Paragraaf 1&2

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 657 woorden
  • 7 januari 2016
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview

Paragraaf 1

Eind 18e eeuw groeide Engelse bevolking snel à voeding, kleding, woningen en werk nodig. Opkomst van industrie hielp daarbij.

Grootse deel van bevolking werkte als boer. Vanaf 17e eeuw gingen ze ook bezighouden met Huisnijverheid.

Spinnen en weven kost veel tijd  (7-8 spinners nodig) à In 1933 vond John Kay schietspoel uit à spoel kon sneller door schering geschoten worden, stof werd ook breder (16 spinners) à opzoek naar spinmachine voor 1 persoon à James Hargreaves (1740-1778) à Spinning Jenny à uiteindelijk veel toegepast in huisnijverheid.

In Engeland gingen mensen aan het werk om betere en snellere machines te ontwikkelen. Richard Arkwright bedacht een succesvolle: Waterframe. Had waterkracht nodig om te werken. Waterrad was te groot & duur om thuis te gebruiken.

Om de investering van waterrad terug te verdienen, bouwden ondernemers groot gebouw met waterframes (Fabriek). Voor waterframes fabrieken was plek nodig aan rivier. Te weinig water in rivier? à sluiten. Er moest andere machine komen.

Stoommachine nam rol van waterrad over. Door stoommachine konden fabrieken overal geplaatst worden: graag midden in stad (makkelijk voor werknemers).

Paragraaf 2

Eigenaren van fabriek (fabrikant) hadden veel geld geïnvesteerd in fabriek, wouden dit terugverdienen à maakten veel goederen voor lage kosten. Lukte niet goed à lagere lonen.

Fabrikanten wouden dat arbeiders lang & hard werkten tegen lage loon. In begin van Industriële Revolutie gebeurde dat ook à arbeidsomstandigheden waren slecht.  Fabrikanten deden niks om dit te verbeteren.

Tot 19e eeuw groot verschil tussen stad en platteland. Op platteland veel ruimte, in stad niet. Door de industrialisatie kwam er Urbanisatie (=Verstedelijking) op platteland.

Paragraaf 3

Toen Industriële Revolutie na 1850 goed bezig was, was behoefte aan grondstoffen groot. Ook moesten gemaakte spullen verkocht worden à Afrika & Azië waren ideaal.

In 19e eeuw werd Groot-Brittannië machtigste land.

Veel grondstoffen kwamen uit tropische gebieden (Brits-Indië, Azië, Afrika & Amerika).

Na 1750 werd er meer ruw katoen ingevoerd.

Beste manier om delen van Afrika & Azië als afzetgebied veilig te stellen, was om het te veroveren à gebeurt dus.

Oud: Europeanen bemoeiden niet met het land zelf, dreven alleen handel (handelsposten).

Nieuw: (Modern imperialisme), de Europeanen bemoeiden zich met bestuur & inrichting koloniën. Ze maakten de koloniën afhankelijker hiermee.

Paragraaf 4

In begin was zoektocht naar grondstoffen en afzetmarkten belangrijkste reden voor ontstaan van modern imperialisme. Maar andere motieven gingen ook snel belangrijke rol spelen.

Belangrijke motieven bij modern imperialisme

  1. Economische motieven:

In begin zoeken naar grondstoffen en afzetmarkten

  1. Politieke motieven (Na 1850):

Verschuiving machtsverhoudingen in Europa & opkomend nationalisme. Volken in Midden-Europa leefden niet in 1 staat, wilden dat wel à Duitsland ging oorlog voeren om 1 rijk te maken, ten koste van Frankrijk. Frankrijk ging koloniën veroveren om groter te worden/lijken. Frankrijk had uiteindelijk groter deel van Afrika dan Engeland.  

Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië & België wilden delen van Afrika à spanningen in Europa à conferentie in Berlijn (kanselier Bismarck, 1884/85) à verdeling Afrika à willekeurig (Liniaal & ogen dicht).

 

  1. Culturele motieven:

Sommige Europeanen vonden dat hun superieure cultuur moest worden gedeeld met de “onbeschaafde volken” in donker Afrika à verspreidden christendom.

Westerse beschaving werd exportproduct à door middel van missionarissen & zendelingen, brachten: geloof, onderwijs, gezondheidzorg.

Charles Darwin ontwikkelde evolutietheorie: zijn idee was NIET dat sterkste soorten overwinnen ook voor blanken gold.

Duitsland kwam een beetje achteraan met opbouw koloniaalrijk, vanwege de Duitse éénwording.

Tegen einde van Burgers & Stoommachines waren er echter helaas al veel gebieden in Afrika/Azië al door andere landen ingepikt à kregen overgebleven woestijngebieden met weinig grondstoffen (Namibië).

Gevolg hiervan: Duitsland kreeg superioriteitsgevoel à ‘wij worden wereldmacht, invloed over de hele wereld’ à Duits nationalisme à politieke en culturele motief komen samen.

Duitsers voerden gevaarlijke buitenlandse politiek à Europees machtsevenwicht in gevaar à Marokko crisis (1905), bijna koloniale oorlog à uiteindelijk geen koloniale oorlog, maar in Europa: WO 1 (1914-1918) à modern imperialisme was oorzaak!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.