h1 en h2: wat is maatschappijleer en de rechtsstaat

Beoordeling 3.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 989 woorden
  • 31 oktober 2016
  • 5 keer beoordeeld
  • Cijfer 3.9
  • 5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!
4 themas dilemma

1. rechtsstaat: belangrijkste regels voor burgers en de overheid.

2. parlementaire democratie: bevolking wordt vertegenwoordigd door het parlement.

3. pluriforme samenleving: andere levensstijl

4. verzorgingsstaat: overheid zorgt voor de burgers.het is een maatschappelijk probleem als:

1. het gevolgen heeft voor grote groepen mensen

2. de overheid bemoeit zich ermee

3. het heeft te maken met tegenstellingenwaarde bv vrienden, gezond, geluk


normen, niet liegen, u zeggen, aardig zijnsociale verplichting: regels die wordt opgelegd door je omgeving

fatsoensnormen: bv boeren aan tafel

macht: het vermogen om het gedrag of denken van iemand te beïnvloeden

invloed: informele macht

machtsmiddel: een middel waarmee je het gedrag van anderen kunt beïnvloeden

gezag: vorm van macht die officieel is vastgelegd

belang: het voor en nadeel van iets 

sociale cohesie: het gevoel hebben bij elkaar te horen

 

dingen waar je naar moet voor het checken van betrouwbaarheid:

1. bronvermelding

2. onderscheid tussen feiten en meningen

3. wordt het onderwerp van verschillende kanten bekekenHoor en wederhoor:  de verschillende betrokkenen zijn verhoord


communicatieruis: de overdracht van informatie verloopt niet goed

Referentiekader: alles wat je bezit aan kennis, ervaringen, normen, waarden  en gewoonten

selectieve waarneming: de informatie wordt zo veranderd dat het zo veel mogelijk in het referentiekader past

stereotype: een vaststaand beeld van een bepaald groep mensen.Manipulatie: feiten worden opzettelijk weggelaten zonder dat de ontvanger dit merkt

propaganda: bewust eenzijdige info geven om de mening van de mensen te beïnvloeden

indoctrinatie: langdurig, systematisch, en heel dwingend eenzijdige opvattingen en meningen worden opgedrongen zodat de mensen het kritiekloos accepteertrechtsnormen: gedragsregels die door de overheid wettelijk zijn vastgelegd

rechtsstaat: burgers worden met grondrechten beschermd tegen machtsmisbruik door de overheid

grondwet: daar staat in wat de grondrechten zijn en hoe het land geregeerd moet worden.Rechtsgebieden

publiekrecht:  relatie tussen burgers en overheid

1. staatsrecht: regels voor de inrichting van de nederlandse staat

2. bestuursrecht: centraal de verhouding tussen burgers en de overheid

3. strafrecht: alle wettelijke straffenprivaatrecht: relatie van burgers onderling

1. persoon- familierecht: huwelijk, scheiden ,geboorte, overlijden, enz…

2. ondernemingsrecht: bv de voorwaarden om een vereniging of bv op te stellen

3. vermogensrecht: wat te maken heeft met iemands vermogen wat in geld uit te drukken is (huis)Doelen om nl veilig te houden:

1.  machtenscheiding

2. de grondrechten zijn vastgelegd in de grondwet

3. legaliteitsbeginsel: de overheid is gebonden aan de wetMachtenscheiding:

1. wetgevende macht: stelt wetten vast waaraan de burgers en de overheid zich aan moeten houden → dit wordt gedaan door het parlement + de regering

2. uitvoerende macht: de goedgekeurde wetten worden precies uitgevoerd → hiervoor is de regering verantwoordelijk

3. rechterlijke macht: bepaalt of burgers/de overheid de wet hebben overtreden: deze macht is in handen van de rechtersrechters zijn neutraal en onafhankelijk en dat zorgt voor bescherming:

1. je kunt je recht halen bij een conflict

2. je wordt beschermd tegen ongeoorloofd overheidsoptreden

3. mensen gaan geen eigen rechter spelen

 

Grondrechten

klassieke grondrecht:  vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting enz…

sociale grondrecht: recht op werk, recht op gezondheidszorg enz…

 

geweldsmonopolie: de overheid heeft meer macht dan wij en mag dus geweld gebruiken

rechtsbescherming: de grondwet beschermt burgers tegen andere burgers en tegen machtsmisbruik van de overheid

rechtshandhaving: de overheid moet in rechtsstaat zorgen voor de veiligheid van burgers

misdrijven: de meer ernstige strafbare feiten

overtredingen: minder ernstige strafbare feiten

criminaliteit: alle misdrijven die in de wet staan omschrevenals er een misdrijf is gepleegd gaat het zo:

* politie verzamelt informatie over het strafbare feit

* officier van justitie bepaalt of er een rechtszaak moet komen

* de rechter stelt tijdens de rechtbank vast of de verdachte schuldig is en kan hem dan een straf opleggen

 de officier van justitie is de openbare aanklager, omdat hij namens de samenleving  bewijzen zoekt tegen een verdachte en een straf tegen hem kan eisen.

alle officieren van justitie bij elkaar is het: openbaar ministerieAls het onderzoek tegen de verdachte klaar is kan de officier van justitie 3 dingen doen:

* seponeren: afzien van verdere rechtsvervolging

* schikken/transactie: geldboeten/taakstraf

* vervolgen: een rechtszaak beginnenrechtszaak 7 stappen:

1. opening: de rechter controleert de persoonsgegevens

2. aanklacht: officier van justitie lees de aanklacht voor

3. onderzoek: de rechter overhoort de verdachte

4. requisitoir: officier van justitie probeert te tonen dat de verdachte schuldig is en vraagt een bepaalde straf

5. pleidooi: de advocaat verdedigt de verdachte en vraagt strafvermindering of vrijspraak

6. laatste woord: sorry zeggen verdachte

7. vonnis: rechter doet de officiële uitspraak

 

4 soorten straffen:

* vrijheidsstraf

* taakstraf

* geldboete

* bijkomende straffen

 strafrechtelijke maatregelen:

* tbs: psychiatrisch behandeld

* onttrekking in verkeer

* schadevergoeding aan het slachtofferresocialisatie: heropvoedingSchade:

* vermogensschade: iets wat je hebt stuk gemaakt

* immateriële schade: psychische schade

 

                                        de hoge raad

                                            in casstie gaan

                                                       ⬆

                                        gerechtshof

                                     in hoger beroep gaan

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

K.

K.

Dit niet toch

4 jaar geleden