Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

Inleiding ethiek

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 450 woorden
  • 24 januari 2002
  • 69 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
69 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

H3, Inleiding ethiek

Benadering= optiek
Verschillende benaderingen over 1 kwestie
Optiek= de manier waarop/invalshoek of benadering hoe je naar de werkelijkheid kijkt. Economische optiek: met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijke winst te realiseren. Juridische optiek: wat zijn de wettelijke regels? Esthetische optiek: wat is mooi en lelijk?

Ethische optiek=de benadering dat mensen het uiteindelijk goede behoren te doen. A. Het uiteindelijke goede
Of de handeling menswaardig is
B. Behoren
Wij behoren menswaardig te handelen -is uitspraak=werkelijkheid feitelijk in elkaar zit -moet uitspraak=hoe de werkelijkheid in elkaar zou behoren te zitten
C. Doen
Het gaat om ons handelen, ons doen en laten NIET DENKT MAAR DOET. Nadenken op je praktijk handelen wel ethisch.

Ethisch handelen is nodig om het beroep wat je uitoefent te beschermen en het is ook in je eigen belang. Immoreel gedrag heeft alleen maar nadelen.

Ethische visies zijn standpunten/meningen over hoe wij ons behoren te gedragen. Deze visies bieden hulp bij dilemma’s.

Visie=standpunt/mening

Ethische visies zijn standpunten die worden ingenomen binnen de ethische optiek
waarom ethische visies: 1.Om oordeel te geven over bepaalde ethische problemen
2.Om het handelen te rechtvaardigen

De 2 belangrijkste ethische visies: Gevolgenethiek (die handeling is juist die in zijn gevolgen een bepaald doel realiseert) Als het gevolg van de handeling goed is. Bekend voorbeeld is utilisme: Je moet datgene doen wat het meest nuttig is voor de samenleving in zijn geheel—die handeling is moreel juist die in zijn gevolgen zoveel mogelijk geluk oplevert voor zoveel mogelijk mensen. Grondleggers utilisme=Jeremy Bentham(1748-1832) en Js Mill(1806-1873) Beginselethiek (bij de oplossing van een ethisch probleem dient steeds recht gedaan te worden aan een of meer beginselen) Een beginsel als uitgangspunt als ethische beslissing

Immanuel Kant (1724-1804) Niet het gevolg maar of het een goede bedoeling is dus ethisch handelen is uit plichtbesef goede-goed mens is plicht
1ding centraal=waardigheid van de menselijke persoon –respect enz

levensbeschouwing—christelijke ethiek
1.god liefhebben
2.naastenliefde
3.waarde van menselijk leven
4.vrijheid

ethische communicatie
openheid
gelijkheid
bereid tot dialoog te tonen
duidelijkheid
redelijkheid/verstand

A.ongegronde generaliseringen=algemene conclusies worden getrokken uit slechts enkele gegevens of uit gegevens die niet ter zake doen
B.normen ontlenen aan feiten
Trouwen –feit
Daarom ook trouwen –norm
C.autoriteitsargumenten=foute argumenten die niet over de inhoud gaan
D.persoonsgebonden argumenten=je maakt je mening over de persoon fout
E.onjuiste oorzaak=feit meer oorzaken en dan 1 oorzaak belangrijk maken is dus fout

Stap 1
Formuleren van de zaak
Stap 2
Welke feiten spelen een rol
Stap 3
Welke waarden spelen een rol
Stap 4
Het formuleren van het ethisch probleem
Stap 5
Wie zijn de belanghebbenden
Stap 6
Wie is moreel aanspreekbaar
Stap 7
Welk ethisch standpunt neem je in

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.