Doe mee aan het jaarlijkse studiekeuze-onderzoek van Markteffect. 
Je kunt meedoen ongeacht of je al weet wat je wil gaan studeren. Er worden 200 cadeaubonnen van 25 euro verloot!

Meedoen

Late Middeleeuwen

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 942 woorden
 • 28 november 2012
 • 15 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
15 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Paragaaf 1 Steden komen weer tot bloei

Opkomst van handel

Opkomst handel door hogere landbouwopbrengsten

Oorzaak toename landbouw;

 • drieslagstelsel
 • ontginningen
 • ijzeren ploeg

Gevolg toename landbouw;

toename bevolking

 • toename handel          (jaarmarkt, lokale markten en handel tussen Europa en Midden-Oosten).

Gevolg toename handel;

 • samenwerking handelssteden
 • interesse van landheren (toename inkomsten) > meer veiligheid
 • ontwikkeling geldeconomie

Geldwisselaars waren belangrijk omdat er veel verschillende munten in omloop waren. Kooplieden konden er soms ook lenen.

De stad herleeft

Opkomst handel > opkomst nijverheid > steden groeien

Landsheer:      - verstrekt privileges (stadsrechten) > stad minder afhankelijk

 • meer belastinginkomsten
 • militaire steun

Sociale lagen:

 • burgerij: bewoners met stadsrecht > patriciaat: bestuurders
 • mensen zonder burgerrecht

Handel/ambacht; georganiseerd in gilden:   

 • tegengaan concurrentie                                                        
 • controle prijzen                                             
 • opleiding/scholing

Opkomst van steden;

 • afname macht adel
 • verzwakking van feodaliteit

Privileges werden zorgvuldig beschreven en gezegeld. Zij waren het bewijs van onafhankelijkheid van stad.

Paragaaf 2 Expansie van christelijke wereld

Christelijke wereld breidt zich uit

Expansie christelijke gebieden vormen:       

 • Reconquista (Spanje en Portugal)                       `          
 • kruistochten (herovering ‘heilig land’)

Paus Urbanus II roept op tot kruistochten.

Motieven mee doen aan kruistochten:          

 • kerk:    heilige missie                                                            
 • adel:                           roem, grond (leen)                                                                
 • kooplieden:                (Italië) handelsvoorrechten               
 • gewone mensen          vergeving zonden

verovering Oost-Europa (Duits orde)

Motieven:      

 • grond (groei van bevolking
 • bekering

binnen de kerken; inquisitie, tegen ketters

Gevolgen christelijke expansie

- Reconquista; verdrijving van moslims uit Spanje/Portugal

- kruistochten;           

 • geen blijvende veroveringen                        
 • veel doden, slachtpartijen                            
 • bevordering handel Midden- en Verre Oosten        
 • kennisoverdracht > verrijking Europese kennis

Paragaaf 3 Strijd tussen paus en keizer

Investituurstrijd

Vroege middeleeuwen; tweezwaardenleer; verhouding kerkelijke macht – wereldlijke macht

1000; machtsstrijd tussen paus en keizer

Inzet; benoeming bisschop

Nieuw evenwicht?

Compromis: Concordaat van Worms

> paus;                        geeft bisschop de geestelijke macht

> keizer;                      geeft bisschop wereldrijke macht

Praktijk; keuze bisschop door hoge geestelijkheid (verwant hoge adel)

Gevolg;          

 • toename macht van adel
 • minder macht keizer
 • geen bestuurlijke eenheid

Paragaaf 4 Ontstaan machtige staten

Begin van staatsvorming en centralisatie

Late middeleeuwen; meer belastinginkomsten koning (handel) > centralisatie bestuur

Middelen;                             

 • inzet huurlegger                                
 • benoemen ambtenaren

Gevolg vorst;                        

 • maakt wetten en regels voor hele land
 • treedt op als rechter

Vergroting grondgebied;      

 • oorlog
 • huwelijkstactiek

Staatsvorming leidt tot conflict leenmannen; Jan zonder Land wordt gedwongen om Magna Carta te ondertekenen. Leenmannen wilden hiermee hun rechten veilig stellen.

De Blijde Inkomst; soortgelijk document gericht tegen macht van vorst, hertog Brabant.

REACTIES

L.

L.

Er is te veel bruikbare informatie weggelaten

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.