ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis

De geschiedenis van de computer

Digitaal=   Gegevens in vorm van cijfers. Verwijst naar vingers en tenen komt van het Latijnse woord    digitus wat vinger betekent.

REKENMACHINES

Calculators= van het Latijnse woord Calculus wat kleine steen betekent

Oudste voorwerpen die werden gebruikt voor rekenen beenderen met inkepingen, houten staven om bij te houden hoeveel schulden iemand heeft. “Veel op je kerfstok hebben”

Abacus= Chinese telmachine met kralen die in Azië nog veel wordt gebruikt 

Midden 17de eeuw werd er in West-Europa een rekenmachine gemaakt

Wilhelm Schickard een Duitse professor beschreef het idee voor een rekenmachine, het is alleen niet zeker of hij die rekenmachine daadwerkelijk heeft gemaakt omdat veel tandwielen nog niet nauwkeurig genoeg waren in die tijd.

              *BLAISE PASCAL

Fransman Blaise Pascal wordt de eer gegund de eerste werkende rekenmachine te hebben gebouwd

Blaise Pascal= Wiskundige, Natuurkundige en filosoof

Pascal ontwikkelde de theorie van Kegelsneden en bewees door experimenten dat natuurkundige hypothese over atmosferische druk klopte.

Vader van Pascal was een belastingontvanger, daarom bouwde Pascal een machine die hielp bij het optellen genaamd de Pascaline

Pacaline werd niet veel verkocht omdat werkgevers het een te duur apparaat vonden, en zich bedreigt voelde voor hun bestaan.

Uiteindelijk ging Pascal zich enkel nog bezig houden met filosofie

Pascaline werd in de loop der jaren verbeterd door de Duitse filosoof en wetenschapper Gottfried Wilhelm Leibniz    

            *JOSEPH-MARIE JACQUARAD

Nadeel van deze rekenmachines was dat er geen mogelijkheid was om ze een aantal bewerkingen achter elkaar te laten uitvoeren en de bediening was altijd handmatig

De Fransman Jacquard vond een automatisch weefgetouw uit  doormiddel van  aan elkaar verbonden ponskaarten

 

*CHARLES BABBAGE

Babbage= Britse wiskundige en uitvinder nam het idee om ponskaarten te gebruiken voor zijn uitvinding de Analytical Engine

Het idee kwam niet verder dan een prototype maar had veel kenmerken van een computer.

Het programma voor de Analytical Engine werd verder uitgewerkt door de dochter van de beroemde dichter Bayon. Ada lovelace  was hiermee de eerste programmeur

De Analycical Engine zal de opvolger moeten worden van een eerder project van Babbage namelijk de Difference Engine.

De Difference Engine zou door een verzameling passende tandwielen nauwkeurige logaritmische tafels opstellen

Het lukte Babbage niet om een werkend model te maken wel bevatte het basisontwerp geen fouten.

De Britse regering gaf Babbage wel subsidie maar hij beschikte over te weinig elektronische componenten.

Uiteindelijk lukte het een Zweede ingenieur wel om Babbage idee uit te werken en werd de machine gebruikt bij het General Register Office in London.

*HERMAN HOLLERTH

De Amerikaan Herman Hollerith maakte een ponsapparaat die bij de volkstelling in 1890 werd gebruikt

De gegevens van alle Amerikanen werden met een toetsenbord en een stansapparaat in kaarten geponst. De ponskaarten werden daarna in een sorteermachine op volgorde gezet en verwerkt.

Holleth richtte een onderneming op die in 1924 de naam International Business Machines (IBM) kreeg

Doordat Holleriths machines grote hoeveelheden data konden verwerken werden ze door Nazi Duitland veel gebruikt

De machines werden door de Duitsers gebruikt bij de verkiezingen en voor de registratie van gevangenen

 

            *GEORGE BOOLE

George Boole was een Britse wiskundige hij droeg bij aan de ontwikkelingen van logische schakelingen.

Hij publiceerde in 1854 zijn algebra waarmee je door het combineren van symbolen de regels en wetten van de logica exact kunt uitdrukken.

DE fundamentele operaties daarvan zijn: EN
                                                                          OF

                                                                           NIET ¬

Voordeel van Booleaans algebra is dat  schakelingen makkelijk mechanisch of elektronisch realiseerbaar zijn

 

DE EERSTE COMPUTERS

Tot ver na de Tweede Wereldoorlog was een computer een (meestal vrouwelijke) medewerker die grote en ingewikkelde berekeningen uitvoerde in het leger of bij de luchtvaart

Pas in de jaren 60 werd er bij computer aan een apparaat gedacht.

In de jaren 80 begon de computer te lijken op de hedendaagse computer

              *ELECTRONISCHE COMPUTERS

In 1934 gebruikt de Duitser Kronrad Zuse als eerste elektromechanische Relais(eenvoudige flip-flop schakelaars)

Hij gebruikte de Relais bij het Bouwen van de Z1 de Z1 had alle kenmerken van een computer

Zuse bouwde in de tweede Wereldoorlog ook de Z3 en Z4 deze hadden een elektronische Relais en werden gebruikt bij ontwerpen van vliegtuigen .

Zuse maakte rekenen makkelijker door het tweetalig stelsel

Zuse zijn verdiensten zijn nooit erkent omdat hij voor de Nazi’s werkte

Thomas Watson= Directeur IBM

Hij bood de regering van de VS IN 1941 aan een computer te bouwen onder leiding van Howard Aiken een jonge wiskundige van de universiteit van Harvard

Door subsidies lukte het Aiken in 1943 de eerste computer te bouwen de Mark I

De Mark l werd door de Amerikaanse marine onder anderen gebruikt voor het berekenen van de baan van projectielen.

Tijdens het werk aan de opvolger de Mark II werd de eerste Bug  gevonden namelijk een mot tussen het ponspapier

 

*ELECTRONISCHE COMPUTERS

Elektronenbuis werd eerst voornamelijk gebruikt in radio’s

Nadelen van  Elektronenbuizen  1) Kosten veel energie
                                                           2) Raken makkelijk oververhit

Elektronen buizen werden vervangen door de Colossus

*ALAN TURING EN DE ENIGMA

Alan Turning was een wiskundige aan de universiteit van Cambridge

Hij werkte voor het Britse leger tijdens WO II en decodeerde berichten van de vijand

Enigma, werd gebruikt door de Duitse marine om mee te communiceren met U-boten

Doordat Turing samen met andere Enigma wist te kraken stopte de dreiging van Duitse onderzeeboten

Turingmachine=  automatische typemachine die symbolen gebruikte in plaats van letters voor wiskundige en logische bewerkingen

Turing Award = Soort Nobelprijs voor informatici.

                            *DE ENIAC

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator)

ENIAC  ontworpen door de Amerikanen Machly en Eckert


ENIAC  werd gebruikt bij het produceren van Atoombommen

ENIAC  was groter dan de voorganger de Mark I maar wel sneller hoewel hij met decimale getallen werkte.

             

*JOHN VON NEUMANN

Neumann- Hongaarse wiskundige

Volgens Neuman heeft elke computer vijf basiscomponenten nodig namelijk :
                                          1) Een processor
                                          2) Een programma
                                          3) Een geheugen
                                          4) Een in- en uitvoereenheid

De eerste twee computers die na deze basiscomponenten werkte waren de Manchester Mark I en de  EDSAC

Machlu en Eckert bouwde de eest commerciële computer de UNIVAC (Universal Automatic Computer) deze werkte met instructies op een magneetband

Problemen met omvang van de computers en de koeling van elektronenbuizen werd opgelost door de Transistor

Transistors ontwikkeld door de Amerikanen:
                                                                        Walter Houser Brattain
                                                                        John Bardeen
                                                                        William Bradford Shockley

Ze ontvingen gezamenlijk de nobelprijs voor de natuurkunde

Transistors hadden dezelfde functie als elektronenbuizen

Voordelen Transistors :
                                          1)Sneller
                                          2)Betrouwbaarder
                                          3)Vragen veel minder energie
                                          4) Nemen veel minder ruimte in

De TX-o, =  De eerste computer waarin elektronenbuizen vervangen waren door transistors.

