scanderen daxtylische hexameter

Beoordeling 8.4
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 6e klas vwo | 262 woorden
 • 17 januari 2016
 • 128 keer beoordeeld
Cijfer 8.4
128 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Samenvatting scanderen dactylische hexameter

-Latijn-

 • De hexameter bestaat uit 6 voeten (hexa=6, meter=voeten).  
 • Een voet bestaat uit 2 of 3 lettergrepen: lang-lang of lang-kort-kort.
 • De laatste voet is altijd lang-lang/kort (noteer de laatste lettergreep als een kruisje)
 • De 5e lettergreep is bijna altijd land-kort-kort (als het wel lang-lang is wordt het aangegeven: versus spondiacus).
 • De 1e lettergreep is altijd lang.
 • Lange lettergrepen:
  • Tweeklanken (au, ae, oe)
  • Van nature lange klinkers (vindbaar in het woordenboek)
  • Abl op -a, -o, -u en -i
  • Dat/abl op -is
  • Acc mv op -as, -os en –us
  • Nom/acc mv op -es
  • Klinker gevolgd door twee of meer medeklinkers. Let op!
   • X & Z tellen als twee medeklinkers
   • Qu telt als één medeklinker (je streept de u dus weg)
   • I is soms een J
   • De uitzondering muta cum liquida: een klinker voor een combinatie van een p/b/f/c/g/d/t en een m/l/n/r hoeft niet lang te zijn! Het kan wel.

    Ezelsbruggetje m/l/n/r = molenaar

 • Korte lettergrepen:
  • Korte klinker gevolg door één medeklinker.
  • Klinker gevolgd door een andere klinker (en het is geen tweeklank). Uitzondering:
   • De i in illius, istius,
   • De gen/dat ev in de 5e declinatie. Bv de e in die.
 • Elisie! Eindigt een woord op een klinker op een -m, en begint het volgende woord met een klinker of -h, dan valt de slotlettergreep van het eerste woord weg. Uitzondering:
  • Is het 2e woord es/est, dan valt de eerste lettergreep van het tweede woord weg

REACTIES

M.

M.

Bedankt

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.