Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Hoofdstuk 1: Jagers en boeren

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vwo | 1006 woorden
 • 10 september 2014
 • 11 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
11 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie

§1

Is de mens in Afrika ontstaan?

 • prehistorie: voor geschiedenis hier bedoelen mensen de tijd mee waarin in nog niks werd geschreven
 • Omstreeks 3100 v. Chr ontstond het schrift
 • De oudste skeletten zijn gevonden in Oost-Afrika, het waren beenderen van apen die een bijzondere ontwikkeling maakten het was een andere ontwikkeling dan andere apen maakten. De ontwikkeling zou zijn gekomen door een verandering van het klimaat. De bossen veranderde in grasvlaktes waardoor de apen uit het gebied zijn vertrokken andere apen pasten zich aan en zou zijn ook de beenderen van deze apen verandert.

 

Het ontstaan van etnische verschillen.

 • Etnische groepen: zijn groepen mensen met andere lichamelijke kenmerken dan bij andere groepen mensen. Deze kenmerken zijn erfelijk
 • De meeste onderzoekers denken dat mensen zich in groepen over de hele wereld hebben verspreid, elke groep in een eigen gebied met een ander klimaat en dat zou de etnische verschillen zijn ontstaan.

 

Het ontstaan van verschillende culturen.

 • Cultuur: het denken en doen van een bepaalde bevolkingsgroep.
 • Kenmerken cultuur: economie, sociale omstandigheden, politiek, andere onderdelen zoals godsdienst, onderwijs en wetenschap, kunst, rechtspraak en sport.
 • Ontstaan cultuur: mensen leefden in verschillende groep en zo had elke groep zijn eigen geschiedenis, deze geschiedenis wordt aan de kinderen doorgegeven en zo gaat het steeds verder.

 

Verzamelen en jagen: zo beginnen alle groepen.

 • Er zijn veel groepen verspreid over de hele wereld en ze hadden allemaal 1 overeenkomst namelijk: jagen en verzamelen.
 • De mannen gingen op jacht en de vrouwen verzamelde bijvoorbeeld vruchten.
 • Het voedsel wat zij vingen/vonden was maar voor een korte tijd want ze trokken steeds verder om voedsel te vinden. Daarom leefde ze in eenvoudige hutten, grotten of gewoon de open lucht.
 • Alle groepen hadden eenvoudige werktuigen gemaakt van hout, botten of steen.
 • De sterkste, slimste of oudste man was in meeste gevallen de leider.

 

Magie en geloof

 • Magie: is iets doen waarvan men denkt dat het ‘geheimzinnige’ krachten heeft.
 • Geloof: er waren meerdere goden omdat de jagers en verzamelaars dingen niet konden verklaren. Bijvoorbeeld: leven en dood, dag en nacht, etc.

§2

Het ontstaan van landbouw in het Midden-Oosten.

 • Twee belangrijke vernieuwingen zijn: van het jagen en verzamelen naar de landbouw samenleving, en van de landbouw samenleving naar de industrie.
 • Rond 7000 v.Chr werd landbouw voor het eerst bedreven in het Midden-Oosten.

 

In Mesopotamië (het tegenwoordige Irak)  ontstaan steden.

 • In Mesopotamië ontdekte men hoe men door te zaaien het volgende jaar kon oogsten. En in Mesopotamië ontdekte men ook hoe men dieren kon temmen.
 • Door de oogst hoefden mensen niet meer verder te trekken en zo ontstonden er gemeenschappen in de dorpen.
 • Door het voedseloverschot dat volgde hoefden niet alle mensen meer te werken in de landbouw zo ontstonden er ook andere beroepen.

 

Ontstaan van staten in Mesopotamië.

 • De steden ontstonden vooral langs de rivieren in Mesopotamië heetten deze rivieren de Eufraat en de Tigris. De steden die ontstonden zijn bekend als Oer, Ninive en Babylon.
 • Door samenwerking van politieke leiders ontstonden er steden zoals Soemerië en Babylonië.
 • Uit opgravingen bleken dat koningen en priesters de meeste macht hadden in de staten.
 • Zo’n 5000 jaar geleden ontstond het schrift.
 • Koningen konden dankzij het schrift hun wetten overal bekendmaken en laten vastleggen hoeveel belasting er binnen moest komen. Handelaars legden ook handelswetten vast.

 

Rivierdalculturen

 • Rivierculturen: Zijn steden en staten die langs de Eufraat en de Tigris zijn ontstaan                                            (ook steden en staten die langs andere rivieren ontstonden zijn rivierculturen).
 • Ongeveer 2500 jaar v. Chr.
 • . ontstond er langs de rivier de Indus een hoog ontwikkelde cultuur met enkele grote steden.
 • Ruim 2000 jaar v. Chr. ontstonden er ook de eerste steden in China lans de oevers van de rivier de    ‘Gele rivier’.

 

Prehistorie in Nederland.

 • Over het gebied waar Nederland ligt is pas overgeschreven toen de Romeinen kwamen dat betekende voor Nederland een einde aan de Prehistorie.
 • De oudste gevonden werktuigen in Nederlands zijn 200.000 tot 150.000 jaar oud. De hunebedden zijn de bekendste monumenten van Nederland uit die uit de prehistorie zijn voort gekomen.
 • De hunebedden zijn gebouwd in de periode 3500-2700 v. Chr.
 • In hunebedden lagen ook grafgeschenken.

§3

Het oude Egypte

 • De jagers en verzamelaars ontdekten dat zij in het vruchtbare Nijldal zaden van wilde gewassen konden bewaren en opnieuw in konden zaaien. Ook slaagden zij er in om dieren te temmen en ze te gebruiken als trekdieren en als voedsel denk hier bij aan melk, eieren en vlees. Hierdoor werden akkerbouw en veeteelt de belangrijkste middelen van bestaan.

Ontstaan van een staat in Egypte.

 • Waterhuishuiding: De Egyptenaren leerden over dammen en dijken zo konden zij bij hoog water van de nijl een stuk grond onder water zetten en als het water weer daalde sloten zij de dammen/dijken zo bleef er een vruchtbaar stuk grond achter.
 • In Egypte had de farao de leiding, hij had niet veel tijd en had daarom bestuursambtenaren alle bestuursambtenaren samen vormde een bestuursapparaat.

Oorlogen tussen staten

 • Geweld was volgens de mannen vaak de oplossing. Geweld werd nog meer gebruikt om grenzen te beschermen of om grondgebied te veroveren dit gebeurde vaak voor de roem van de koning
 • In 30 v. Chr. Kwam het Egyptische leger ten onder het romeinse leger bleek te sterk.

 

Een gelaagde samenleving ontstaat.

Belangrijke bouwwerken

 • De piramiden (graven van Egyptische koningen)
 • Koningsvallei bij het tegenwoordige Luxor.

Het ontstaan van het schrift

 • Het ontstaan van het oude Egypte begint bij het hiërogliefen schrift dat zijn tekens van mensen, dieren en dingen. De Egyptenaren schreven met een pen gemaakt van bies op papyrus.
 • Het hiërogliefen schrift ging verloren door de komst van het Christendom. De Egyptische taal werd voortaan geschreven door Griekse letters.
 • De Mesopotamiërs schreven met spijkerschrift op kleitabletten en op steen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.