Hoofdstuk 1

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 714 woorden
  • 7 maart 2004
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 6
5 keer beoordeeld

Nationalisme en de eerste wereldoorlog. De tijdbalk. _________________________________________________________
1823 | 1870 | 1871| 1882 | 1894 | 1904 | | | | | | | Napoleon Frans-Duitse- Eenwoording Vorming Verdrag Verdrag
verslagen. oorlog. Duitse rijk. Driebond: Frankrijk- Frankrijk- Duitsland, Rusland. Engeland Oostenrijk, Italië. __________________________________________________________________________________

1907 | 1914 | 1917 | 1919 | | | | | Vorming triple Moord in Deelname VS. Verdrag van Versailles. Entente. Sarajevo, begin Begin 1e wereld Grote europese oorlog. oorlog. - 1823 - Er ontstonden in het begin v/d 19e eeuw gevoelens voor (1)nationalisme, dit was namelijk begonnen nadat Napoleon een groot deel van Europa had veroverd. Daarna in 1823 is Napoleon verslagen
Ondertussen werd de nationalisme onder de verdeelde volken steeds groter. En waren Frankrijk en Engeland uitgegroeit tot (2)eenheidsstaten. - 1870 -Er ontstond een oorlogje (1870 t/m1871) tussen de Duitsers en Fransen, waarmee de Fransen aan het eind een nederlaag hebben geleden en de provincie Elzas-Lotharingen moesten afstaan aan Duitsland. - 1871 -De Duitse eenheid word uitgeroepen. Frankrijk wilde Elzas-Lotharingen terug hebben, maar oorlog met Duitsland zou bijna zeker uitlopen op een eigen nederlaag. En Duitsland kreeg door de sterk - gegroeide bevolking (in de periode 1850-1900) bondgenoten erbij. - 1882 -De (3)Driebond werd gevormd, door Duitsland samen met:Oostenrijk, en Italië, ook wel de (4)Centralen genoemd. Zij beloofden elkaars hulp ook als er een oorlog zou uitbreken. Ondertussen ontwikkelde Duitsland zich tot een wereldmacht. Ook begon de Engelse regering weinig symphatie te krijgen voor de Duitse plannen als oorlogsschepen maken om koloniën te gaan verwerven. - 1894 -En via Russiche omstandigheden en conflicten met de Oostenrijkers, tekende Frankrijk en Rusland een verdrag. - 1904 -Ook sloot Frankrijk een verdrag met Engeland een vriendschapsverdrag. - 1907 -Hierdoor vormde Frankrijk, Rusland en Italië de (5)Triple Entente. Er waren nu dus twee vijandige kampen gevormd; De Driebond en de Triple Entente. Ondertussen ging Deuitsland zich voorbereiden op een oorlog. Een Duitse generaal ontwikkelde een plan om een (6)tweefrontenoorlog te kunnen winnen. -1914 -Na de moordaanslag op de Oostenrijkse troonopvolger in Sarajevo, besloot Oostenrijk Servië aan te vallen.De Oostenrijkers kregen daarbij steun van de Duitsland. Rusland en zijn bondgenoot; Frankrijk kwamen voor Servië op, en toen gingen de Duitsres eropuit; Frankrijk via België aanvallen. De(7) Eerste Wereldoorlog is officieel begonnen. De oorlog werd voortgezet door ondoordringbare linies, die bestonden uit (8) loopgraven, prikkeldraadversperringen, bunkers en onderaardse gangen. Het duurde erg lang voor de Duitsers, en daarbovenop had de Britse vloot een (9) blokkade ingesteld, om bij de Duitsers een tekort aan eten en grondstoffen te laten ontstaan. - 1918 -Mede door tekort aan eten, grondstoffen, enz., en dat de triple entente steeds meer bondgenoten erbij kregen, moesten de Centralen tegen hun zin, een (10)wapen- stilstand neerzetten. Dit betekende echt het einde van de oorlog. Al in 1919 werden er vredesverdragen opgesteld met onder anderen de Franse en Engelse premier en de President van Amerika. De verliezers, eigenlijk dus de Centralen hadden er niks meer te zeggen. - 1919 -Het (11)Verdrag van Versailles werd getekend waarbij er een harde straf werd opgelecht aan de Duitsers. Zij moesten namelijk (12)herstelbetalingen vergoeden
voornamelijk aan België en Frankrijk. Later in 1919 ontstant er nog een (13)Volkenbond, hieren zouden alle belangrijke landen samenwerken tot een vrede. Er was dus weer een beetje rust opgekomen. De onderstreepte woorden, staan kort omschreven in een begrippenlijstje op de volgende bladzijde. Begrippenlijst. 1. nationalisme: een grote voorliefde voor het eigen land en volk (die soms samengaat met een afkeer van andere landen en volken), of het streven naar een zelfstandige staat. 2. eenheidsstaat: een onafhankelijke land, met eigen grenzen en een centraal bestuur. 3. Driebond: bondgenootschap tussen Duitsland, de Donaumonarchie en Ilatië. 4. Centralen: zie Driebond. 5. Triple Entente: bondgenootschap tussen Frankrijk, Engeland en Rusland. 6. tweefrontenoorlog: een oorlog waarbij een land tergelijkertijd op twee fronten moet vechten. 7. Eerste wereldorlog: grote Europese oorlog van 1914 tot 1918, waarin vanaf 1917 ook de Verenigde staten mee vochten. 8. loopgraven: linies gevormd door uitgegraven greppels waarin soldaten bescherming zochten tegen vijandelijk vuur. 9. blokkade: tegenhouden van vijandeljike schepen om daarmee de vijand schade toe te brengen. 10. wapenstilstand: het stopzetten van alle oorlogshandelingen door alle betrokken partijen. 11. Verdrag van Versailles: Vredesverdrag in 1919, waarin werd bepaald dat Duitsland de schuld droeg voor de oorlog, hoge herstelbetalingen moest betalen, geen aanvalsleger mocht hebben, in het Rijnland geen militairen mocht legeren en grote gebieden moet afstaan. 12. herstelbetalingen: schadevergoeding die Duitsland, als verliezer van de Eerste wereldoorlog, moest betalen aan de landen die zwaar getroffen waren door die oorlog. 13. Volkenbond: internationale organisatie, gesloten in 1919, waarin landen samenwerkten om problemen in de wereld op een vreemzame wijze op te lossen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.