§5.3 De sociale kwestie

Beoordeling 9.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 147 woorden
  • 5 juni 2022
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 9.3
4 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Combineer alle bètavakken met techniek

In de universitaire opleiding Science, Technology & Innovation vertaal je theorie uit alle bètavakken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen van deze tijd. En met je handen bouw je een prototype van je ideeën. Benieuwd geworden? Meld je aan voor de Bachelorweek en kom naar de Open Campus Dag! 

Ontdek meer!

5.3 De sociale kwestie:

De industriële revolutie bracht (naast welvaart) (ook) armoede en ellende, zo moesten kinderen zwaar, gevaarlijk, ongezond werk doen in/met slechte leef- en werkomstandigheden (=sociale kwestie)                                                                                                                                                      Fabrieksarbeiders werden flink uitgebuit (er werd misbruik van hun gemaakt)

In 1874 werd de eerste sociale wet gemaakt: Het kinderwetje van Houten. Deze sociale wet verbood fabrieksarbeid voor kinderen onder twaalf jaar.

In 1901 kwam er (pas) een verbod op al het kinderarbeid en werd de leerplichtwet ingevoerd.

Werknemers richtten eigen organisaties op: vakbonden. Hiermee steunden ze elkaar en dwongen ze samen betere arbeidsomstandigheden af. Soms gingen vakbonden staken (ze stopten net zo lang met werken totdat ze hun zin kregen.)

Ook socialisten kwamen op voor de belangen van arbeiders. Socialisten streefden in de politiek naar meer gelijkheid en minder verschil tussen arm en rijk.

Om macht te krijgen richtten socialisten politieke partijen op, zoals in Nederland de SDAP.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.