Het christendom

Het christendom is een godsdienst. De christenen geloven in God en zijn enige zoon Jezus. In het jaar 0 werd Jezus geboren in Noord-Palestina. Het christendom begint in het jaar 30 na Christus. De godsdienst werd door Jezus verspreid. Hij vertelde de volgelingen om een boodschap door te geven door de wereld, de boodschap was om iedereen te vertellen over vergiffenis. Op de tiende dag na de dood van Jezus stuurde God de heilige geest, nadat gingen de volgelingen het bericht van Jezus verspreiden door de wereld. De christenen hebben een heilige boek dat is de Bijbel. De Bijbel bestaat uit het oude en nieuwe testament. In het oude testament staat hoe God de wereld en het heelal heeft geschapen en over het leven van Adam en Eva. In het nieuwe testament staat het leven van Jezus beschreven en hoe God hem naar de wereld heeft gestuurd om mensen te vertellen over vergiffenis. Het christendom bestaat uit drie stromingen, de Protestantse, de Katholieke en de Orthodoxe christenen. Iedere volgeling van het christendom moet zich houden aan 10 geboden:

 1. Je vereert alleen God en geen ander.
 2. Je gebruikt de naam van God niet zonder eerbied.
 3. Je vertrouwt alleen God.
 4. Je mag iemand niet doden.
 5. Je mag niet stelen.
 6. Je moet je ouders goed behandelen.
 7. Je liegt niet.
 8. Je mag relaties tussen anderen niet verbreken.
 9. Je moet blij wezen met wat je hebt en niet jaloers worden op anderen.
 10. Je moet een dag in de week thuis blijven voor het richten op het geloof en rust hebben.

Het christendom kent vijf feestdagen:

 1. Kerstmis
  Hier wordt de geboorte van Jezus gevierd.
 2. Goede vrijdag
  De herdenking van de kruisiging van Jezus. Er wordt gevast.
 3. Pasen
  Hier wordt het opstaan van Jezus uit de dood gevierd. Voor Pasen wordt er ook gevast.
 4. Hemelvaart
  14 dagen na de dood van Jezus ging hij naar de hemel. Zijn reis naar de hemel.
 5. Pinksteren
  De volgelingen geloven dat God op deze dag de heilige geest stuurt.

Het christendom kent zeven gewoontes en rituelen:

 1. Dopen
  Als je christen wilt worden dan giet de dominee of priester water over je hoofd terwijl hij een zin uitspreekt, na dit ben je officieel een volgeling van het christendom.
 2. Vormsel
  Als kind ga je dan naar de kerk en geef je aan of je officieel een christen wilt zijn er wordt dan een een kruis op je voorhoofd gezet met olie door de priester.
 3. Biecht
  Als de gelovige spijt heeft van iets wat hij/zij heeft gedaan dan vraagt diegene vergiffenis van God.
 4. Eucharistie
  Iedere zondag van de week herdenken de kerkgangers de dag voor de dood van Jezus het laatste avondmaal van hem met zijn leerlingen.
 5. Huwelijk
  Je trouwt dan in de kerk en God erkend jullie tot man en vrouw.
 6. Ziekenzalving
  De priester zalft de ernstig zieken na de biecht, het voorhoofd en de handen. Je krijgt dan kracht en hoop van God.
 7. Begrafenis
  Je belandt als je goed hebt geleefd in de hemel. Er wordt in de kerk een spreuk gesproken en vervolgens wordt je begraven.

Er zijn verschillende christelijke organisaties, een daarvan is Beam. Beam is een jongerenorganisatie die veel dingen doet met christelijke jongeren, zoals het bestuderen van de Bijbel en reizen naar heilige plekken. De heilige plaatsen voor de christenen zijn:

 • Jeruzalem; hier was Jezus gekruisigd en opgestaan uit de dood;
 • Nazareth; hier hebben Jezus en zijn ouders (Jozef en Maria) geleefd;
 • Bethlehem; hier is Jezus geboren;
 • Rome; hier is de Rooms-Katholieke stroming ontstaan;
 • Lourdes; hier is Maria gezien; er is hier een bron waarvan het water zieke mensen kan laten genezen;
 • Rio de Janeiro; hier staat een reuzestandbeeld van Jezus;
 • Kerk; hier komen christenen voornamelijk om te bidden en de feesten te vieren;
 • Klooster; hier leven monniken en nonnen; ze richten zich alleen op God.

