Hoofdstuk 1

Beoordeling 6.9
Foto van M.
 • Samenvatting door M.
 • 1e klas havo/vwo | 734 woorden
 • 12 februari 2015
 • 183 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
183 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Hoofdvraag:

Hoe hebben de mensen in de vroegste geschiedenis gebruik leren maken van de natuur?

Kenmerken van de tijd van jagers en boeren:

 • De leefwijze van de jagers-verzamelaars.
 • Het ontstaan van de landbouw en de landbouwsamenleving
 • Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschap

Tijdsbalk:

40.000 v. Chr.: De Neanderthalers.

15.000 v. Chr.: Jagers-verzamelaars maakten grotschilderingen.

10.000 v. Chr.: -einde laatste ijstijd

                         - De landbouw wordt ontdekt in het nabije Oosten, Het begin van de nieuwe Steentijd.

5.500 v. Chr.: Jagers-verzamelaars leven in Nederland

5.000 v. Chr.: -De eerste boeren vestigden zich in Nederland

                       -De landbouwers gebruikten aardewerk.

3.400 v. Chr.: Hunebedden worden gebouwd

2.690 v. Chr.:Farao Djoser

2.600 v. Chr.: Farao Cheops

1.333 v. Chr.:Farao Toetanchamon

1.279 v. Chr.: Farao Ramses II

1.400 v. Chr.: In een goede landbouwsamenleving is een goede organisatie nodig.

§1.1 Er zijn verschillende verklaringen voor het ontstaan van de mens: de evolutietheorie en de scheppingsverhalen, in de scheppingsverhalen verteld men hoe een god of goden de mens heeft geschapen, de evolutietheorie is de wetenschappelijke verklaring. (O.A van Darwin)

                Men doet onderzoek naar het verleden doormiddel van bronnen, je hebt 2 soorten, geschreven bronnen en ongeschreven bronnen. Uit de prehistorie vond men alleen maar ongeschreven bronnen, omdat toen men kon schrijven de prehistorie voorbij was. Archeologen en historici houden zich bezig met onderzoek van het verleden.

                Om goed te kunnen onthouden wanneer men met iets begon, of iets wat gebeurt, bedacht men een systeem om het te kunnen onthouden, de jaartelling. Wij gebruiken de christelijke jaartelling, die begon toen Christus geboren werd. Om de geschiedenis in bepaalde perioden te verdelen bedacht men tijdvakken en eeuwen.

Dit wil je ook lezen:

§1.2

 1. Homo erectus, rechtop lopende mens
 2. Homo sapiens, verstandige mens: Tegelijk met deze ‘soort’ leefde de Neanderthaler, die is uitgestorven door een onbekende rede.
 3. Homo sapiens sapiens, zeer verstandige mens( wij)

De eerste mens die leefde waren de jagers-verzamelaars, ze trokken rond en aten wat ze tegenkwamen, planten en dieren. Mensen die rondtrekken worden ook wel nomaden genoemd. De jagers-verzamelaars gaven hun doden grafgiften mee, omdat ze geloofden in een hiernamaals.

Steentijd: Periode uit de geschiedenis waarin mensen vooral stenen producten gebruikten

Oude steentijd: Periode uit de prehistorie waarin de jagers-verzamelaars leefden

Midden steentijd: Periode in de prehistorie waarin het klimaat rustiger werd en het gunstiger werd voor de mensen.

§1.3 Rond 10.000 v. Chr. werd in het nabije Oosten de landbouw uitgevonden, voor de tijd dat de landbouw was uitgevonden was er de preagrarische samenleving, nu begon langzaamaan de agrarische samenleving. De tijd waarin de landbouw wordt ontdekt heet de nieuwe steentijd. De gevolgen van het ontdekken van de landbouw was erg groot, de landbouwrevolutie begon. Mensen konden zich vanaf nu op 1 vaste plek gaan vestigen. Rond 5000 v. Chr. kwamen de eerste boeren naar Nederland. De volkeren die in Nederland gingen wonen werden ook wel de bandkeramiekers genoemd, omdat ze potten met banden maken

 •  zie pag. 13 bron 17 v.h. lesboek.

In Nederland leefde naast de bandkeramiekers ook het trechterbekervolk oftewel de hunebedbouwers.

§1.4 In les 4 veranderd het onderwerp, het onderwerp  is nu: Steden langs de Nijl (het gaat dus over het oude Egypte)

Veel boeren wilden in het oude Egypte wonen, omdat de grond er erg vruchtbaar is op plekken waar de Nijl ieder jaar overstroomd, en je er dus een goede oogst kan krijgen. Om te zorgen dat het water goed verdeeld werd over alle boeren en over het hele jaar bedacht men het irrigatiesysteem. Door dit goede systeem hoefde niet iedereen meer boer te zijn, maar kwamen er ook ambachtslieden, zij werden bakker of slager etc.

 Het land werd bestuurd door 1 leider, de farao, het was dus een Monarchie. De farao had wel hulp van ambtenaren en ministers. Elk jaar moest de bevolking belasting betalen, meestal in graan. Egypte werd zo de eerste staat.

Een monarchie werd bestuurd door 1 leider, in dit geval de farao, in een monarchie geld meestal ook erfopvolging, een vorm van troonopvolging, waarin de oudste zoon van in dit geval de farao de leiding kreeg. 

REACTIES

J.

J.

zoek op youtube meisjes blijven meisjes
en glans op google

7 jaar geleden

P.

P.

belastingg was een deel van de oogst er zijn oin de hunebedden door 14 jarige jongens opgravingen gedaan die eigenlijk verboden waren maar de helr geschiedenis veranderde!!

6 jaar geleden

M.

M.

Mooi gedaan!

6 jaar geleden

E.

E.

Er is geen paragraaf 1.5 ?

6 jaar geleden

L.

L.

GE-WEL-DIG

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door M.