Hoofdstuk 5.1

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 434 woorden
  • 27 maart 2010
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!


Paragraaf 5.1

24 juni 1948 -> Sovjetautoriteiten snijden alle passagiers en vrachtvervoer naar West-Berlijn af. Gevolg, de Berlijnse blokkade was begonnen. De stad Berlijn was na de oorlog in vier zones ingedeeld. Om precies te zijn USA, VK, FA, RUS zones. Berlijn lag in de Russische zone.

1.1: Zondag 4 februari 1945 -> De Amerikaanse president Roosevelt, de Engelse minister-president Churchill en de Russische leider Stalin voor een week bij elkaar. (Jalta op Krim, dat in de Sovjet-Unie ligt.) De drie grootmachten wilden afspraken maken over de situatie in Europa na de oorlog. Roosevelt was idealistisch. Hij vond dat de bevrijde volken in Europa recht hadden op vrijheid en op een zelfgekozen dus democratisch bestuur. Churchill was vooral bang dat alle Europese landen communistisch zouden worden. Dat had als gevolg dat hij duidelijke afspraken wilde zien over nieuwe regeringen in de vrije landen. Stalin was wantrouwend. Hij wilde voorkomen dat de Sovjet-Unie niet opnieuw vanuit het westen zou worden aangevallen. De drie leiders maakten de volgende afspraken:
• Duitsland en Berlijn zouden na de oorlog verdeeld worden in vier bezettingszones. Naast de grote drie zou FA als vierde land meedoen.
• In het bevrijde Europa zouden vrije verkiezingen komen.
• Er zou een internationale organisatie komen die werd opgericht om de vrede te bewaken.
Dat laatste werd in juni 1945 al gedaan. De Verenigde Naties (VN) werd opgericht en 51 landen deden mee. In deze organisatie beloofden de landen elkaar trouw en zouden ze er alles aan doen om een nieuwe oorlog te bewaren. De VS, Sovjet-Unie, ENG, FA, en China kregen vetorecht. Het recht besluiten te blokkeren.

1.2: juni 1945 -> De leiders kwamen opnieuw bij elkaar op de conferentie van Potsdam. Hier praten ze over de toekomst van Duitsland. Truman, die de plotseling gestorven Roosevelt opvolgde was nieuw en de net gekozen nieuwe president van Engeland Attlee was ook nieuw. Alleen nu ging het allemaal wat stroever omdat Truman bijvoorbeeld een hardere politieke lijn uitkoos. In Potsdam werden de volgende afspraken gemaakt:
• De verdeling van DL mocht niet te lang duren.
• DL zou een economische eenheid blijven
• De DL fabrieken werden ontmanteld (het buiten bedrijf stellen)
• Landbouwproducten uit de Sovjetzone werden gezien als voedselvoorziening.
1947 -> DL + FA + VK werken samen. De blokvorming begon dus duidelijkheid te scheppen. Maart 1947
-> Truman maakt Trumanleer. Dat is de Amerikaanse politiek genoemd naar president Truman. Deze moest voorkomen dat meer landen communistisch werden.

1.3: De Amerikaanse minister Marshall kwam in juni 1947 met een Marshallplan. Dat hield in dat de VS dollars uit zou geven aan EU landen. De voorwaarde zou zijn dat de landen onderling zouden samenwerken. . In juni 1948 kreeg de Sovjetzone een nieuw munt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.