De islam

De islam is opgericht door de profeet (boodschapper van Allah) in 610 na Christus. Er werd een Engel genaamd Gabriel gestuurd naar de profeet Mohammed om de boodschap van Allah door te geven aan Mohammed. Hij moest de mensen vertellen hoe ze hoorden te leven. In Mekka is hij begonnen met het verspreiden van de boodschap van Allah, hij is vervolgens naar Medina verhuisd en daar was hij ook bezig met het rond verspreiden van de boodschappen van Allah. Uiteindelijk heeft elke volgeling het verspreid en is het heel de wereld rond gegaan. De islam heeft als heilige geschrift de Koran. De Koran is geschreven in het Arabisch. Er staat in hoe een moslim (een volgeling van de islam) zich moet gaan gedragen in het leven en wat er gebeurt na de dood. Er staan ook verhalen in geschreven over de levens van alle profeten (boodschappers van Allah), zoals Jezus, Maria, Jozef en Mohammed. De islam bestaat uit twee grote stromingen. De soennieten en de sjiieten, de oost- en west aanbidders en de soefisme. De moslims moeten zich houden aan vijf zuilen:

 1. Geloofsbelijdenis
  Je hebt maar één God en dat is Allah en je zijn profeet Mohammed.
 2. Bidden
  Je moet 5 keer per dag met je gezicht richting Mekka bidden.
 3. Vasten
  In de maand van de Ramadan niet eten en drinken van zonsopgang tot zonsondergang.
 4. Aalmoezen
  Elke moslim moet de armen, zwakken of zieken helpen d.m.v. een bijdrage, maar alleen als je deze kunt missen.
 5. Bedevaart
  Je moet minstens een keer in je leven een bedevaart hebben gemaakt naar de heilige stad Mekka en daar zeven rondjes omheen hebben gelopen. Daar is profeet Mohammed begraven. Het duurt een paar dagen.

De islam heeft twee feestdagen:

 • Offerfeest; hier wordt er een ram of een stier geoffert aan Allah;
 • Suikerfeest; hier wordt de einde van de maand Ramadan gevierd.

De islam heeft verschillende organisaties. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS) is een van de bekendste ter wereld. Ze komen op voor de belangen van alle moslims in wereld. Naast de bedevaart naar Mekka kent de islam ook een paar andere heilige plaatsen:

 • Medina; de plaats waar de eerste moskee is gebouwd, hier is de islam begonnen;
 • Jeruzalem; de plaats waar een moskee ligt, deze plaats werd gebruik om aan te geven naar welke richting je moest gaan bidden.

Het Jodendom

Het Jodendom is een oude godsdienst die van 1813 tot 1653 voor Christus is ontstaan met de geboorte van Abraham, Isaak (zijn zoon) en Jakob (kleinzoon). Abraham begon in die tijd een God te aanbidden en kreeg de boodschap dat hij veel nakomelingen zou krijgen, zo ging het heel de wereld door. Sara de vrouw van Abraham kon geen kinderen krijgen. Door God kregen ze een kind genaamd Isaak bij en Abraham besloot om zichzelf te laten besnijden. Het Joodse geloof bestaat uit twee stromingen:

 1. Orthodoxe Joden; zij doen alles nauwkeurig en dragen oude Joodse kleding en houden de oude gewoontes nog volgens de oude wetten.
 2. Liberale Joden; zij gaan meer met de tijd mee en willen alles liever op moderne manieren gaan doen.

