Deponente werkwoorden (onvoltooide tijden)Model:

1ste vervoeging

hortari, hortor, aansporen - volgt de vervoeging van amari

2de vervoeging

vereri, vereor, vrezen - volgt de vervoeging van moneri

3de vervoeging

sequi, sequor, volgen - volgt de vervoeging van tegi

4de vervoeging

largiri, largior, schenken - volgt de vervoeging van audiri

5de vervoeging

pati, patior, verdragen - volgt de vervoeging van capiInd. praesensenkelvoud

1 hort-or ik spoor aan

2 horta-ris jij spoort aan

3 horta-tur hij/zij/het spoort aan

meervoud

1 horta-mur wij sporen aan

2 horta-mini jullie sporen aan

3 horta-ntur zij sporen aan

Ind. Imperfectum

enkelvoud

1 horta-ba-r ik spoorde aan

2 horta-ba-ris jij spoorde aan

3 horta-ba-tur hij/zij/het spoorde aan

meervoud

1 horta-ba-mur wij spoorden aan

2 horta-ba-mini jullie spoorden aan

3 horta-ba-ntur zij spoorden aanInd. Futurum simplex

enkelvoud

1 horta-b-or ik zal aansporen

2 horta-be-ris jij zal aansporen3 horta-bi-tur hij/zij/het zal aansporen

meervoud

1 horta-bi-mur wij zullen aansporen

2 horta-bi-mini jullie zullen aansporen

3 horta-bu-nter zij zullen aansporenInd. Perfectum

enkelvoud

1 hortatus sum ik heb aangespoord

2 hortatus es jij hebt aangespoord

3 hortatus est hij heeft aangespoord

meervoud

1 hortati sumus wij hebben aangespoord

2 hortati estis jullie hebben aangespoord

3 hortati sunt zij hebben aangespoordInd. Plusquamperfectum

enkelvoud

1 hortatus eram ik had aangespoord

2 hortatus eras jij had aangespoord

3 hortatus erat hij had aangespoord

meervoud

1 hortati eramus wij hadden aangespoord

2 hortati eratis jullie hadden aangespoord

3 hortati erant zij hadden aangespoordInd. Futurum exactum

enkelvoud

1 hortatus ero ik heb aangespoord

2 hortatus eris jij hebt aangespoord

3 hortatus erit hij heeft aangespoord

meervoud

1 hortati erimus wij hebben aangespoord

2 hortati eritis jullie hebben aangespoord

3 hortati erunt zij hebben aangespoord

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

E.

E.

ind. futurum simplex:
3. horta-bu-ntur zij zullen aansporen

9 jaar geleden

A.

A.

futurum exactum klopt niet

5 jaar geleden