Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Hoofdstuk 1

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 799 woorden
  • 15 september 2003
  • 69 keer beoordeeld
Cijfer 7
69 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
§ 1 Wat is fascisme? • Het fascisme is ontstaan in Italië. • Het fascisme wilde net als het communisme de parlementaire democratie afschaffen. • De eerste fascistische leider was Benito Mussolini. • De knokploegen die Mussolini oprichtte noemde hij ‘fasci di combattimento’. - Mussolini was ontevreden over de afloop van de vredesonderhandelingen. Hij vond dat de parlementaire democratie afgeschaft moest worden omdat er teveel werd gepraat met weinig resultaat. • De NSB was de eerste fascistische beweging in Nederland. (->Nationaal
Socialistische Beweging) • De Duitsers hadden de NSDAP. (->Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij) * Kenmerken van het fascisme: 1. Het fascisme legt de nadruk op datgene waar men tegen is, 2. Het fascisme is nationalistisch, 3. Het fascisme gaat uit van de ongelijkheid van mensen, 4. Het fascisme kent het leidersbeginsel, 5. Het fascisme is totalitair, 6. Het fascisme gaat meer uit van het gevoel dan van het verstand, 7. Het fascisme verheerlijkt vooral de daad van geweld, 8. Het fascisme geeft aan de vrouw een ongeschikte positie. * De aparte kenmerken van het Duitse fascisme (nationaal-socialisme): 9. Het Duitse volk moest raszuiver gehouden worden, 10. Het Duitse volk heeft leefruimte nodig.
§ 2 De democratie moet plaats maken voor een fascistische staat • De socialisten wilden de parlementaire democratie invoeren en lieten daarom verkiezingen houden voor de rijksdag. (het Duitse parlement) * In het parlement van de Republiek van Weimar (de nieuwe Duitse staat) waren 6 grote partijen vertegenwoordigd: 1. De communisten
2. De socialisten
3. De vooruitstrevende liberalen
4. De behouden liberalen
5. De katholieken
6. De conservatieven
Duitsland werd vanaf dat moment geregeerd door coalitieregeringen, bestaande uit: socialisten, katholieken en vooruitstrevende liberalen. * De positie van Weimar was vanaf het begin niet sterk: 1. De socialisten en katholieken wantrouwden elkaar
2. De vooruitstrevende liberalen wilden samen werken met de socialisten maar de behouden liberalen wilden dat niet
3. De conservatieven waren tegen de parlementaire democratie
4. De communisten waren ook tegen de parlementaire democratie • De NSDAP had bij de verkiezingen voor 1929 weinig succes, de grote ommekeer kwam door de economische crisis die in toen begon. • Nazi’s zijn aanhangers van NSDAP => Nationaal–socialisten * De sterke punten van de NSDAP: 1. De manier waarop de partij propaganda voerde

2. De persoonlijkheid van Hitler
3. De beloften van de nazi’s. 4. De partijlegers NSDAP. 3. De nazi’s zorgden voor een zondebok: Joden. - De conservatieven bleken wel bereid om met Hitler samen te werken. Zij dachten Hitler genoeg te kunnen beïnvloeden om hun eigen ideeën uit te laten voeren. Hitler werd rijkskanselier. De nieuwe partij had geen meerderheid, maar Hitler had binnen een half jaar alle macht in handen. § 3 Het nationaal-socialisme in de praktijk - De periode waarin de nationaal-socialisten in Duitsland aan de macht waren, wordt het Derde Rijk genoemd. • De industrie moest een wapenindustrie worden en de landbouw moest voor het allernoodzakelijkste voedsel zorgen. • Het voornaamste sociale doel van de nazi’s was de opbouw van een ‘volksgemeenschap’. Het volk moest gelijkgeschakeld worden en een hechte eenheid vormen onder leiding van de Führer. Een van de middelen om deze gelijkschakeling te bereiken was het bijeen brengen van mensen in allerlei nazi-organisaties: 1. De werkgevers en werknemers werden in het Duitse Arbeidsfront gereorganiseerd
2. Kraft durch Freude zorgde voor ontspanning voor alle Duitsers en had veel succes. 3. De Hitlerjugend (HJ) werd de enige jeugd beweging. De Bund deutscher Mädel (BdM) was speciaal voor meisjes. In 1936 werd de HJ verplicht voor jongens van 10 tot 18. 4. Rijksarbeiddienst: alle jongeren van 18 jaar moesten een jaar ‘arbeidsdienst’ vervullen. Daar werden grote arbeidskampen voor opgericht. * Een andere manier van gelijkschakeling de beheersing van het onderwijs en media: 1. De scholen moesten de kinderen opvoeden in de geest van het nationaal-socialisme. 2. Al in maart 1933 werd er een nieuw ministerie opgericht: het ministerie voor volksvoorlichting en propaganda. Joseph Goebbels werd de nieuwe minister. 3. Goebbels stelde een Rijkscultuurkamer in. Iedereen die werkzaam was bij media of kunst, moest hiervan lid zijn. Joden enz mochten geen lid worden, en konden hun beroep daardoor niet meer uitoefenen. - De SS, opgericht als een soort lijfwacht voor nazi leiders, kreeg steeds meer taken en macht. Ze moesten bijvoorbeeld de tegenstanders van het nationaal-socialisme uitschakelen. Ze kregen de leiding over de concentratiekampen. Heinrich Himmler, de leider van de SS, werd na Hitler de machtigste man in het land. De SS bouwde een eigen leger op: de Waffen-SS. Ook b.v. Nederlanders konden zich bij dit leger aansluiten. * Vooral de Joden werden vervolgd (leven in Duitsland werd voor hun onmogelijk gemaakt): 1. Duitsers mochten niet in joodse winkels kopen
2. Joden werden uit allerlei beroepen ontslagen
3. Joden werd het Duitse staatsburgerschap ontnomen
4. Joden mochten geen gebruik meer maken van openbare voorzieningen - Hitler besloot alle joden te laten vermoorden. Einsatzgruppen schoten mensen dood. De SS vond dit toch te omslachtig en er werden vernietigingskampen opgericht. Daar werden de joden heengebracht en omgebracht. Er is niet bekend hoeveel joden er vermoord zijn maar van de 140 000 Nederlandse zijn het er ongeveer 100 000. Ook de zigeuners zijn door de nazi’s achtervolgd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.