Hoofdstuk 2

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 667 woorden
  • 12 augustus 2008
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
16 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
§1 De Renaissance verspreidt zich over Europa.

Geleerden, kunstenaars, rijke burgers en later ook edellieden en vorsten voeden zich aangetrokken door de denk beelden over de Grieks-Romeinse cultuur.
Maar waarom?
Kooplieden wilden van hun rijk- dom genieten. Zij wilden zich onderscheiden van anderen, bijvoorbeeld door het laten bouwen van mooie huizen.
Vorsten en edelen wilden meer macht Krijgen. Zij vonden dat de Kerk zich niet met hun bestuur moest bemoeien.

Geleerden wilden onderzoek doen op gebieden die zijzelf belangrijk vonden. Ook al had de Kerk hier bezwaar tegen.
Veel kunstenaars wilden de stijl van de Grieken en Romeinen overnemen. Er waren er ook die een eigen stijl wilden ontwikkelen. Ze gingen ook hun schilderijen van hun naam voorzien dat voorheen niet zo was

§2 Grote ontdekkingsreizen.


Portugezen drijven handel met Azië
In 1488 bereikten Portugezen de zuidelijke punt van Afrika (Kaap de Goede Hoop).
In 1498 bereikte de Portugees Vasco da Gama India.
De Portugezen stichtten op verschillende plaatsen factorijen. Factorij was een handelspost. Deze bestond uit een fort, een haven, wat pakhuizen en woningen. Schepen die verre reizen moesten maken, konden in factorijen vers voedsel en water aan boord nemen.
De Portugezen namen in Azië ook een groot deel van de handel van de Arabische en Chinese handelaren over. Dat was makkelijk want zij hadden geen vuurwapens en konden dus niet op tegen de Portugezen. Dit alles leverde de Portugezen veel geld op.
In de 17de eeuw kregen de Hollanders de grootste invloed in Azië, in de 18de eeuw de Fransen en Britten.


Spanjaarden ontdekken Amerika en vestigen er een koloniaal rijk
In 1492 ontdekte Columbus Amerika. Columbus is een Italiaan die van de Spaanse koning de opdracht kreeg via westelijke richting vaan Indië te varen.
Spanjaarden gingen anders te werk dan de Portugezen in Azië. Zij stichtten geen factorijen, maar kolonie: een groot veroverd gebied waar landgenoten zich konden vestigen.
Belangrijkste voor de kolonisten waren de rijde zilvermijnen.
Het binnenland gingen de aan Europeanen aan veeteelt doen. De huiden werden tot leer verwerkt. In kustprovincies werden grote plantages (landbouwbedrijven) aangelegd.

§3 gevolgen van de ontdekkingen


Verspreiding van mensen over de hele wereld onder blanke leiding
De helft van de mensen van Afrikaanse afkomst wonen niet in Afrika.
Miljoenen sterven door ziekten en door geweld
Vooral indianen werden zwaar getroffen omdat die het langs zonder contact hebben gezeten.
Vooral door de ziektes malaria, gele koorts, waterpokken en mazelen.
Uitwisseling van producten en begin een wereldeconomie

§4 Opkomst van nationale staten


Nationale gevoelens ontstaan

Verschillende omstandigheden droegen bij tot het ontstaan van nationale gevoelens:
Koningen worden machtiger
In de steden rekende de bovenlaag van de bevolking erop dat de koning hun handelsbelangen het best kon beschermen.
Steeds meer edelen steunden de koning, omdat zij van hem belangrijke taken in het bestuur van de staat kregen.
Meer contact tussen de mensen
Door de handel ontstonden contacten over grotere afstanden.
Naast de dialecten ontstonden algemene talen als Frans en Nederlands.
Meer mensen leerden lezen en schrijven.
Er werden nu ook boeken in de volk- stalen geschreven (tevoren alleen in het Latijn).
Door de uitvinding van de boekdrukkunst werden er meer boeken verspreid.
Gemeenschappelijke belangen
Ze besefte dat ze gemeenschappelijke belangen hadden bijvoorbeeld om hun godsdienst te belijden of om voor veiligheid te zorgen.

Gemeenschappelijke ervaringen
Krijg je door bijvoorbeeld door met zijn allen als land tegen een ander land oorlog te voeren.
Nationale staten ontstaan
Een staat is een land met duidelijke grenzen en een centrale regering. De regering maakt gebruik van een ambtenarenapparaat en van een leger ter bescherming tegen binnen- en buitenlandse vijanden. Van een nationale staat spreken we als de bevolking een staat voelt dat ze door gemeenschappelijke ervaringen en belangen één volk vormt.

§5 Opkomst van machtige vorsten


Scheiding tussen Kerk en staat
Paus had alles te eggen over godsdienstige zaken en vorsten waren baas op hun terrein bestuur van het land, rechtspraak en oorlogvoering. Men noemt dit scheiding tussen Kerk en staat.
Het absolutisme ontstaat
Absolutisme is een regering door 1 man. Lodewijk 14de en Lodewijk de 16de. Tot ±1800 hebben parlementen bij na overal weinig invloed

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.