Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Historie Islam

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 516 woorden
  • 5 december 2007
  • 59 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
59 keer beoordeeld

Geschiedenis van de Islam
Ontstaan van de Islam(570- 750)
Mohammed wordt in 570 geboren. In 610 mediteert hij in een grot, zo ontvangt hij via de engel Gabriël zijn eerste berichten van Allah (de God).
De islam is ontstaan in de 6de en 7de eeuw na Christus, door Mohammed. Mohammed wilde de profeet worden van Allah. Mohammed is voor de moslims de laatste profeet van God.
In 622 gaat Mohammed naar Medina, daar begint de Islamitische jaartelling. De opvolgers van Mohammed waren geen profeten, maar politiek leiders. Zo’n iemand werd een kalief genoemd. vier kaliefen waren: Ali, Aboe, Omar en Oethnan. Hierin is een groot verschil tussen de Sjiieten en Soennieten. De soennieten bepleitten het opvolgingsrecht van Ali (zoon van de oom van Mohammed) en de andere kaliefen werden afgewezen. De sjiieten geloven dat Ali een verwantschap heeft met Mohammed. In 662 namen de Oemaijaden het leiderschap over. De Islam verspreidde zich naar Noord- Afrika.

De gouden eeuw van de Islam(750- 1258)
In de gouden eeuw is Bagdad de hoofdstad van de Islam geworden. Er kwamen goede ontwikkeling en een goede samenwerking tussen Joden, Christenen en Moslims op wetenschappelijk gebied. In de 9de eeuw ontstaat het soefisme, ze leggen de basis op een persoonlijke band met God.

In de 10de komen de Aletieven op gang. Ze komen voort uit een Sjiïetische stroming. De grote man van de Aletieven was Bektasj, hij legde de basis voor het humanistische. In 1077 wordt Jeruzalem veroverd door de Seltsjoeken veroverd. Door deze gebeurtenis zijn ook de kruistochten gekomen

Het Turkse rijk (1258- 1924)
Istanbul wordt de culturele hoofdstad van de Islam. De Islam breidt zich in de 13de eeuw uit tot Spanje. Maar in Frankrijk wordt de Islam tegen gehouden. In 1492 keert het Christendom terug in Spanje. In het begin van de 16de eeuw waren er drie grote moslim – rijken:
- Ottomaanse rijk ( Turkse rijk)
- Sjiitische safawiden (Iran)
- Mongloes (India)
De wahabieten (die zijn Orthodox) bezetten in 1803 Mekka en Medina, dat is zo erg want die plaatsen zijn heilig voor de moslims.
In de 19de eeuw worden veel Islamitische gebieden bezet. Deze gebieden krijgen een meer westerse ontwikkeling: een vrije markteconomie en democratie. In Turkije krijgt men een scheiding tussen kerk en staat door de Westerse cultuur.
Het Turkse rijk verloor de 1e wereldoorlog, en verloren daardoor al hun gebieden buiten Turkije. Die gebieden worden verdeeld in mandaatgebieden (= toezichtgebieden) en verdeeld over Frankrijk & Engeland.

Twintigste eeuw en de eerste jaren na 2000
Veel Moslims hebben een negatieve houding tegenover het westen. De spanningen tussen Moslims en Westerlingen nemen ook toe. Veel moslims zijn naar het westen verhuisd om sociale, economische of politieke redenen. Daardoor is de Islam als het ware de “ 2de cultuur” in het westen. Maar veel moslims worden veel gediscrimineerd. In 1967 is er een 6-daagse oorlog tussen Israël en de buurlanden (die zijn Arabisch) de Arabieren verloren.

In 1991- 1992 was de 1e golfoorlog, waarin de Amerikanen en andere een grote legermacht in het Midden-Oosten maken.
Ook de aanslagen van 11 september 2001 op de WTC in New-York door de “moslims”hebben geen goede invloed op de betrekking tussen moslims en westerlingen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.