Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Hoofdstuk 3

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo | 341 woorden
  • 29 juli 2008
  • 37 keer beoordeeld
Cijfer 6
37 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Hoofdstuk 3

3.1


Tijdens de verlichting(pruikentijd) gingen mensen de natuur, maatschappij en godsdienst kritisch bestuderen. John Locke vond dat een volk zich mocht verzetten tegen een slechte vorst en hem desnoods kon afzetten. Montesquie wilde dat de macht in een land werd gescheiden in een wetgevende. Rechtsprekende en uitvoerende macht. Op die manier kon machtsmisbruik worden voorkomen. Rousseau had nieuwe verlichte ideeën over de opvoeding. Kinderen moesten niet langer als kleine volwassenen werden gezien.

3.2

Burgers waren ontevreden over het gebrek aan politieke invloed, de privileges van adel en geestelijkheid en het slechte bestuur van Lodewijk XVI. De derde stand riep zich uit tot nationale vergadering en begon met het opstellen van een grondwet waarin ideeën van de verlichters werden opgenomen. Op 14 Juli werd de Bastille bestormd. Vanaf1792 radicaliseerde de revolutie. Frankrijk werd een Republiek en de koning werd ter dood veroordeeld.


3.3

Onder leiding van de radicale revolutionairen, de jacobijnen, begon de Terreur die 40.000 mensen het leven kostte. In 1799 greep Napoleon Bonaparte de macht. Op juridische en bestuurlijk gebied kwamen er grote veranderingen. Napoleon liet alle wetten verzamelen in code Napoléon. Voor de wet was iedereen nu gelijk. Door de veroveringen van Napoleon verspreidde de idealen van de Franse revolutie zich over een groot deel van Europa

3.4


In Nederland willen de patriotten het bestuur veranderen volgens de ideën van de verlichting. Een poging tot revolutie in 1786 mislukte. Dankzij het binnentrekken van Franse legers konden de patriotten in 1795 de macht grijpen. Tot 1806 heette Nederland de Bataafse Republiek, daarna werd Nederland koningkrijk onder leiding van koning Lodewijk. In 1810 werd Nederland een deel van Frankrijk. Toen de Fransen in 1813 vertrokken, was Nederland Economisch uitgeput.

3.5


Tot de afschaffing van de slavernij in de 19e eeuw werden tien miljoen Afrikanen als slaven verkocht op de marten in Noord- en zuid-Amerika. Abolitionisten streden tegen de slavernij. Groot-Brittanië was in 1807 het eerste land dat de slavenhandel verbood en in 1837 de slavernij. In de Verenigde Staten zou het nog tot 1865 duren voordat iedere slaaf vrij was. Ook Nederland kwam pas heel laat met het verbod op Slavernij.

REACTIES

M.

M.

Ja, maar deze staan ook gewoon in je boek, ik zocht eigenlijk uittreksels van de paragraven :$

13 jaar geleden

M.

M.

heey,
dit staat ook gewoon achter in je boek bij de paragraaf niet echt een uitreksel dus en die zocht ik wel :D

13 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.