Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Paragraaf 3.4

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 715 woorden
  • 23 januari 2008
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
7 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
3.4 Burgeroorlog
Broedertwist
Of mooie ideeën ook worden toegepast, hangt vaak af van de omstandigheden. Vanwege het klimaat lagen plantages vooral in het zuiden van de VS en werden vooral in de zuidelijke staten slaven gebruikt. Dat maakte de slavernij tot een van de oorzaken van broedertwist tussen amerikanen. In 1861 brak er een burgeroorlog uit tussen de noordelijke en zuidelijke staten van de unie. Daarin vochten ook 186000 zwarten onder bevel van blanke noordelingen tegen het zuiden. Deze oorlog stond in model voor alle moderne oorlogen die zouden volgen. De legers zetten gepanserde schepen machinegeweren en duikboten in. Soldaten groeven loopgraven. Het was ook de eerste oorlog uit de geschiedenis die uitgebreid werd gefotografeerd. Vier jaar burgeroorlog kostte aan meer dan 500000 mensen het leven.

Tegengestelde belangen
Het noorden en het zuiden van de VS verschilde economisch nogal van elkaar. Het noorden had vooral industrie die dmv invoerheffing beschermd moest worden tegen buitenlandse concurrentie. Het agrarische zuiden was juist fel tegen de belastingheffing op buitenlandse producten. In het zuiden leefde men van de uitvoer van landbouwproducten en alle andere benodigheden moesten de zuiderlingen uit het buitenland halen. Zij vreesden dat heffing van invoerrechten hun eigen export zou schaden. De zuidelijke staten waren voorstander van de vrijhandel. En ook de slavernij die de pijler onder hun economie was. Veel noorderlingen ergerde zich aan de slechte behandelingen van de slaven in het zuiden. Ze vonden dat mensonwaardig. De stem van de abolitionisten, die de slavernij wilden afschaffen, werd steeds sterker. Ze beriepen zich op de grondwet en wilden dat in de nieuwe staten slavernij verboden werd. Intussen was de unie uitgebreid tot 34 staten; 11 zuidelijke en 23 noordelijke staten. De noordelijke staten waren voorstanders van een sterk centraal gezag door een federale overheid. De zuidelijke wilden juist dat elke staat zijn eigen beslissingen kon nemen.


Burgeroorlog
In 1860 werd een nieuwe amerikaanse president gekozen; Abraham Lincoln. Hij had weinig ook voor de belangen van het zuiden en dat zette zoveel kwaad in het bloed dat de zuidelijke uit de unie wilden stappen. In 1861 riepen zij op eigen houtje de confederatie van de amerikaanse staten uit. Ze kozen een eigen president en vormden een eigen leger. Toen ze daarmee een fort aanvielen van het federale leger in het zuiden aanvielen was de maat vol. Abraham Lincoln bracht een enorm leger op de been om de opstand neer te slaan. In het begin waren de confederalen in het voordeel. Die hoefden alleen maar hun eigen gebied te verdedigen. Maar dat veranderden omdat de noordelijken meer dan drie keer zo veel manschappen een wapenindustrie en een uitgebreid spoorwegnet voor hun troepen hadden. Hun enorme marinevloot kon de zuidelijke havens afsluiten en de handel stilleggen. Dat was ook nog eens goed voor de zakenlui uit het noorden die daardoor veel geld verdiende.
De Amerikaanse burgeroorlog werd in juli 1863 in de slag bij Gettysburg beslist.

Toespraak van Lincoln op de begraafplaats van Gettysburg.
Het is belangrijk dat wij toegeweid blijven aan de taak die nog voor ons ligt. We moeten er voor zorgen dat de doden die hier liggen niet voor niets stierven. Deze natie zal een nieuwe geboorte van vrijheid kennen. Een regering van het volk door het volk en voor het volk, zal niet van de aardbodem verdwijnen.

afschaffing van de slavernij
Ik, Abraham Lincoln, president en opperbevelhebber an het leger en de marine van de VS in tijden van opstand tegen de autoriteiten van de Amerikaanse regering, beveel dat alle personen die als slaaf gehouden worden in de VS bevrijd moeten worden. De regering van de VS zal de vrijheid van deze personen erkennen

Na Gettysburg
De slag bij Gettysburg duurde drie dagen en kostte ruim 40000 soldaten het leven. Het was een zware prijs voor de overwinning van de noordelijken. De zuidelijke troepen van generaal lee werden steeds verder teruggedrongen. Het noordelijke leger drong het zuiden steeds dieper binnen. Het was duidelijk dat de strijd was beslist. Toch duurde het nog tot 1865 voordat de zuidelijke zich overgaven. De eenheid van de VS was hersteld. de slavernij was al in 1863 definitief afgeschaft. Lincoln en zijn opvolger Johnson wachtte toen nog een zware taak. Het land lag volledig in puin. Maar nog erger was de diepe haat die er was gegroeid tussen de burgers van het noorden en het zuiden. Het zou nog jaren duren voordat de wonden van de burgeroorlog waren genezen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.