Vragen naar zin H1: Zinvraag

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 977 woorden
  • 28 augustus 2008
  • 143 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
143 keer beoordeeld

Levensbeschouwing Vragen naar zin Hoofdstuk 1

Paragraaf 1

Zinvraag: misschien wel de meest belangrijke vraag die we ons kunnen stellen: de vraag der vragen.

Paragraaf 2 wat betekent ‘de vraag naar zin’?

Alles kan voor ons blijkbaar een waarde bezitten: een auto, je ouders en overgaan op school. Kunnen we ook een waarde toekennen aan ons hele leven, aan mijn hele leven? Dan gaat het niet om de waarde van alles en nog wat, van allerlei losse dingen, van allerlei concrete personen. Dan gaat het om de waarde van het leven in zijn geheel. Dus; is het leven de moeite waard? Of is mijn leven de moeite waard.

De definitie van zinvraag: de zinvraag is de vraag of het leven uiteindelijke de moeite waard is.

Uit de definitie blijkt dat ze zinvraag thuishoort binnen de levensbeschouwelijke benadering. Dat is de benadering waarbij mensen aangeven wat ze het allerbelangrijkst vinden in hun leven, wat voor hen van uiteindelijk belang is. De vraag zin is een heel algemeen woord.

Je kunt zeggen dat de zinvraag een samenvatting is van alle levensvragen. In iedere levensvraag kom je eigenlijk steeds die zinvraag tegen.

1. Wat is belangrijk in het leven (voorbeeld: waarom geef ik zoveel om mijn familie wat is uiteindelijk de zin hiervan)
2. Wie is de mens (voorbeeld wie ben ik, ben ik tevreden met mezelf:  wat is het zin van mijn leven)
3. Hoe gaan mensen met elkaar om? ( Voorbeeld: hoe gaan ouders met kinderen om)
4. Wat is tijd? (Voorbeeld: waarom duurt ons leven niet eeuwig  we willen weten wat toch de zin ervan is dat we met die tijd en het tijdelijke te maken hebben)
5. Wat is natuur? ( Voorbeeld: vorm ik zelf deel aan de natuur wat is de zin van die natuur?)
6. Wat is de betekenis van lijden en dood? (Voorbeeld: zijn lijden + verdriet volstrekt zinloos)


Een vingerafdruk is hoogst persoonlijk. Zo is het ook bij het stellen van de zinvraag. Ieder doet dat op haar / zijn eigen wijze. De inhoud van die vraag is steeds anders. Ieder antwoord met zijn eigen levensloop  levensverhaal/ autobiografie. Een levensverhaal is opsomming van de belangrijkste momenten van iemands leven. De manier waarop iemand zijn of haar zinvraag stelt en daarmee bezig is , is afhankelijk van de bestaanservaringen van een persoon!

Paragraaf 3 Waarom stellen we de zinvraag?

Redenen dat met zinvraag bezig zijn:
1. De regelmaat van iedere dag. Als alles in het leven een vaste patroon heeft, dan vragen veel mensen zicht af: wat is dat allemaal nou echt waard? Is mijn leven de moeite waard? We willen niet in de regelmaat van iedere dag vast blijven zitten, we willen boven die regelmaat uitkijken.
2. Wat te doen met onzin? Heel veel dingen in ons leven gaan goed, we zijn daar blij over. Fijne herinneringen dragen we met ons mee. Ze werken als energie voor de tijd daarna. Maar als er dingen gebeuren die ons leven op zijn kop zetten, als de onzin zich aandient. In zulke soort situatie moeten we wel naar de zin van het leven vragen.
3. Behoefte naar zin. Onze levensduur tot 75 goede tijde slechte tijden. Binnen die korte tijd trekken we af en toe rimpels in ons voorhoofd en vragen naar de zin van het leven. We willen zingeving en een houvast. Het is net zoiets als ademen, we kunnen er niet zonder.

Paragraaf 4 Wanneer stellen we de zinvraag?

Zinvragen ontstaan als om een bepaalde redenen ons leven niet langer vanzelfsprekend is, niet langer zijn normale gangetje gaat.

3 momenten hiervan zijn:

1. Negatieve piekervaringen: piekervaringen  ervaringen die je op een heel bijzondere manier aangrijpen. Kernmomenten van je leven, we komen de slechte kant van het leven tegen de, de kant waar we verdrietig van worden, kwaad en onmachtig. Bij zulke piekervaringen komen we de zinvraag tegen.
2. Positieve piekervaringen: goede kant van het leven laten zien
3. Elkaar stimuleren: goed over ons leven na te denken.

Paragraaf 5 Is de zinvraag in of uit?

Vinden we dat we aandacht moeten besteden aan die vragen. Of vinden we die ervaringen niet echt belangrijk, Zijn die vragen bij ons ‘in’ of ‘uit’. Als de zinvraag in is dan ben je bezig met de zinvraag dan vind je het nuttig om die te stellen, als de zinvraag uit is dan vind je het niet nuttig om de zinvraag te stellen.

Paragraaf 6 Antwoorden op de zinvraag

Bij een gewone vraag als hoe laat is het nu: lost het antwoord het nu vijf over half 6 de vraag helemaal op. Bij zinvragen heb je geen definitieve antwoord. Het antwoord op een zinvraag vinden we nooit. Niemand weet met absolute zekerheid te vertellen wat de zin van ons leven is. Er is dus geen vaste antwoord waar iedereen het over mee eens is. Over een levensvraag kun je van mening verschillen. De antwoorden die je geeft zijn voorlopig, het kan zijn dat je bepaalde dingen meemaakt en daardoor je anders tegen het leven aankijkt.


Mensen proberen op allerlei manieren hun zinvragen te beantwoorden. Allerlei richtingen waar het antwoord bij zoeken:
1. Er is geen zin (leven heeft geen zin)
2. Zin vind ik in mezelf ( iemand die voetbalt: geestelijke lichamelijke invloed op sportieve prestaties, je kunt altijd wat doen aan wat jou overkomt)
3. Zin heeft te maken met anderen (streven naar goed leven, dood is einde, sterfelijk mens zijn samen met andere, we zijn sociale wezens, verbetering van je betrekking met anderen en daarmee ook het verbeteren van de samenleving?
4. Zin kom je tegen in de natuur:
5. Zin is gelegen in God:
6. Zin heeft te maken met de doelen nastreven: in de loop van je leven heb je steeds andere doelen.
7. Zin vinden in waarden als geluk en genot:
8. Zin vinden in het zoeken zelf: leren is de zin van het leven

Fundamentalisme: definitieve antwoorden die je uit een bron hebt. Is een absoluut uitgangspunt. Bijvoorbeeld mensen die alles nastreven uit de bijbel alle antwoorden staan in de bijbel de bijbel is van kaft tot kaft waar.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.