Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Koude Oorlog

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vmbo | 899 woorden
  • 21 mei 2005
  • 69 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.5
  • 69 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Samenvatting koude oorlog.

1938: Hitler wil stuk van Tsjechoslowakije. Om oorlog te voorkomen wordt op Conferentie van München besloten dat toe te laten in ruil voor vrede. Du-GB-FR-IT, lieten SU hierbuiten. Toen er toch oorlog kwam overlegde GB en FR wel met SU (stalin) maar die wilde alleen mee werken als hij Estland, Letland, Litouwen terug kreeg. Dit ging niet door, en Hitler en Stalin sloten niet aanvalsverdrag.
1941: Du valt toch SU binnen. GB-SU-VS gingen samen werken om Hitler te verlaan en vormde samen het Atlantisch Handvest. Ze spraken af dat EU zelf regering mocht kiezen en dat het niet bezet mocht worden: zelfbeschikkingsrecht.

1943: SU verslaat DU bij Stalingrad. SU trok EU in om weer meer macht te krijgen, het Westen kon dat niet voorkomen omdat ze SU nodig hadden om DU te verslaan. 1945: Oost en West bespreken invloedssferen; afspraken wie in welk land invloed zal hebben. Conferentie van Jalta word afgesproken dat SU Berlijn veroverd, en dat DU en Berlijn na overgave verdeeld worden in vier bezettingszones. Omdat GB en FR geen ‘grootmachten’ meer zijn wilde ze hier duidelijke afspraken over maken om te voorkomen dat heel EU comministisch zal worden.

VS (in West invloedssfeer) democratisch. Een vrije markt economie en het kapitalisme zorgde voor groeiende welvaart. SU was sinds revolutie 1917 een éénpartijstaat, met communistische partij aan de macht. De planeconomie betekende vijf jaren plannen, die de regering had bedacht.
VS en SU nu beide grootmachten maar SU had de meeste verliezen van de WO2. SU wilde dat ook de landen van haar invloedssferen communistisch maken, en ze vonden het Westen met het kapitalisme maar imerialistisch: proberen wil op te leggen aan de wereld.

Stalin wilde niet meer aangevallen worden door Westen en zorgde ervoor dat de gebieden rond SU communistisch werden en samen werd dit één groot gebied: Het Oostblok. De VS wilde juist vrijheid voor de burgers en de Verenigde Naties werden opgericht.
Stalin wilde alle contact met VS voorkomen en sloot zich van hen af. En VS bereikte niet voor heel EU de vrijheid want het oostblok was nog helemaal gesloten dus hielden zij containment-politiek; om communisten in te dammen.

Vanaf 1949 had de SU ook kern wapens en de bewapeningswedloop kwam op gang. Ze gebruikte wapens om elkaar af te schrikken; het begin van de Koude Oorlog.

8 mei 1945, DU geeft zich over. Het land en de hoofdstad berlijn verdeeld in 4 zones. Als ruil voor de betaling van oorlogsschade mocht de SU fabrieken uit het Oosten eigendom van de staat maken.
De VS kwam met het Marshallplan om geld te geven aan EU-landen. SU wilde geen geld van de VS. In het westen werd de nieuwe Duitse mark ingevoerd.

24 juni 1924 sloot uit protest de SU alle toeganswegen tot West-Berlijn.
En de luchtbrug werd geopend voor alle inwoners van West-Berlijn. Intussen was de NAVO opgericht. De SU kon niet winnen en beëindigde de blokkade in mei 1949.

23 mei 1949; West-Duitsland; BRD.
7 oktober 1949: Oost-Duitsland; DDR.
Dankzij Marshallhulp verbeterde west Duitsland terwijl het oosten arm bleef. Toen in 1949 bekend werd dat SU atoomwapens had werd NAVO belangrijker. West Duitsland werd toegelaten tot de NAVO en kort daarop kwam de SU met het Warschaupact incl. Oost Duitsland. De scheiding tussen het Westen en het Oostblok werd het; ijzeren Gordijn, behalve in Berlijn zelf waar de grens nog open was. Steeds meer oost Duitsers vluchtte hier het land uit. In 1961 werd de Berlijnse Muur gebouwd om ook deze vluchtroute af te sluiten.

In 1963 zorgde de leider van BRD, Willy Brandt voor de pasjesovereenkomst zodat de West Berlijners bezoeken in Oost Duitsland mochten afleggen. Tot 1971 was dit mogelijk. 1969 Willy Brandt dat vijandigheid tussen de twee delen te verminderen. Deze Ostpolitiek leidde in 1971 tot verdrag over Berlijn.
Oost- en West-Berlijn hoorde voortaan bij Oost-en West-Duitsland.

Oost Berlijn, hoofdstad van Oost-Duitsland.
In het Oosten was de Stasi, de geheime dienst die iedereen in de gaten hield. In de DDR was zware industrie belangrijk en waren weinig consumptiemiddelen te koop. Onderwijs en gezondheidszorg waren er gratis.
Bonn was hoofdstad van West en de mensen daar protesteerde tegen de muur.

In 1985 veranderde alles toen Gorbatsjov de leider van SU werd.Hij wilde het communisme veranderden door perestrojka dat was een verandering waar volgens hem burgers vrij hun mening mochten geven. Ook wilde hij wat meer Glasnost(openheid). Dit was tot voorkort nog erg onbekend voor de mensen uit het Oostblok. De prijzen werden niet meer door de regering vast gesteld hoewel de vijfjaren plannen nog wel door liepen. Gorbatsjov was ook voor ontwapening want het hele land was daardoor veel armer geworden. En verder wilde hij samenwerking met het Westen.

Vele volken uit het Oosten gingen demonstreren voor democratisering. Binnen een half jaar kregen alle Oostbloklanden een niet communistisch, democratisch gekozen bestuur.
Eind 1989 tijdens een ontmoeting van Gorbatsjov met president Bush dat de VS en SU geen vijanden meer van elkaar waren. De SU viel uit elkaar in 1991 en Rusland werd nu geleid door Jeltsin.

Toen in mei 1989 gingen de grenzen tussen Hongarije en Oostenrijk open en veel mensen vluchten zo naar West-Duitsland. Andere Oost Duitsers demonstreerden voor vrije verkiezingen. De regering kreeg het land niet meer rustig en op 9 november 1989 werden de grenzen tussen Oost en West geopend.

In 1990 werden vrije verkiezingen gehouden in Oost-Duitsland. De partij van west Duitse leider; Kohl kreeg de meeste stemmen. 1 juli werd de Duitse Mark ook betaal middel in DDR. Op 3 oktober 1990 werden de twee Duitse staten weer één land.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

N.

N.

Er is geen samenvatting van Memo van module 7 voor MAVO 4.

11 jaar geleden