H4, paragraaf 1 t/m 4

Beoordeling 7.9
Foto van J.
  • Samenvatting door J.
  • 3e klas havo | 3539 woorden
  • 26 juni 2016
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 7.9
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

 §4.2 De Koude Oorlog
A. De koudste jaren van de Koude Oorlog
De atoombom
Na de Duitse capitulatie kwamen Stalin, Churchill en Truman bij elkaar om te beslissen voor de toekomst van Europa. De ijzige stemming tussen Stalin en Truman werd nog slechter toen Truman tijdens de conferentie zei dat de Amerikanen ‘een nieuw wapen met een buitengewone vernietigingskracht’ hadden. Stalin deed alsof hij verrast was, maar hij wist het al sinds 1942 en had zijn eigen geleerden opdracht gegeven er ook een te maken.

 

De conferentie van Jalta
Vijf maanden vóór ‘Potsdam’ hadden Stalin, Churchill en Roosevelt Europa al verdeeld:
- Landen waar het Rode Leger was binnengetrokken --->   satellietstaten, Sovjet-Unie.
- Estland, Letland, Litouwen en Oost-Polen --->   Sovjet-Unie.
- