Basis ICT Hfst 3

Beoordeling 2.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas mbo | 475 woorden
  • 24 juli 2008
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 2.7
8 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Hfst 3.0

Transactie betekent afhandelen van een overeenkomst

Hfst 3.1
Bedrijfsproces: Een bedrijfsproces bestaat uit alle activiteiten die plaatsvinden om het bedrijfsdoel te halen.

Hfst 3.2
Kantoorautomatisering:
 tekstverwerking
 DTP
 databases
 spreadsheets
 e-mail
 EDI
 groupeware
 workflow
tekstverwerking
 teksten maken;
 teksten archiveren, zeg maar opslaan
 teksten afdrukken

Desk Top Publishing

 verschillende tekst formaten importeren;
 tekst en beeld integreren
 tekst manipuleren (draaien, vergroten, spiegelen)

Databases
Databases zijn grote verzamelingen gegevens over in meeste gevallen personen.

Spreadsheets
 waarden
 teksten
 formules
 functies

E-mail
Elektronische mail is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven.
Vooral omdat het veel sneller is en je het overal ter wereld mits je een computer ter beschikking hebt kunt ophalen.

EDI Electronic Data Interchange
Alles staat van te voren vast het formaat bijvoorbeeld en komt geen mens bij kijken.
Meestal gaat het om facturen, orders en handelsdocumenten.

Groupeware

Belangrijkste onderdelen zijn: email, agenda, archiveren en communicatie.

Workflow
Workflow software is software om documenten in het bedrijf te volgen.
Naast de mogelijkheid om documenten te volgen zitten er natuurlijk ook opslag en opvraag mogelijkheden in.

Hfst 3.3
Registratief Systeeem
 geprogrameerde beslissingssystemen
 beslissingsondersteundende systemen
 Kennis en expert systemen.

Gegevensuitwisselings
Gegevensuitwisseling tussen 2 transactieverwerkende informatiesystemen.

EDI Electronic Data Interchange
Alles staat van te voren vast het formaat bijvoorbeeld en komt geen mens bij kijken.
Meestal gaat het om facturen, orders en handelsdocumenten.

Transactie verwerkende cyclus

 gegevensinvoer
 gegevensverwerking
 bijwerken van de database
 informatieproductie
 opvraagverwerking

Informatieproductie: We spreken over informatieproductie als we voor een bepaald doel een toepassing draaien met de database als leverancier van gegevens.
Opvraagverwerking: Met behulp van SQL het systeem een vraag stellen waar je snel antwoord op wil hebben.

Hfst 3.3.1
Opbouw transactieverwerkend informatiesysteem

 gegevensinvoer
 gegevensverwerking
 bijwerken van de database
 informatieproductie
 opvraagverwerking

Gegevensinvoer
Van elke transactie in elk proces leggen we gegevens vast.
Handmatige gegevensinvoer
Kenmerk is dat het afhankelijk is van de eindgebruiker van het Info. Systeem.

 Data entry: Bron documenten die worden opgespaard op de werkplek en later overgebracht naar degene die de gegevensinvoer verzorgen.

Geautomatiseerde gegevensinvoer
 barcode
 scannen

Gegevensverwerking
 batch verwerking

Batch verwerking

Hierbij worden gegevens verwerkt die gedurende een bepaalde periode zijn verzameld.

Stappen:
1. verzamelen bron documenten die uit zakelijke transacties zij voortgekomen in groepen of batches.
2. Vastleggen van de transactie gegevens op een invoermedium.
3. Ordenen van de transacties in een transactiebestand in dezelfde volgorde als dat van het stambestand, dat volgens de standaard sleutel is.
4. Verwerken van transactiegegevens en produceren van een bijgewerkt stambestand.
5. Vastleggen en opslaan van batches met transactiegegevens.

Realtime verwerking
Hiermee kan de gegevenstranactie onmiddellijk worden uitgevoerd nadat de gegevens zijn ingevoerd in de computer.

OLTP Online transaction processing.
OLRP Online Realtime processing.

Hfst 3.3.3

Datawarehouse

Door databases te koppelen krijg je een groot netwerk van databases wat je een datawarehouse noemt.

Informatie rapportagesystemen
Informatie rapportagesystemen leveren vooraf omschreven informatieproducten zoals:
- omzetoverzichten
- weekstaten

De rapportage vindt plaats:
- periodiek
- bij uitzondering
- op aanvraag

EDI
Voordelen:
- tijdwinst
- onafhankelijkheid van aanwezigheid
- kleine foutenkans
- lage kosten

Nadelen:
- organisatie kan bij introductie extra worden belast
- gedeeltelijk blootgeven aan concurrenten
- de communicatiepartners worden afhankelijk van elkaar
- overlevering aan techniek

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.