De joden hebben vier belangrijke momenten in het leven:

 1. De geboorte
  Bij je geboorte krijgt een Joodse baby twee namen. Een naam als roepnaam en een voor in de synagoge dat ook wordt gebruikt voor in de trouwakte. Acht negen na de bevalling van een jongen wordt die besneden.
 2. Volwassen worden
  Bat mitswa bij meisjes als ze 12 jaar zijn, dan lezen bij de liberalen uit de Tora en Bar Mitswa, bij jongens als ze 13 jaar zijn. Bij de orthodoxe mogen alleen jongens uit de Tora lezen. De meisjes vertellen dan wat over het geloof.
 3. Huwelijk
  Er wordt een ceremonie gehouden in de synagoge en de bruidegom breekt dan een glas ter gedenken aan de verwoesting van de eerste Joodse tempels.
 4. De dood
  De Joden worden begraven in de richting van Jeruzalem.

De Joden geloven dat God de wereld in 6 dagen heeft geschapen en dat hij de 7e dag heeft gebruikt als rustdag. Elke vrijdag van de week houden Joden de Sabbat. Ze maken dan een mooi mogelijke tafel en eten gezamenlijk met het gezin of nodigen ook anderen uit. De heilige boeken van de Joden heten de Tora (rol) en de Talmoed (boek). In de Talmoed staan de regels die God vertelde aan Mozes die hij niet op had geschreven in de Tora in.

De Tora

 1. Genesis (bereshiet);
 2. Exodus (sjemot);
 3. Leviticus (wajikra);
 4. Numeri (bamidbar);
 5. Deuteronomium (devariem).

Er staat veel in over Mozes en alle profeten van God. Omdat de Tora niet met de hand mogen worden aangeraakt wordt er gebruik gemaakt van een aanwijsstokje, Jat.

De Joodse feestdagen

 • Pesach
  Hier wordt het begin van de lente gevierd en herdenken de slavernij.
 • Sjawoe’ot
  Hier vieren ze de dag dat de Tora aan het Joodse volk werd gegeven.
 • Soekkot
  Loofhuttenfeest, ze eten hier een week lang. Ze herdenken dan hoe het vol vroeger in hutten leefden in de woestijn.
 • Poeriem
  Ze vieren de verlossing van de slechte Haman.
 • Chanoeka
  Hier wordt de herdenking van de herovering van de tempel op de Grieken gehouden. De kaars in de tempel brandde wel 8 dagen langen, daarom branden ze een kandelaar van 8 kaarsen.
 • Jom Kippoer
  Op deze dag overdenken Joden hun daden. Er wordt niet gewerkt, maar wel gevast.

Heilige plekken voor de Joden zijn:

 • Jeruzalem; hier werden de eerste gebouwde tempels verwoest, de olijfberg ligt ook hier.
 • De Klaagmuur; dit is de enige overgebleven deel van de tempels, hier komen de Joden bidden en stoppen een briefje met gebeden.
 • De olijfberg; hier ligt de meest heiligste begraafplaats, hier wordt je volgens de Joden door de geest het eerste naar de hemel gebracht.

Het boeddhisme

Siddharta Gautama was een prins die was geboren in 563 voor Christus. Hij kwam uit een rijk en machtig gezin. Hij wou erachter komen hoe mensen verdrietig werden. Als rijke wist hij niet dat armoede mensen verdrietig maakte. Hij deed afstand van zijn rijkdom en ging jarenlang onder een boom zitten zwerven en bedelen als monnik. Vanaf hij het antwoord en de oplossing wist van zijn vraag noemde hij zichzelf Boeddha. De stromingen binnen het boeddhisme zijn:

 • Het Theravadaboeddhisme
  Zij vinden dat Boeddha geen God was die verlossing kan bieden aan mensen, maar alleen een voorbeeld is.
 • Het Mahayanaboeddhisme
  Zij vinden dat Boeddha wel een God is en ook God is in de hemel.
 • Tibetaans boeddhisme
  Zij geloven in meerdere goden en godinnen en dansen veel in tempels om geesten te verjagen volgens hun rituelen.
 • Zenboeddhisme
  Zij geloven helemaal niet in Boeddha, maar zijn alleen Boeddhistisch voor het mediteren.

