Samenvatting levensbeschouwing:

4.1

Spelletjes waarin je de snelste, strerkste of slimste moet zijn zijn populair omdat het een kik geeft. Het is goed voor je zelfvertrouwen om het gevoel te hebben dat je de sterkste bent.
Niet alleen bij sporten moeten mensen zich bewijzen. Door er leuk uit te zien, cool te gedragen en imponeren proberen jongeren in het leven leven subtiel met elkaar de competitie aan te gaan.
Mensen die zich bedreigd voelen gaan genadeloos om met anderen.


Thomas Hobbes: Homo homini lupus(de mens is voor de medemens een wolf). Invloed Engels burgeroorlog.
Leviathan: voorstelling van natuurtoestand zonder wetten waarin mensen zich met geweld verrijken. Alleen door sterker te zijn dan de vijand kun je over leven -> ononderbroken oorlog van allen tot allen.
In de wet mag je alleen iemand verwonden ter verdediging. Zwakkere worden beschermd dus sterkste kan in deze maatschappij niet zomaar zijn gang gaan.
Agressie: aanvallen of dreigen aan te vallen (het conflict openen) zonder dat er sprake is van dreiging van de andere kant. Agressie is meestal overschaduwen van eigen zwakte. (negatief) Het woord komt officieel uit het latijn hier betekend het: opkomen voor jezelf om onderlinge verhoudingen in evenwicht te houden. Iedereen heeft een gezonde dosis agressie nodig om te groeien (positief).
Mensen gaan zich op hun eigen terrein terugtrekken en zich vijandig gedragen omdat ze andere mensen niet kennen en niet begrijpen.
Kortlontje: een hoop frustratie en angst heeft zich opgehoopt bij mensen waardoor bij kleine dingen meteen de vlam in de pan staat. Mensen die zich aangevallen voelen slaan van zich af.

4.2

Konrad Lorentz en Niko Tinbergen: Agressie zit bij zowel mens als dier ingebakken.
Reacties bij conflicten:


Vechten of vluchten
- Vluchten/ in je schulp kruipen en zo min mogelijk schaden oplopen.
- Grote mond opzetten, agressief reageren
Assertief: Iemand kan goed voor zichzelf opkomen. Hang tussen vechten en vluchten in. Rustig eigen belang verdedigen zonder agressiviteit te vertonen.
Assertief opkomen voor jezelf in stappen:
1. Gevoelens uitspreken: Grote kans dat andere samen met jou oplossing wil zoeken.
2. Benoem gedrag van een andere zonder te beschuldigen etc. Anders wil die gene zichzelf verdedigen.
3. Benoem gevolgen van het gedrag: Zo kan de ander je beter begrijpen.
4. Zeg wat je wilt van de ander: je laat nu weten wat je wel wilt en zoekt samen met de ander een oplossing.
Oorzaken kwaad in de mens:
Mens in van nature goed maar word van buiten af beïnvloed.
- Drank en drugs
- Bepaalde soorten eten
- Geweld op tv en in games
- Groepverband: gezamelijk tegen een vijand zijn
Oorzaken kwaad in de mens (Christelijke Theologie):
Verhaal Adam en Eva en slang. Slang is invloed van buitenaf die mensen overhaalt tot verkeerde daden. Mens is ongehoorzaam maar ook slachtoffer. Maar in een ander verhaal tonen mensen agressief gedrag zonder slang maar uit jaloezie, dus hieruit word weer duidelijk dat het bij mensen al ingebakken zit.
Theodicee: Theo=god dicé=recht theologen
Hoe kun je het bestaan van de goede god verenigen met het bestaan van het kwaad.
- God heeft een lichte en donkere kant (mani)
- God lijd mee met slachtoffers van kwaad. God troost meer dan dat hij heerst (Jurgen Moltman)
- Mens kiest zelf de kwade kant, hier heeft god niets te mee te maken (Immanuel Kant)
Experiment van Milgram: Laat zien dat mensen die iets op gedragen door iemand wat hun zien als een leider heel ver gaan om die leider te gehoorzamen. Mensen bleken in staat te zijn om op opdracht van de leider hele hoge schokken aan iemand uit te delen.

