Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Late Middeleeuwen

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 942 woorden
 • 28 november 2012
 • 15 keer beoordeeld
 • Cijfer 4.9
 • 15 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!

Paragaaf 1 Steden komen weer tot bloei


Opkomst van handel


Opkomst handel door hogere landbouwopbrengsten


Oorzaak toename landbouw; • drieslagstelsel

 • ontginningen

 • ijzeren ploeg


Gevolg toename landbouw;


toename bevolking • toename handel          (jaarmarkt, lokale markten en handel tussen Europa en Midden-Oosten).


Gevolg toename handel; • samenwerking handelssteden

 • interesse van landheren (toename inkomsten) > meer veiligheid

 • ontwikkeling geldeconomie


Geldwisselaars waren belangrijk omdat er veel verschillende munten in omloop waren. Kooplieden konden er soms ook lenen.


De stad herleeft


Opkomst handel > opkomst nijverheid > steden groeien


Landsheer:      - verstrekt privileges (stadsrechten) > stad minder afhankelijk • meer belastinginkomsten

 • militaire steun


Sociale lagen: • burgerij: bewoners met stadsrecht > patriciaat: bestuurders

 • mensen zonder burgerrecht


Handel/ambacht; georganiseerd in gilden:    • tegengaan concurrentie                                                        

 • controle prijzen                                             

 • opleiding/scholing


Opkomst van steden; • afname macht adel

 • verzwakking van feodaliteit


Privileges werden zorgvuldig beschreven en gezegeld. Zij waren het bewijs van onafhankelijkheid van stad.


Paragaaf 2 Expansie van christelijke wereld


Christelijke wereld breidt zich uit


Expansie christelijke gebieden vormen:        • Reconquista (Spanje en Portugal)                       `          

 • kruistochten (herovering ‘heilig land’)


Paus Urbanus II roept op tot kruistochten.


Motieven mee doen aan kruistochten:           • kerk:    heilige missie                                                            

 • adel:                           roem, grond (leen)                                                                

 • kooplieden:                (Italië) handelsvoorrechten               

 • gewone mensen          vergeving zonden


verovering Oost-Europa (Duits orde)


Motieven:       • grond (groei van bevolking

 • bekering


binnen de kerken; inquisitie, tegen ketters


Gevolgen christelijke expansie


- Reconquista; verdrijving van moslims uit Spanje/Portugal


- kruistochten;            • geen blijvende veroveringen                        

 • veel doden, slachtpartijen                            

 • bevordering handel Midden- en Verre Oosten        

 • kennisoverdracht > verrijking Europese kennis


Paragaaf 3 Strijd tussen paus en keizer


Investituurstrijd


Vroege middeleeuwen; tweezwaardenleer; verhouding kerkelijke macht – wereldlijke macht


1000; machtsstrijd tussen paus en keizer


Inzet; benoeming bisschop


Nieuw evenwicht?


Compromis: Concordaat van Worms


> paus;                        geeft bisschop de geestelijke macht


> keizer;                      geeft bisschop wereldrijke macht


Praktijk; keuze bisschop door hoge geestelijkheid (verwant hoge adel)


Gevolg;           • toename macht van adel

 • minder macht keizer

 • geen bestuurlijke eenheid


Paragaaf 4 Ontstaan machtige staten


Begin van staatsvorming en centralisatie


Late middeleeuwen; meer belastinginkomsten koning (handel) > centralisatie bestuur


Middelen;                              • inzet huurlegger                                

 • benoemen ambtenaren


Gevolg vorst;                         • maakt wetten en regels voor hele land

 • treedt op als rechter


Vergroting grondgebied;       • oorlog

 • huwelijkstactiek


Staatsvorming leidt tot conflict leenmannen; Jan zonder Land wordt gedwongen om Magna Carta te ondertekenen. Leenmannen wilden hiermee hun rechten veilig stellen.


De Blijde Inkomst; soortgelijk document gericht tegen macht van vorst, hertog Brabant.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

L.

L.

Er is te veel bruikbare informatie weggelaten

6 jaar geleden