De Boeddhisten hebben oude geschriften (de pali canon):

 • de vinaya’s; hierin staan beschrijvingen van leefregels van kloosterleven;
 • de sutta’s; hierin staan de lessen die Boeddha aan de mensen gaf;
 • de abhidhamma; dit is gemaakt door de volgelingen van Boeddha;

De Boeddhisten doen aan mediteren. Ze vinden dat je niet hebberig en jaloers moet zijn. Mediteren houd in dat je in een kleermakerszit zit en probeert aan niets te denken en je concentreert jezelf op je ademhaling. Bidden doen Boeddhisten in tempels voor een altaar. Op het altaar zit een beeld van Boeddha, wierook, bloemen en kaarsen. De feestdagen van de Boeddhisten zijn:

 • Loi kratong: Thaise lichtfeest.
 • De heilige tand: als er volle maan is in augustus vieren Boeddhisten dit door met de grootste olifant met op zijn rug de stoepa met een tand van Boeddha.
 • Regentijd: veel Aziatische landen hebben te maken met veel regen, dus na de eind van de regentijd bedanken ze de monniken en geven geschenken.
 • Wesak: als het volle maan is in mei vieren de Boeddhisten de geboorte en de dood van Boeddha.

Heilige plekken voor de Boeddhisten zijn:

 • Loembini (Lumbini): geboorteplaats van Siddharta Gautama, de Boeddha.
 • Bodh Gaya: de plaats waar Boeddha verlichting vond.
 • Sarnath: de plek waar Boeddha voor het eerst zijn leer verkondigde.
 • Koesjinagara: de plek waar Boeddha stierf.
 • Bodhnath stupa in Kathmandu: volgens de legende ligt hier een bot van de Boeddha Begraven.
 • Dharamsala: de plaats waar de Dalai Lama in ballingschap leeft.
 • Lhasa: de hoofdstad van Tibet.

Vrienden van het boeddhisme is een boeddhistische organisatie die als doel heeft alle begrippen en al de kennis van het boeddhisme aan anderen te laten zien. Ze willen de samenleving zoveel mogelijk stimuleren.

Het hindoeïsme

Het hindoeïsme is een oude godsdienst die is ontstaan duizenden jaren geleden in India. De Hindoestanen geloven niet in een God, maar in meerdere Goden. Elke hindoe kan een eigen God uitkiezen of alleen bidden tegenover een God kan ook alleen. Brahman is een geest die overal aanwezig is ze geloven ook daarin. Drieduizend jaar geleden zijn de eerste heilige geschriften van het Hindoeïsme geschreven (de Veda’s), een verzameling van spreuken, lofzangen en gebeden. De heiligste en oudste is de Rig Veda hierin staat kennis. Andere belangrijke geschriften zijn de Upanishaden. De Mahabharata en de Ramayana zijn twee lange gedichten. Heilige plekken voor Hindoestanen zijn:

 • Kathmandu;
 • Ayodhya;
 • Hardwar;
 • Mathura;
 • Varanasi;
 • Ujjain;
 • Dwarka;
 • Kanchipuram;
 • De berg Kailash;
 • Rivier de Ganges.

De feestdagen van het Hindoeïsme zijn:

 • Huwelijk; de hand vragen van je toekomstige partner aan de ouders en elkaar leren kennen en bidden.
 • Holi; de komst van de lente wordt gevierd met kleurrijke poeder.
 • Divali; wordt gevierd eind oktober of begin november er wordt veel olielampjes gestoken, omdat het ene lichtfeest is.
 • Dussehra; duurt 10 dagen lang en het wordt in september gehouden. De Hindoestanen vieren dan de zege van de Godin.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.