4.3

Plagen:
- Onschuldig
- Machtsverhouding gelijk
- Je kunt er om lachen
- Is kortdurig
Pesten:
- Machtsverhouding ongelijk
- Pesters zijn er op uit om hun slachtoffer pijn te doen
- Fysiek en verbaal
- Pester zoekt zwakke punten
Verloop pesten: Er is een gangmaker die indruk wil maken en deze krijgt steun van mensen die zelf bang zijn slachtoffer te worden. Ze zijn in de meerderheid en zoeken een slachtoffer die niet tegen hen opgewassen is. Het best word van kwaad totr erger omdat het pesten effectief te maken. Er is een grote zwijgende meerderheid die niets doet, zolang deze niets doet gaat het pesten door. Pesten is een vorm van terreur omdat het een kleine groep is die hun wil oplegt door angst en geweld.
Escalatie: Agressie neemt toe wanneer er ook weer agressief op gereageerd word.
Escalatieladder:
1. Rationele fase: Het is vooral een zakelijk conflict. Er kan nog op eigen kracht uitgekomen worden. Discussie – irritatie – debat – meningsverschil.
2. Emotionele fase: Iedereen houd vast aan eigen gelijk. Tegenstander word als onbetrouwbaar gezien. Mensen gaan dreigen en luisteren niet echt meer naar elkaar. Ze luisteren alleen om weer een argument tegen de tegenstander te bedenken (tegenluisteren). Om uit dit conflict te komen met er een neurtale adviseur aan te gemoed komen om dat de partijen het vertouwen in elkaar kwijt zijn. Schelden – ontmaskeren – willen winnen – tunnelvisie.
3. Strijdfase: Mensen proberen echt elkaar eronder te krijgen. De strijdende partijen gaan nog liever samen de afgrond in dan dat ze de ander laten winnen. Iemand moet door een machtsgreep het conflict uit de wereld helpen om dit op te lossen. Partijen willen hier kosten wat het kost winnen, maar het kan al niet meer, in deze situatie zijn alleen verliezers. kosten wat het kost – alles uit de kast - vernietigen

4.4

Verschillen in levensvisie zijn moeilijk te overbruggen -> moord op Pim Fortuyn
Jihaad (heilige oorlog): De strijd tegen ongelovigen
Grote Jihaad (Jihaad met het hart): De innerlijke strijd van de gelovige tegen driften
Kleine Jihaad: Gewapende strijd tegen ongelovigen.
Islam->Salam->vrede

4.5

Terroristische dreiging word vaak veroorzaakt door nationalistische en religieuze bewegingen.
Religieuze bewegingen:
ETA: Wil onafhankelijkheid Baskeland van Spanje
IRA: Wil heel Ierland onafhankelijk maken
Al Qaida: Islamitisch geloof opdringen
Islamisme: Politieke islam
Mark Jurgensmeyer – Terror In The Minds Of God: Bij terroristische acties met een religeuze achtergrond zijn de daders er altijd zeker van dat ze een goede reden hadden om dit te doen.
De mensen voelen zich vernederd en gefrustreerd en de overtuiging dat god wil dat ze dit doen is de laatste aansporing. Ze denken dat ze een aanslag op de duivel plegen vóór god.
De aanslagen zijn gericht op een politiek of sociaal doel. De terroristen willen zich niet houden aan de beperking die de samenleving hun godsdienst oplegt.
Antwoord van de wereld op religieus terrorisme:
1. Terrorisme met geweld bestrijden (war on terorism), geen goede oplossing want geweld roept juist weer geweld op
2. De straffen zo verschrikkelijk maken dat terroristen gaan twijfelen, dit is ook geen goede oplossing want de motivatie voor hun geloof is vaak te hoog. Deze mensen hebben niet op te offeren, ze zien het gewone leven juist als een straf.
3. Je gaat onderhandelen om verdere terroristische acties te voorkomen, hiermee laat je je eigenlijk chanteren en laat je het terrorisme winnen.
4. Religie en politiek proberen te scheiden zodat terroristen hun plannen niet kunnen verwezenlijken in de politiek
5. Er moet een basis zijn van wederzijds vertrouwen en respect. De overheid moet hiermee laten zien dat ze echt rekening houden met de religie. Hierdoor word er wat gedaan aan de gevoelens van vernedering die leiden tot terrorisme, daarom is dit de beste oplossing.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.