ADVERTENTIE
Heb jij hulp nodig bij het kiezen van jouw studie?

Thijs (22 jaar) kreeg hulp van onze studiekeuzeadviseur Marise. Door telefonische gesprekken en een aantal testen weet Thijs nu welke studie het beste bij hem past. Zijn tip: “Wacht niet af, ga op onderzoek uit en laat je adviseren!”

Vraag nu jouw persoonlijke gesprek aan!

Griekse goden
Zeus
Zeus is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de oppergod, die heerste vanaf de berg Olympus. Hij was een zoon van Kronos en Rheia, twee van de twaalf Titanen, de machtige zonen en dochters van Ouranos, de hemelgod. Kronos was de opvolger van Ouranos. Het equivalent van Zeus in de Romeinse godsdienst is Jupiter.

Hera
Hera is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij was de dochter van de titanen Kronos en Rheia, en derhalve de zuster van Zeus, de koning van hemel en aarde en tevens diens gemalin. Oorspronkelijk was zij de beschermgodin van het huwelijk, doch haar betekenis als zodanig is reeds zeer vroeg op de achtergrond getreden. Zij betekende de lucht, de atmosfeer, die de vruchtbaarheid op de aarde doet neerdalen, maar tevens het veranderlijkste van alle elementen is.

Athena
Pallas Athena is een van de voornaamste godinnen uit het Griekse pantheon. Zij is de godin van de hemel, en wel van de heldere, klare hemel, van de reine, zuivere bovenlucht. In de Griekse mythologie is zijzelf even rein als die lucht. Daarom bleef haar maagdelijkheid steeds ongerept. Zij is vooral bekend als de godin van de wijsheid en godin van de kunst. Daarnaast wordt ze vaak genoemd als godin van de krijgskunst en vrede.
Poseidon
Poseidon Dorisch: is in de Griekse mythologie de god die heerst over de zee, de wateren en hun goden. Maar hij was ook een god van de paarden en - als "Aard-Schudder" - van aardbevingen. Het Romeinse equivalent is Neptunus. Hij wordt vaak afgebeeld met een drietand.

Demeter
Demeter is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij was de dochter van Kronos en Rheia en dus een zus van Zeus, Poseidon, Hades, Hera en Hestia. Demeter was de godin van de landbouw en de haard in het algemeen en de vruchten, die de mens tot voedsel dienen, alsook die van de burgerlijke orde en wetten, waarvan de invoering door de landbouw werd bewerkstelligd, toen de mensen hun wilde, zwervende leefwijze lieten varen en zich vaste woonplaatsen begonnen te kiezen, en uiteindelijk ook de godin van de echt.

Apollo
Apollo is een godheid, die werd vereerd in de Romeinse godsdienst. Hij was oorspronkelijk een Griekse godheid en zou nooit echt worden geïdentificeerd met een Romeinse godheid. Hij zou tot aan het einde van de Romeinse Republiek een minder belangrijke godheid blijven, totdat de princeps Augustus van hem zijn persoonlijke beschermgodheid maakte.

Artemis
Artemis is een godin uit de Griekse mythologie, die overgenomen werd van Artemis van Efeze uit Anatolië. Zij behoorde daarna tot de twaalf goden van het Griekse Pantheon en is daar een dochter van de oppergod Zeus en Leto en tweelingzuster van Apollon. De Latijnse naam van Artemis is Diana. Artemis is de godin van de jacht en ook van de maan.

Hermes
Hermes is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van de oppergod Zeus en de bergnimf Maia, en is met name bekend als god van de handel en boodschapper der goden.

Aphrodite
Aphrodite is een godin van zeer grote betekenis in de Griekse mythologie. Ze is de godin van onder andere de liefde, de schoonheid, de seksualiteit en de vruchtbaarheid. Sommigen beschouwen haar ook als de godin van het evenwicht. Ze is uit Fenicië naar de Grieken gekomen, maar die hebben haar wezen naar hun aanleg en behoeften zo hervormd, dat zij een echt Griekse godin is geworden.

Ares
Ares is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de god van de oorlog en personificatie van de krijgslust. De Romeinse naam voor Ares is Mars. Hij is de zoon van Zeus en Hera.

Hephaestus: Hephaistos of Hephaestus is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de god van de smeedkunst, het vuur en de ambachtslieden en is smid van de goden. Volgens sommige bronnen (Homerus, e.a.) was hij de zoon van Zeus en Hera, volgens anderen (Hesiodus) was hij alleen de zoon van Hera.

Hestia
Hestia is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij was de oudste dochter van Kronos en Rheia[1] en dus ook de oudste zuster van Zeus. Toch was zij in het volksgeloof van de Grieken de jongste van de godheden[2], die op de Olympos hun woning hadden, want in geen van beide gedichten van Homeros wordt haar naam vermeld. Zij zou als oudste als eerste worden verzwolgen door haar vader[3] en als laatste terug worden uitgespuwd, zodat zij bij haar "tweede geboorte" de jongste was.

Romeinse goden
Bellona
Bellona was de Romeinse godin van de krijg. Haar naam verwijst naar bellum (oorlog), maar haar oudste naam is Duellona, wat verwijst naar duellum (oude vorm voor het woord oorlog). Vanwege hun bijzonder gelijkaardige domein, werd Bellona vaak gezien als de gezellin, dochter, zus of echtgenote van Mars. Ze werd geëerd met offers aan het begin en einde van elke oorlog.

