Hoofdstuk 2

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo | 851 woorden
  • 11 februari 2009
  • 45 keer beoordeeld
Cijfer 7
45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Geschiedenis Havo 4 Memo

Hoofdstuk 2: Van Polis tot imperium

De Polis Athene werd verdedigd door soldaten. (Polis = Stadstaat met eigen bestuur.)
Dat waren Hoplieten (rijkere boeren). Als de boeren hun oogst binnenhadden gingen ze oorlog voeren. Ze vochten in rijen en waren daarom onverslaanbaar, daarom wilden zij de polis meebesturen. 1 of 2 keer per jaar werd een volksvergadering gehouden. Er werden afspraken gemaakt over oorlog en vrede of verovering. Ze ruilden ook dingen met andere gebieden, bijv. graan voor zilver. Ze stichtten ook kolonies langs handelsroutes. Stadstaat Sparta veroverde in 725v.c Messenië en maakte volk tot slaven en kregen opleiding tot militair. In 431v.c kwam er een krachtmeting met Athene. Met behulp van de Perzen veroverde Sparta Athene. Toen import graan begon verbouwde rijke boeren wijn&olijven gevolg: De arme boeren raakten in schulden en moesten zich als slaaf verkopen. Er kwam een nieuwe groep rijken: de kooplieden. Er moest ook gekozen worden voor bestuur. De meeste inwoners kozen een alleenheerser (een Tiran).
De tiranen werden verdreven en er ontstond een Oligarchie.

Tiran: alleenheerser. Loste sociale onrust op, bouwden tempels en organiseerde feesten.
Patriciërs: Adviseurs van de koning, denk maar aan: Priesters, edelen enz.
Senaat: Keurde besluiten koning goed/fout. De koning kon zelf geen besluiten nemen zonder goedkeuring van de Senaat.
Plebejers: De gewone vrije mensen: burgers.

In 509v.c werd koning verdreven en werd Athene Republiek. Er kwamen 2 consuls en hadden een jaar de leiding. Plebejers kozen hun eigen leiders: de volkstribunen. Hun konden maatregelen van de Senaat/consuls tegengaan door het ostracisme. Dat was een schervengerecht. Men moest er VETO op zetten. Letterlijk: Ik verbied. Het symbool van republiek werd SPQR. De soldaten in Rome werden betaald. Dienst was verplicht. Na afloop kreeg een soldaat een stukje land. Dat was slim, want dat hielp de banden van gebieden met Rome, gevolg: Romeinse imperium werd een echt rijk. Als andere gebieden soldaten en gehoorzaamheid leverde kregen hun het burgerrecht en bescherming van Rome. Er kwam een conflict met Rome en Carthago. Rome viel Carthago aan (eiland Sicilië). De Carthagen waren beter in gevechten op zee, dus ze bestookten hun eigen eiland. Rome bouwden een Carthaags schip na en enterden allerlei Carthaagse schepen. Via een omweg namen de Carthagen o.l.v Fabius Cunctator de weg naar Italië. Rome had besloten hem gewoon door Italië te laten trekken, gevolg: De aanvoerlijnen van wapens en voedsel werd te lang. Hij keerde via Noord- Afrika terug naar Carthago waar hij werd verslagen. Later werd de stad verwoest. Rome veroverde Turkije, Griekenland en het Midden- Oosten en bezaten het hele Middellandse Zeegebied. Julius Ceasar kwam aan de macht. Hij wilde kwijtschelding Plebejers en gaf hun land. Ceasar had een romance met Cleopatra (laatste farao Egypte). In 44v.c werd hij door de Patriciërs door zijn Brutus vermoord. De Patriciërs probeerde de macht te krijgen, maar Ceasars zoon Octavianus werd keizer. Octavianus Augustus riep de Joden op naar de geboorteplaats te gaan voor een volkstelling. Jezus werd geboren o.b.v Augustus. Rome werd een keizerrijk in 27 v.c. Enkele jaren later ontstonden er wegen, bruggen, watervoorziening en belasting. Augustus tolloreerde andere geloven. Hij was zelf liebhebber kunst en literatuur. Hij liet badhuizen,standbeelden en theaters bouwen. Niet alleen in Rome, ook in andere provincies. Er was een Romeins karakter. Het Romeinse rijk bleef uitgroeien. Na de dood van Augustus kwam Nero aan de macht. In 33n.c zagen de Romeinen Jezus als een onruststoker en brachten hem ter dood. In 64 had keizer Nero een groot feest. Toen hij op z’n balkon stond zag hij dat de stad in brand stond. Nero gaf de christenen de schuld en startte een christenvervolging. In Palestina kwamen de Joden in opstand. De christenen koppelde af van ’t Jodendom. Christendom spreide steeds meer uit. Er kwam in ’t Romeinse rijk een groot militair probleem. De keizer besloot het rijk op te splitsen in west en oost. Toen de keizer in 306 stierf kwam er een machtsstrijd. In 312 trok Constantijn met zijn leer de bewindsleden en liet de grenzen bewaken door Germaanse troepen. De opvolgende keizer Theodosius maakte het Christendom tot staatsgodsdienst. Er kwamen ook kerken. Er kwam een kerkelijke klassieke cultuur. In 395 viel het Romeinse rijk uiteen in West en Oost-Romeinse rijk met als hoofdstad Constantinopel. Het Oostelijke gedeelte zou blijven bestaan tot 1453. Cultuur en christendom groeide op. Het west-Romeinse rijk had niet veel Christelijks. Rond 375 kwamen de hunnen aan bij het Oost-Romeinse rijk en trokken naar ’t westen. Ze verdreven allerlei volken, gevolg: volksverhuizingen, waarna het West- Romeinse rijk uiteenviel. Romeinse legers waren uit Gallië teruggetrokken om het Oost- Romeinse rijk te helpen met vandalen. De laatste West- Romeinse keizer werd afgezet door de Germaanse Generaal Odoaker. Deze deelde mee dat er geen keizer meer nodig was. Het rijk viel uiteen in 5 Germaanse koningkrijken.

509v.c = Rome wordt republiek
500v.c = Democratie in Athene
264-146v.c = Carthaagse oorlogen
49-44v.c = Ceasar is dictator
27v.c-14n.c = Augustus was 1e keizer
70 = Joodse opstand in Palestina. Begin Diaspora
312-337 = Constantijn
395 = Splitsing Oost en West Romeinse rijk
476 Laatste keizer West- Romeinse rijk door Odoaker afgezet.

REACTIES

M.

M.

Deze samenvatting klopt niet !

12 jaar geleden

J.

J.

waarom staat er havo 2 terwijl het 4e klas is

2 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.