Visie

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 607 woorden
  • 2 februari 2009
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
8 keer beoordeeld

Wat is een visie?
In de hele maatschappij spelen visies een belangrijke rol, al lijkt dat misschien wel eens anders. Met visie wordt bedoeld: een brede, toekomstgerichte kijk op bepaalde zaken. Zo is een alom geaccepteerde visie dat onderwijs de samenleving op een economisch, wetenschappelijk, sociaal en cultureel hoger plan kan brengen. Een andere maatschappelijke visie is dat niemand in Nederland honger hoeft te lijden.

Visie is aanzet tot beleid
Ook bedrijven ontwikkelen zich vanuit een bepaalde visie. Deze visie beschrijft wat een bedrijf moet doen om bepaalde doelen te realiseren en vormt zo de aanzet tot het beleid van dat bedrijf. Op hun website dragen veel bedrijven en instellingen hun visie uit:


"Wij hebben niet de ambitie om te groeien tot een groot bedrijf, waar het persoonlijk contact met de klant of opdrachtgever meestal verloren gaat. Wij gebruiken onze creativiteit en inspiratie het liefst voor uw communicatie- en tekstopdrachten en dus niet voor het runnen van een grote eigen onderneming met veel personeel."
"Het J.F. Kennedy College wil het beste uit zijn leerlingen halen, ieder naar zijn mogelijkheden. Daartoe wordt onderwijs aangeboden dat gericht is op kennisoverdracht en het verkrijgen van inzicht en vaardigheden. Onze school stimuleert zijn leerlingen zich veelzijdig te ontplooien. Daarom is er sprake van een aanbod waarin intellectuele, culturele, creatieve en sociale vorming hun plaats hebben, opdat leerlingen in staat zijn nu en in de toekomst goed in de samenleving te functioneren."
"Ons bedrijf stelt zich ten doel de dierenarts-practicus zo goed mogelijk van dienst te zijn op het gebied van veterinair-pathologisch onderzoek."

Overigens kan een visie in de loop der tijd worden bijgesteld, een bedrijf of instelling moet immers in ontwikkeling blijven en aansluiting vinden bij trends en ontwikkelingen die zich voordoen.

In het beleid van een organisatie, dat mede door de visie bepaald wordt, worden doelstellingen, richtlijnen en procedures beschreven. Een boekhandel kan bijvoorbeeld als visie hebben zijn klanten in de toekomst vrijwel uitsluitend via het internet te willen bedienen. Deze visie op ondernemen wordt door de bedrijfsleiding vertaald in beleid dat beschrijft hoe men van een gewone boekhandel in een bepaalde tijdsperiode kan uitgroeien tot een boekhandel die een groot deel van de omzet uit verkoop via het internet kan realiseren. In het beleid wordt beschreven op welke wijze inkoop, verkoop, logistiek, enzovoort moeten veranderen.

Onderdeel van het bedrijfsbeleid is het informatiebeleid. Informatiebeleid betreft de informatieverzorging en informatievoorziening. Het behoort afgestemd te zijn op de primaire en secundaire bedrijfsprocessen, zoals verkoop, administratie, productie en onderzoek & ontwikkeling. Vanuit de diverse beleidsgebieden worden plannen ontwikkeld voor het opzetten van informatiesystemen voor de verkoop, de administratie, enzovoort.


In module I wordt verteld dat er een verschil bestaat tussen informatieverzorging en informatievoorziening. Informatieverzorging kun je beschouwen als het proces om informatie te leveren aan de organisatie om de primaire bedrijfsprocessen te ondersteunen, en informatievoorziening als het totaal van de middelen waarmee dit plaatsvindt.

Kenmerken van informatiebeleid
Informatiebeleid kenmerkt zich door:

doelstellingen, richtlijnen en uitgangspunten met betrekking tot informatievoorziening, beheer en onderhoud van de informatievoorziening en informatieverzorging;
de aansluiting op de andere beleidsgebieden van een organisatie, zoals inkoopbeleid, verkoopbeleid;
ondersteuning en goedkeuring door het management van een organisatie.

Om een passend informatiebeleid op te stellen, kunnen binnen een bedrijf een aantal vragen gesteld worden. De antwoorden daarop vormen een onderdeel van het informatiebeleid:

Aan welke informatie bestaat behoefte bij de verschillende afdelingen, de medewerkers en de klanten?
Welke informatie wordt door de afdelingen en medewerkers geproduceerd?

Hoe moet het informatiesysteem eruit zien dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op de juiste plaats terechtkomt?
Moeten we het bestaande informatiesysteem aanpassen als we willen voldoen aan de informatiebehoefte?
Kunnen we het verwerken van gegevens vereenvoudigen?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.