krant: - boekdrukkunst 1450 Duitsland - 1848 persvrijheid in de grondwet - 1869 krant wordt goedkoper,afschaffing van de dagbladzegel - minder analfabeten, en reclame = een goedlopende krant! plurifomiteit = de verscheidenheid aan opinies en politieke beginselen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.