5. De rechtszaak

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 443 woorden
  • 2 september 2008
  • 99 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
99 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

5. De rechtszaak.

Wanneer de officier van justitie genoeg bewijsmateriaal heeft verzameld tegen de verdachte kan hij besluiten tot een rechtszaak.

Nederland heeft onafhankelijke rechters; zij mogen niemand bevoordelen dus ook de overheid niet.

Onafhankelijkheid rechters is gewaarborgd doordat;
- Een rechter voor het leven wordt benoemd. Hij kan niet door de regering of het parlement worden ontslagen
- Het salaris van rechters is bij wet geregeld
- Het aantal rechters in elke rechtszaak staat van te voren vast

Rechters worden bijgestaan door griffiers/gerechtssecretarissen. (Rechterhand van de rechter);
• Leggen schriftelijk vast wat er door de partijen op een terechtzitting wordt gezegd; proces-verbaal
• Maken vonnissen van de rechters op

Drie soorten rechtsinstanties;
- Arrondissementsrechtbanken - laagste rechtscollege, houdt zich bezig met de berechting van alle overtredingen en misdrijven. Kent verschillende rechters;

• Politierechter; lichte misdrijven uit het strafrecht zoals vernieling
• Kinderrechter; misdrijven door jongeren van 12-18
• Kantonrechter; spreekt recht in kantons, soort nevenvestigingen van de rechtbank binnen arrondissement. Berechting van overtredingen
• Meervoudige kamer; bestaat uit 3 rechters, behandelt zware misdrijven uit het strafrecht zoals mishandeling en moord. Behandeld ook zaken van de kantonrechter in hoger beroep

- Gerechtshof - rechtspraak in hoger beroep van alle misdrijven die door de arrondissementsrechtbank zijn behandeld. Heeft meervoudige kamer van 3 rechters.
- Hoge raad - hoogste rechtscollege, spreekt recht als een verdachte of het Openbaar Ministerie het niet eens is met de uitspraak van het hof; Cassatie. Onderzoekt de zaak niet helemaal opnieuw maar kijkt of de rechtsregels juist zijn toegepast is dat niet zo dan wordt de zaak verwezen naar een ander gerechtshof. Controleert ook of rechtbanken in dezelfde soort zaken gelijk oordeelt.

Voorwaarden om schuld vast te stellen;
- Dader is een mens of een rechtspersoon
- Ten laste gelegde feit is geheel bewezen
- Feit is strafbaar
- Dader is strafbaar

Dagvaarding - Voor aanvang van elke rechtszitting, staat in dat de verdachte op een bepaald moment, op een bepaalde plaats, een bepaald delict heeft begaan. Ook staat hier het tijdstip en de plaats van de zitting op; wordt verstuurd door officier van justitie.

Rechtszaak bestaat uit 8 stappen;
• Opening; rechter controleert persoonsgegevens verdachte
• Aanklacht; officier leest aanklacht voor, toelicht op dagvaarding
• Onderzoek; verhoor van getuigen etc
• Verhoor van de verdachte; legt een verklaring af
• Requisitoir; officier probeert aan te tonen dat verdachte schuldig is en stelt een eis
• Pleidooi; advocaat verdedigt zijn cliënt
• Laatste woord; verdachte doet altijd laatste woord, spijt betuigen etc
• Vonnis; uitspraak van de rechter;

- Schuldig met rechtsvervolging
- Schuldig zonder rechtsvervolging
- Onschuldig met vrijspraak

Rechtshulp;
- Advocaat; kent alle juridische procedures
- Bureau voor rechtshulp; mensen die niet zo snel naar een advocaat gaan, eerste advies meestal gratis, afgestudeerde juristen werker er
- Rechts- of wetswinkel; hier werken rechtenstudenten die gratis juridisch advies geven

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.