Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

WOII/Koude oorlog

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 1e klas vwo | 1306 woorden
  • 28 oktober 2001
  • 86 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
86 keer beoordeeld

Hst. 1 §1
Vanaf april 1940 worden Denemarken, Noorwegen, Benelux en Frankrijk door Dld verslagen. Nld kan niet neutraal blijven en Wilhelmina vlucht naar Engeland. In Fra was het noorden bezet door de Duitsers, de rest door Pétain. De Battle of Britain werd de eerste tegenslag voor Hitler. Op 22 juni 1941 was er de operatie Barberossa, aanval van de Duitsers op de SU. (slag bij Stalingrad) Maar door het weer kwamen de Duitsers niet ver. In feb. 1943 moesten de Duitsers toegeven aan het rode leger, uiteindelijk tot aan Berlijn toe. §2
Na de aanval van Dld op de SU, gingen de SU en GB samenwerken. Nld voegde zich ook bij deze grote alliantie. De VS werd bij de WOII betrokken door Japan, die in Pearl Harbor een groot deel van de Amerikaanse vloot vernietigde. Japan begon een opmars in Azië en veroverde vele Europese kolonies. Maar Japan leed na 1942 grote verliezen. Vanaf 1942 drongen de geallieerden de Duitsers terug. In N-Afrika verloren de Duiters de slag bij El-Alamein. De opmars van de geallieerden ging langzaam en Stalin eiste een groter 2e front in W-Europa. Op 6 juni 1944 kwam er een opmars door de geallieerden vanuit Normandië naar Dld (D-day). De bevrijding van Nld liep bij de grote rivieren vast. In de winter van ’45 was er nog een grote aanval op Dld, het Ardennen-offensief. Op 2 mei ’45 veroverde het rode leger Berlijn. In Japan werd de oorlog beëindigd door capitulatie van de Japanners na de 2 atoombommen op Nagasaki en Hiroshima. §3