Ceres
Ceres is een figuur uit de Romeinse religie. Ze was de godin van de akkerbouw (in het bijzonder van het graan) en de moederliefde en heeft ook banden met de onderwereld. Later werd zij gelijk gesteld aan de Griekse godin Demeter.

Diana
Diana wordt gezien als de Romeinse godin van de jacht en is als zodanig het evenbeeld van de Griekse godin Artemis en de nog oudere Etruskische godin Artume. Zij is de dochter van Jupiter (Zeus) en Latona (Leto) (een titaan), zus van Athena en tweelingzus van Apollo. Ze is de jongste van alle Olympische goden. Haar favoriete wapens zijn pijl en boog. Ook wordt ze vaak afgebeeld met een hert, een dier dat haar zeer dierbaar is. Een belangrijke eigenschap van de godin is dat ze altijd maagd wil blijven, ze was de beschermster der kuisheid. Ze is de maagdelijke heerseres over de wouden en wilde dieren.

Diana
Diana wordt gezien als de Romeinse godin van de jacht en is als zodanig het evenbeeld van de Griekse godin Artemis en de nog oudere Etruskische godin Artume. Zij is de dochter van Jupiter (Zeus) en Latona (Leto) (een titaan), zus van Athena en tweelingzus van Apollo. Ze is de jongste van alle Olympische goden. Haar favoriete wapens zijn pijl en boog. Ook wordt ze vaak afgebeeld met een hert, een dier dat haar zeer dierbaar is. Een belangrijke eigenschap van de godin is dat ze altijd maagd wil blijven, ze was de beschermster der kuisheid. Ze is de maagdelijke heerseres over de wouden en wilde dieren.

Jupiter
Jupiter is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij is de oppergod en god van de hemel en het onweer. Hij is de zoon van Rhea en Saturnus, en de jongste broer van Ceres, Vesta, Pluto, Neptunus en Juno. Jupiter trouwde met Juno, maar hij had talloze minnaressen, zowel lagere natuurgodinnen als menselijke vrouwen, bij wie hij vele halfgoden verwekte. Zo was bijvoorbeeld Achilles een nakomeling van Zeus en Thetis. Bij prinses Alkmene verwekte hij Herakles. Zijn Griekse tegenhanger is Zeus. Zijn Etruskische tegenhanger is Tinia.

Mars
Mars, Mars pater, Marspiter, Maspiter, Mavors, Mamers, Marmar of Mamerd was de Romeinse god van de oorlog, maar had daarnaast ook nog enkele vruchtbaarheidsfuncties. Hij was bij alle Italische volkeren zeer populair. Zijn Griekse equivalent is Ares. Zijn Etruskische equivalent is Laran.

Mercurius
Mercurius is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was de god van de handel, reizigers en winst. Reeds zijn naam duidt hem als zodanig aan, daar zijn naam waarschijnlijk is afgeleid van het Latijnse merx of mercator, wat "koopman" betekent. Zijn Etruskische tegenhanger was Turms.

Minerva
Minerva was een belangrijke godin in het oude Rome. De naam van deze godin duidt haar aan als een echt Italische godheid. De invloed van de godsdienst van de Etrusken, die hun godin Menrva noemden, heeft zich echter reeds in zeer oude tijden bij de gebruiken, die op haar verering betrekking hebben, krachtig doen gelden. Minerva of Menerva is een personificatie van de goddelijke macht van het verstand, van de vindingrijkheid van de menselijke geest. Daarnaast staat haar betekenis als de beschermster van de burchten van de steden, zoals de Sabijnen haar vereerden, en de opvatting van de Etrusken, die haar zowel beschouwden als de godin, die de bliksem neerslingert, als haar erkenden als de uitvindster van al wat nuttig en aangenaam is voor het menselijk leven. Vooral de uitvinding van de fluit werd haar door hen toegeschreven.

Neptunus
Neptunus is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was oorspronkelijk een god van de golven en van alle stromend water; later meer bepaald een god van de zee, zoals blijkt uit het feit dat men hem Salacia, een personificatie van de zilte baren, tot gemalin gaf.

Pluto
Pluto is binnen de Romeinse godsdienst de god van de onderwereld. Als zodanig was hij verantwoordelijk voor de afweging van de levens van de zielen die naar de onderwereld kwamen en voor hun bestaan in de onderwereld (welke kon bestaan uit een normaal bestaan, een verheerlijkt bestaan of een bestraffend lijden).

Venus
Venus, de Romeinse godin van de liefde, oorspronkelijk een Ouditalische vegetatiegodin, beschermster van tuinen en wijngaarden, werd later vereenzelvigd met de Griekse Aphrodite. Haar Etruskische equivalent is Turan.

Vesta
Vesta was de Romeinse godin van het haardvuur, van de huiselijke haard en (vandaar afgeleid) ook van de eendracht en de veiligheid in de staat . Zij werd achteraf vereenzelvigd met de Griekse Hestia: het Latijnse "vesta" is trouwens stamverwant met het Griekse "(w)estia" > "hestia").

Vulcanus
Vulcanus is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was een zoon van Jupiter en Juno. Hij is de man van Venus en is de Romeinse god van het vuur, de edelsmeden en de vulkanen. Hij is de smid die de bliksenschichten maakt voor Iuppiter. Hij wordt afgebeeld met een hamer of met een bliksem in de hand. Hij is de Romeinse tegenhanger van Hephaestus. Zijn Etruskische tegenhanger is Sethklans.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

hoi ik ben joy ik moet voor school een lapebook maken over de romeinse goden en daarbij wil ik een leerzamen en leuke samenvating maken kunnen jullie helpen thx dankje wel

4 jaar geleden