Hoofdstuk 1 De tijd van Jagers

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 615 woorden
  • 22 mei 2009
  • 123 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
123 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Hoofdstuk 1 De tijd van Jagers & Boeren

Tijdsbalk
100.000 v.Chr = Mensen verspreiden zich over de andere werelddelen (1ste mensen in Afrika)
35.000 v.Chr = Ontstaan van Homo Sapiens
Tot 10.00 v.Chr = Tijd van Jagers & Boeren
10.000 v.Chr = Landbouwrevolutie in Midden-Oosten
8000 v.Chr = Eerste landbouw in Mexico & Peru
8350 v.Chr = Ontstaan van Jericho (oude bekende stad in Israël)
6500 v.Chr = Ontstaan van Catal Huyuk (oude bekende stad in Turkije)

6000 v.Chr = Eerste landbouw in Griekenland
5000 v.Chr = Eerste landbouw in Nederland
4000 v.Chr = Eerste landbouw in China
3000 v.Chr = Meeste Europeanen leven in een landbouwsamenleving
Tot 3000 v.Chr = Laatste ijstijd
3000 v.Chr t/m 1600 v.Chr = Bouw aan Stonehenge

Inleiding
Geschiedenis wordt in 5 periodes verdeeld:
- Prehistorie (voorgeschiedenis, er bestaan geen geschreven bronnen uit die tijd)
- Oudheid
- Middeleeuwen
- Vroegmoderne tijd
- Moderne tijd

- Wereld was dun bevolkt in de prehistorie, er leefden maar 14 miljoen mensen.
- Door temperatuursdalingen ontstond in de Prehistorie een aantal ijstijden.
- Mensen leefden in een jagers/verzamelaars samenleving, middelen van bestaan waren:

Jagen & Vissen.
- Oudste bekende stad in Europa is Lepen Ski Vir (Servië)

Het leven van Jagers-verzamelaars
- Jagers-verzamelaars woonden in groepen van 10 tot 25 mensen, ze trokken rond naar telkens een andere plek, als er geen eten meer was (Nomaden).
- Mannen hielden zich bezig met: Vissen & Jacht op herten/zoogdieren/Vogels
Vrouwen hielden zich bezig met: Zorgen voor de kinderen & verzamelen van Paddenstoelen/bessen
- Door ervaring door te geven wisten ze op welke plek het meeste voedsel te vinden was.
- Jagers maakten werktuigen: Van vuursteen – messen & pijlpunten
Botten & Gewei van hert – Grondstof voor priemen & Bijlen
Vezels van moerasplanten – Touw & Manden
- Jagers beschilderden wanden & maakten beeldjes vaak van blote vrouwen, dit had te maken

met een vruchtbaarheidsritueel.

Het ontstaan van de landbouw
- De overstap van het jagen naar de landbouw was een ‘langzaam proces’ dat duizenden
jaren duurden, maar had zulke sterke gevolgen dat je het een landbouwrevolutie kan noemen.
- Landbouwrevolutie begon in Halvemaan (gebied dat uitstrekt van het Nijdal naar Israel & Irak enz)
- De landbouwers gingen: Runderen & geiten/schapen die in het wild liepen temmen.
- Landbouwsamenleving verschilde erg in vergelijking met de jagers, ze trokken niet meer rond, maar woonden in dorpen bij hun akkers (Sedentair).
- Boeren vonden uitvindingen uit: - Wiel & het Ploeg
- Van Klei kon je potten maken, waar ze hun spullen in bewaarden
- Ze gingen de bewegingen van de zon/maan bestuderen, waardoor ze kalenders konden maken.


Agrarisch = Heeft betrekking op de landbouw, landbouw wordt onderverdeeld in: Akkerbouw, veeteelt, tuinbouw & Bosbouw.
Cultuur = Vroeger betekende het ‘verbouwen van gewassen’ & tegenwoordig ‘beschaving’, de totale manier van leven, denken en doen van een groep mensen.

Waarom wordt men een boer?
- Je hebt voedsel in handbereik & je hebt een vast jaar ritme.
Welke factoren doen er toe om boer te worden?
- Gemakkelijk te verbouwen gewas
- Klimaat
- Vruchtbare grond

De eerste steden
- Eufraat & Tigres vormen de grenzen van het gebied Mesopotamië (Soemerië).
- Ieder jaar traden de rivieren buiten hun oevers, de slib die achterbleef maakten de oevers geschikt voor landbouw.
- De boeren gingen op een moment meer produceren dan ze zelf nodig hadden, dat had 2 gevolgen:
• Een deel van de dorpsbewoners konden worden vrijgesteld van de landbouw, ze gingen zich bezig houden met: Gereedschap, kleding & aardewerk.
• Door toename van landbouwproductie konden steeds meer mensen in een klein gebied bij elkaar wonen, de dorpen werden steden.


Beschaving = Ontwikkeling van gewoonten, technische kennis, omgangsvormen & maatschappelijke-houdingen.
Landbouwsamenleving = Verandering waarbij mensen overgaan van een ‘jagers-verzamelaars’ naar een ‘landbouw’ samenleving.
Steden = Plaatsen waar grote groepen mensen bijeenwonen, ze hadden vaak een eigen bestuur & recht.
Revolutie = Grote verandering voor een grote groep mensen, in een korte tijd.

REACTIES

K.

K.

prachtig dat al die letters een hele tekst over het bestaan van de mens vormen. #moet huilen

5 jaar geleden

H.

H.

doe even normaal met je cynische kop

5 jaar geleden

K.

K.

hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans

5 jaar geleden

H.

H.

wat is er

5 jaar geleden

K.

K.

ching chong jij stom

5 jaar geleden

H.

H.

WTF is Kermit nou weer voor naam

5 jaar geleden

K.

K.

de naam van een bekende pop domme debiel

5 jaar geleden

H.

H.

jongens blijf rustig Kermit is een mooie naam

5 jaar geleden

H.

H.

hanspeterhetjochhemzelfe jij moet je er buiten houden

5 jaar geleden

K.

K.

hou je bek. wij zijn vips

5 jaar geleden

K.

K.

#tief op

5 jaar geleden

H.

H.

waarom

5 jaar geleden

H.

H.

wat voor sukkel ben jij Kermit

5 jaar geleden

H.

H.

ecjbq ewuhocqvewckgv

5 jaar geleden

H.

H.

wat voor sukkel ben jij Kermit

5 jaar geleden

H.

H.

waarom besta jij

5 jaar geleden

K.

K.

omdat ik beter ben

5 jaar geleden

B.

B.

goeie werkstuk mann ik vind maar lastig die geschiedenis chit

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.