Na het bombardement op R’dam moest generaal Winkelman zich overgeven. Wilhelmina vluchtte naar Engeland en de Oostenrijker Seys Inquart werd reichskommissor. In 1940 werd de Nldse Unie opgericht, maar deze werd al snel verboden. Alle partijen, verenigingen en vakbonden werden opgeheven, alleen de NSB en de jeugdstorm mochten bestaan. Eerst werden de joden geïsoleerd, bijv. van het onderwijs. In 1941 werd de Joodse Raad opgericht. Ook was er in ’41 de Februaristaking. In de SU werden de Joden al massaal geëxecuteerd. Op 20 jan. ’42>Endlösung der Judenfrage. Joden werden in kampen gestopt, als slavenarbeiders, en uiteindelijk vergast.>holocaust. Ook zigeuners, gehandicapten en homo’s trof hetzelfde lot. Gerbrandy leidde tijdens WOII de oorlogskabinetten. Bernhard Ijzerdraat gaf t eerste verzetsblad uit, hierna kwamen vele anderen. Ook werden er verzetsgroepen opgericht zoals de KP, PCB. In april ’43 was er een staking omdat militairen naar Dld moesten en burgers in fabrieken moesten gaan werken in Dld. Verzet-accomoderen-collaboratie
Sep ‘44>Dolle dinsdag, gerucht dat de bevrijders bij Breda waren. Vele NSB’ers vluchtten, in deze maand mislukte ook de slag om Arnhem. Hierna richtten de geallieerden zich op t Ruhrgebied en kwam de hongerwinter. Op 5 mei 1945 tekenden de Duitsers in de Wereld van Arnhem de overgave. Hst. 2 §1
Atlantisch handvest> Churchill en Roosevelt besluiten een grondvest voor een nieuwe wereldorde. Er zou een internationale organisatie moeten komen en internationale geschillen zouden niet met wapens moeten worden opgelost. Teheran>Werd een bijeenkomst van Stalin, Churchill en Roosevelt. Stalin wilde zijn veroverde gebieden behouden. Jalta> Er werd besloten Dld in 4-en te delen, voor de SU,Fra,Eng, VS. Ook Berlijn werd in 4-en gedeeld. Potsdam>Truman ipv Roosevelt, die was overleden. Attlee ipv Churchill. Dit was de laatste geallieerde conferentie. Ook kreeg langzaam het cordon sanitaire, de bufferzonde bij de SU, gestalte. Tijdens de conferentie ontplofte de bom in Japan. Stalin verklaarde Japan de oorlog. In Neurenberg werden de oorlogsmisdadigers berecht, in Tokyo de Japanse oorlogmisdadigers. §2
Dld en Berlijn waren verdeeld in 4 stukken. Langzaamaan kwam het communisme in steeds meer landen aan de macht. Er kwamen colksdemocratien; communistische dictatuur onder Stalin. Churchill sprak over het ijzeren gordijn van Stalin, maar ook de Britten namen gewelddadig een deel van Griekenland over. In 1947 was er de containment politiek, het indammen van het communisme in de wereld. (ook wel Truman-doctrine). Een paar weken later kwam de VS met het Marshall-plan. De SU verweet de VS ‘economisch imperialisme’.Er was een scheiding; Marshallhulp en het ijzerengordijn. Van juni ’48 tot mei ’49 was er de Blokkade van Berlijn. Stalin sloot alle toegangswegen naar Berlijn af. De VS onderhielden een luchtbrug met voorraden voor de West-Berlijners. >Oprichting BRD en DDR. In 1949 werd de NAVO opgericht, een militair bondgenootschap tegen de SU. In dit jaar kwam men er achter dat ook de SU een atoombom had, je had nu 2 wereldmachten, ook omdat China communistisch was geworden. Ook de VN ontstond, een volkenorganisatie waarin een aantal landen veto-recht had. Maar de VS domineerde de veiligheidsraad en de VN stond/staat niet boven de wereldmachten. Maar de algemenen vergadering werkt als een internationaal forum bij conflicten. §3
In 1950 was er ht McCarthyisme, De Republikein Mc Carthy opent de jacht op communisten. Koreaanse oorlog; Noorden was van de SU, het zuiden van de VS. De VN erkende alleen zuid, de SU had nog geen stem in de VN omdat Stalin de veiligheidsraad boycotte. In juni 1950 vlat Noord Korea Zuid Korea binnen. Dit was waarschijnlijk geen idee van Stalin. De VN gaven militaire hulp aan Zuid. De VN rukten op naar Noord, maar werden teruggedreven door China. In 1953 was er een wapenstilstand. De Koreaanse oorlog gaf een sterke impuls aan de Koude Oorlog. Er was een enorme toename van de bewapening. In 1955 werd het Warschaupact, een militaire alliantie tegen de NAVO, opgericht. RollBack-politiek, de Amerikanen wilden het communisme overal terugdringen. In 1957 werd de spoetnik door de SU ontwikkeld. De wereld was klaar voor een kernoorlog. Hst. 3 §1
In 1960 werd Kennedy president en hij wilde de vreedzame coëxistentie voortzetten. Maar Chroetsjov liet in 1961 de Berlijnse muur bouwen om te zorgen dat de oost-duitsers niet meer naar t westen konden. In 1959 kwam Fidel Castro in Cuba aan de macht. Hij vroeg de SU om militaire steun. Kennedy besloot tot een blokkade van Cuba. De SU vond de blokkade onacceptabel>randje van een kernoorlog. Na enkele telexen tussen VS en SU beloofde Chroestjov zijn raketten terug te halen en de VS beloofden hun rakketten uit Turkije weg te halen. §2
In 1963 beloofden de VS en SU geen bovengrondse kernproeven meer te doen. Vijf jaar later werd het non-proliferatie verdrag gesloten. In 1972 werd het SALT-1 verdrag gesloten. In de jaren ’60 erkende China het leiderschap van Moskou over t communisme niet meer. Dit leidde tot gevechten. In ’72 bracht Nixon zelfs een bezoek aan ‘rood-china’. In de jaren ’70 verbeterden de contacten tussen oost en west. Brandt geloofde dat hij via Moskou moest zorgen dat Oost en West zouden verzoenen. Hij sloot in 1970 een vredesverdrag met de SU en Polen. Hij legde zich neer bij nieuwe grenzen ten oosten van Dld. De VS en Su zagen af van rechtstreekse wapenconflicten, maar in andere lande nwaren wel conflicten die meespeelden in de Koude Oorlog, vb de Korea-oorlog, Midden oosten kwestie. Midden Oosten kwestie

WOI>GB beloofde aan de Joden een eigen thuis in Palestina. Door de opkomst van Hitler-Dld emigreerden steeds meer Joden. Na WOII>GB verlaat het mandaatgebied, zonder de kwestie Joden versus Palestijnen op te lossen. De VN stelden een verdelingsplan op. In 1948 wordt de Israëlische staat uitgeroepen. Men krijgt dan een vluchtelingenprobleem met de Palestijnen, want in de staat Israël mogen ze niet blijven. De Joodse staat kon alleen stand houden tussen alle arabische staten omdat ze zoveel wapens hadden, gekregen van de VN. 1967>6-daagse oorlog. Israël neemt belangrijke strategische punten in, als respons op de aanvallen van de Palestijnen. 1972>De Olympische Spelen van Munchen, waar een aanslag wordt gepleegd op de joodse delegatie door de PLO. 1973>Tijdens de Joodse feestdag Jom Kippoer vielen de Arabieren Israël binnen. 1979>Camp-David akkoord, de Israëliers sluiten vrede met Egypte en de geven de Sinaï-woestijn terug. 1987>Intifadah, opstand door mensen in de bezette gebieden. 1993>Akkoord van Oslo, het Israelische leger trok zich terug en gebieden werden teruggegeven. Na de moord op Rabin escaleerde het vredesproces. De VS willen de Joden te vriend houden (Joden hebben veel invloed in de VS) maar ook de Arabieren ivm de olie.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.