Antigone

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 1258 woorden
  • 22 mei 2001
  • 44 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
44 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Proloog (r. 1-149) Antigone en Ismene praten over het verlies van hun broers en het verbod van Creon om hun ene broer, Polyneices, die in het verkeerde kamp zat, te begraven. Antigone is van plan het lijk wel symbolisch te begraven, Ismene probeert haar van dit plan af te helpen, maar tevergeefs. Antigone wil het toch doorzetten, ondanks het verbod en de doodstraf die daar op staat, als ze betrapt wordt. Parodos en koorlied (r. 150-243) De zon komt op na de dag(en) van oorlog tegen Argos leger, waar ook Polyneices toe behoorde, die gewonnen werd door Thebe. Zeus heeft Thebe geholpen door te donderen en bliksemen voor zij aankwamen. De beide zoons vochten tegen elkaar, terwijl de rest bleef staan. Feestvieren met Dionysus die nacht. Creon is nu de koning van Thebe.
Eerste epeisodion (r. 244-503) Creon erft de troon, als broer van de koningin, aangezien koning Oepidus, eveneens als zijn enige twee zoons dood is en zijn vader en verdere familieleden reeds heengegaan zijn. Iedereen moet van hem eerlijk spreken. Creon laat het bevel uitvaardigen Polyneices op het slagveld te laten liggen en niet te begraven, zodat hij door de dieren wordt opgegeten. Het lijk moet permanent bewaakt worden. Een soldaat vertelt Creon dat het lijk van Polyneices begraven is en niemand weet door wie. Creon wil de dader hebben, anders zal het leger aldaar opgehangen worden. Eerste stasimon (r. 504-577) De mens wordt beschreven als meest bijzondere en aparte wezen. Hij kan de aarde bewer-ken en gebruiken, de taal zich eigen maken, de zee met vis gebruiken, zich beschermen tegen weer en wind, maar kan de dood niet ontlopen. De mens kan ook negatieve dingen doen, zoals onrechtmatig rechtspreken om de eigen positie te verbeteren of altijd negatief te denken. Tweede epeisodion (r. 578-916) Antigone is opgepakt, omdat ze haar op heterdaad hebben betrapt, nadat zij het zand van het lijk hadden afgeveegd en zij hem opnieuw ging begraven. Zij gaat in discussie met Creon. Zij bekent meteen. Zij geeft haar standpunt weer: het begraven van haar broer vond zij meer prioriteit hebben (wat de goden ook volgens haar vonden), dan het opvolgen van een bevel van de koning. Creon vindt zichzelf en zijn bevel belangrijker en veroordeelt haar ter dood. Hij verdenkt Ismene ook en laat haar ook bij zich komen. Ismene bekent valselijk er ook bij betrokken te zijn, om de straf van haar zus te verlichten. Antigone wil de daad en de straf alleen dragen en ontkent dat Ismene er iets mee te maken heeft. Ismene gaat in discussie met Creon of hij de geliefde van zijn eigen zoon, Haimon, wel ter dood mag veroordelen. Aan het eind wordt Antigone ter dood veroordeeld door Creon en worden ze beiden opgesloten.
Tweede stasimon (r. 917-992) Het koorlied gaat over de familiedrama´s van de afstammelingen van Labdakos. Zij hebben geen enkele generatie overgeslagen: -Labdakos –Iokaste –Laios –Oedipus –Polyneices -Eteocles –Antigone. De drama´s blijven zich herhalen tot er geen nakomeling meer over is. Derde epeisodion (r. 993-1241) Haimon is het eerst met zijn vader, Creon, eens. Creon vertelt hem duidelijk dat hij nooit moet zwichten voor zijn gevoelens voor een vrouw. "Beter buigen voor een man, dan zwichten voor een vrouw" Haimon draait ineens om als een blad aan een boom, hij vertelt Creon hoe er over Antigone´s lot gedacht wordt in de stad en dat men hem dat niet durft te zeggen uit angst voor straf. Zij vinden dat Antigone lof verdient in plaats van straf. Haimon vindt eveneens dat zijn vader een verkeerde beslissing heeft genomen. Hij vindt ook dat zijn vader dictatoriale neigingen heeft. Zodra Creon dit niet accepteert pleegt Haimon zelfmoord. Creon heeft dit nog niet door en maakt