Eerste programmeertalen:
                                          1)FORTRAN
                                          2) COBOL
                                          3)Algol60

Transistors eerste stap in miniaturisering van computers 

Geïntegreerde schakeling (IC)  = Een geheel van weerstanden, condensators en transistors op een montageplaat

Geïntegreerde schakeling (IC)  uitgevonden door Jack Kibly en verder uitgewerkt door Robert Noyce

Doormiddel van LSI (Large Scale Integration) konden er mainframes in computers werden gebouwd

Intel (Integrated Electronics)  opgericht in 1968 door Robert Noyce en Gordon Moore.

 

MAINFRAMES EN MINICOMPUTERS

American Heritage Dictionary beschreef computer alseen elektronische machine die met grote snelheid mathematische of logische berekeningen uitvoert.”

IBM/360 serie was erg populair, omdat door de uniforme architectuur een bedrijf kon groeien van heel klein naar heel groot en men dezelfde applicaties kon blijven gebruiken.
 

*MAINFRAMES

Mainframes = Miljoenen kostende machines die een hele zaal in beslag namen en om de dure processortijd efficiënt te gebruiken

Multiprogramming:= Het gelijktijdig uitvoeren van twee of meer programma's

Multiprocessing: Het verdelen van een taak over meerdere processors

Randapparatuur:
                            1) Het beeldscherm
                            2)De magneetbanden
                            3)De printer

Processor is sneller dan  randapparatuur heeft genoeg verwerkingskracht en tijd om meerdere problemen tegelijk op te lossen

Timesharing = Elk programma kan in een gedurende korte tijd de processor gebruiken

In UNIX- of Linuxsystemen wordt  Timesharing nog steeds gebruikt.

              *MINICOMPUTERS

PDP-8=Een van de eerste minicomputers koste minder dan de IBM 360 Mainframe

Minicomputer is te vergelijken met moderne computers vanwege componenten zoals:
                                                                       1)Achtergrond
                                                                       2)Geheugen
                                                                       3)Werkgeheugen
                                                                       4) Besturingssysteem
                                                                       5)In het werkgeheugen opgeslagen programma's

Minicomputer is te vergelijken met moderne computers vanwege componenten zoals:
                                                                       1)Achtergrond
                                                                       2)Geheugen
                                                                       3)Werkgeheugen
                                                                       4) Besturingssysteem
                                                                       5)In het werkgeheugen opgeslagen programma's

CAD/CAM = Grootschalige statistische gegevensverwerking (zoals  reserveringssystemen bij luchtvaartmaatschappijen)

netwerk, zodat de gegevensverwerking verdeeld kon worden en de resultaten centraal konden worden opgeslagen

Minicomputers werden gekoppeld aan een netwerk  zodat de gegevensverwerking verdeeld kon worden en resultaten centraal konden worden opgeslagen

VMS (Virtual Memory System)= Het besturingssysteem voor de latere minicomputers van Digital

VMS kon niet op alle types mini computers worden gebruikt

UNIX= programma van Digital wat op allerlei computers kon worden gebruikt, met UNIX kon digital de concurrentie aangaan tegen onderandere Sun

 

PC’S

Intel maakte de eerste microprocessor met behulp van de wet van Moore

 Altair 8800,= De eerste Personal Computer (PC) ontworpen door Bill Gates en Paul Allen

Altair 8800, Werkte niet met  een terminal die verbonden was met een mainframe, maar je eigen computer op je bureau had staan.

              *APPLE

Stephen Wozniak en Steve Jobs ontwikkelde met de MOS 6502 processor  de Apple I

Visicalc (Visual Calculator) zat op de Apple I door dit programma kregen mensen het gevoel dat ze de computer wel moesten kopen

Bij de productie van de PC standaard gebruikte ze voor het eerste componenten van een andere leverancier

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.