Grammatica t/m H 27

Beoordeling 3.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 584 woorden
  • 6 mei 2004
  • 65 keer beoordeeld
Cijfer 3.3
65 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Alle (belangrijke) Grammatica tot en met hst27 LA 2003

Perfectum praesens Betekenis Ausus sum Audere semi dep Durven
Complexus sum Complecti dep Omarmen,omhelzen
Congressus sum Congredi dep Samenkomen
Fructus sum Frui dep Genieten
Ingressus sum Ingredi dep Binnenkomen
Locutus sum Loqui dep Spreken
Nisus/nixus sum Niti dep Streven naar+abl
Oblitus sum Oblivisci dep Vergeten
Pollicitus sum Polliceri dep Beloven
Profectus sum Proficisci dep Vertrekken
Reversus sum Reverti dep Terugkeren
Secutus sum Sequi dep volgen
DEPonentia=passieve vormen van ww worden actief vertaald
SEMI DEPonentia=In tt hebben ze actieve vormen en moeten ze actief vertaalt worden vt+volt=passieve vormen moeten actief vertaald worden

Coniunctivus bz>gewoon vertalen
ut C: doel: (op)dat/om te gevolg:(zo)dat ut I:vergelijking: zoals tijdstip:zodra (als) ne C: doel: (op)dat niet/ om niet ut non C: gevolg: zodat niet
cum C: reden: omdat/toen toegeving: hoewel
cum I: tijd: wanneer/toen
Hz>laten(mogelijk) moeten(noodzakelijk) mogen(wenselijk) C hz:niet gerealiseerd/irrealis=si+C impf=als......zou+inf impf>gelijktijdig pqpf>voorafgaat
Gerundium: ww+nd+nv(servus/serva/bellum) gen:van dat:op acc:om abl:door Vertalen:gen:van (het)+inf dat:op (het)+inf acc:om (te)+inf abl:door (te)+inf
participium: ww+ns/nt+nv(servus/serva/bellum) vertalen: predicatief: bvnw/die+bz/bijwoord/terwijl/wanneer/omdat/hoewel+bz
participia: gelijktijdig(pr):terwijl voortijdig(pr/impf+(ww+us):nadat
Cum:voegwoord:toen/waarneer vz+abl:samen met
Naamval Functie Vertaling
NOMinativus Subject/onderwerp Als onderwerp
GENitivus Bijvoegelijk bepaling Vaak “van” DATivus I ob/mwv bepaling “voor wie Aan/voor
ACCusativus Als Lijdend Voorwerp
ABLativus Bijwoordelijk bepaling Met/door vanaf in/op/tijdens

Rijtjes Groep1 Groep2 EV Groep3
Serva servus bellum Nom pater mater nomen
Serv-Ae Serv-I Bell-I GEN Patr-Is Matr-Is Nomin-Is
Ae O O DAT I I I
Am Um Um ACC Em Em
A O O ABL E E E
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx MV xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ae i A NOM Es Es A
Arum Orum Orum GEN Um Um Um
Is Is Is DAT Ibus Ibus Ibus
As Os A ACC Es Es A
Is Is Is ABL Ibus Ibus Ibus

Werkwoorden ACTIEF Naamvallen Vorm Indicativus Coniunctivus
Pr:-er I: o s t mus tis nt C: m s t mus tis nt
Impf:-er +ba I: m s t mus tis nt C inf: m s t must tis nt
Ft:-er+b(i) I: o s t mus tis nt Pqpf:-er+v/u I+era: m s t mus tis nt C+isse: m s t mus tis nt
Pf:-er+v/u I: i isti it imus istis erunt C+eri: m s t mus tis nt
Ft ex:-er+v/u+er(i) I: o s t mus tis nt PASSIEF
Pr:-er I: or ris tur mur mini ntur C: r ris tur mur mini ntur
Impf:-er+ba I: r ris tur mur mini ntur C inf: r ris tur mur mini ntur
Ft:-er I: r ris tur mur mini ntur Pqpf esse /us/i I era: m s t mus tis nt C+esse: m s t must tis nt
Pf esse /us/i I: sum es est sumus estis sunt C si : m s t mus tis nt
Ft ex er /us/i I: ero eris t mus tis unt
Extra: Praesens Coniunctivus verandert in de a-stam de “a” in “e” en de andere stammen+”a” Extra: bij Ft passief I : vocabor(ik) vocaberis(jij)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.