Antigone´s straf bekend: opsluiting in een onleefbare grot zonder voedsel. Derde stasimon (r. 1242-1257) De liefde is onoverwinnelijk en gemeen, zij verandert mensen volledig. Zij heeft ook nu weer een slachtoffer gemaakt. Vierde epeisodion (r. 1258-1472) Antigone gaat het de bevolking vertellen op de dag van haar executie. Zij zegt getrouwd te zijn met de dood, niet met iemand anders. Zij is alom geprezen, maar doet van niet. Zij zal moeten lijden, maar zal eervol lijden. Zij hoort niet bij de doden, nog niet, en niet bij de nu stervenden. Zij herinnert aan haar familie, waar het noodlot ook heeft toegeslagen. Ze vindt dat niemand om haar geeft. Creon wordt niet goed van de klaagzang en laat haar afvoeren. Zij mag als ze overleeft niet weer terug komen. Polyneices is volgens Antigone de schuldige van haar lot. Ze heeft een troost: ze heeft aan haar verplichtingen bij doden voldaan, dus ze zal door haar familie met open armen worden ontvangen. Vierde stasimon (r. 1473-1549) Danaë werd ook afgevoerd en opgesloten en kreeg een kind van Zeus, die zoals het orakel al voorspelde zijn grootvader per ongeluk doodde. Het noodlot sloeg onontkoombaar toe. Dryas´zoon weigerde Dionysus´cultuur te accepteren en weigerde de Muzen, als straf werd hij opgesloten in een grot. Hij kon ook niet ontkomen aan het noodlot. Phineus was getrouwd met de dochter van Boreas, koning van de noordenwind. Hij verstootte haar, maar zonder haar twee zonen. Hij hertrouwde met een vrouw die zo jaloers werd, dat ze de ogen van de beid zoons uitstak. Als straf voor de daad van de vrouw en de versto-ting van zijn eerste vrouw werd hij ook blind. Het noodlot is onontkoombaar. Bij de dochter van Boreas, Kleopatra, sloeg later toch ook het noodlot toe.
Vijfde epeisodion (r. 1550-1578) Tiresias, de ziener, voorspelde koning Creon dat hij tot nu toe de juiste koers heeft gekozen, maar dat hij uit moet kijken, want hij balanceert op het randje van het lot. Vijfde stasimon (r. 1579-1802) Tiresias waarschuwt Creon de doden nogmaals te pijnigen en zijn fouten herzien en erken-nen, eventueel zelfs spijt te betuigen. Creon accepteert dit niet en beledigt Tiresias, waarop Tiresias hem flink de waarheid zegt: hij is een dictator van het ergste soort. Tiresias voorspelt hem een snel naderende en pijnlijke dood en verdwijnt. Creon gaat diep nadenken en komt tot de conclusie dat Tiresias gelijk heeft, omdat hij eigenlijk bij al zijn voorspellingen de waarheid zei. Hij besluit het meisje persoonlijk te gaan bevrijden, omdat hij haar ook persoonlijk heeft gearresteerd. Hij vindt het nodig, omdat hij anders voorkoombare fouten heeft gemaakt. Bacchus woont in Thebe en zorgt voor allen. Hij zorgt voor de grote Bacchus-feesten en heeft vele Bacchanten achter zich. Hij is Thebe goed gezind. Exodos (r. 1803-2092) De informant komt tot de conclusie dat men over niemands leven mag beslissen. Dat Creon zich de macht heeft toegeeigend en er misbruik van heeft gemaakt; nu is Creon alles kwijt. Zolang jij en iedereen om je heen maar gelukkig is en tevreden. Creon ziet het meisje Antigone aan een strop hangen, Haimon staat er woest naast, zodra hij zijn vader ziet. Hij spuwt hem recht in het gezicht en wil hem doden met zijn zwaard, maar Creon is al weggerend. Zodra Haimon dit door heeft slaat hij de hand aan zichzelf, naast Antigone (heeft Shakespeare dit gelezen ofzo?).Haimon heeft zelfmoord gepleegd, Eurydice, zijn moeder en Creon´s echtgenote, is helemaal van de kaart. Zij pleegt kort daarna ook zelfmoord. Iedereen is nu dood, behalve Creon, die nu ook dood wil, maar geen manier kan vinden hoe. Hij beveelt zijn dienaren hem weg te brengen en op te sluiten. De conclusie uit het hele stuk is dat men nooit hoger mag gaan dan veilig, anders val je dieper dan ooit. Verstand komt met de jaren.

REACTIES

J.

J.

Goed verslag, dank je wel

22 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.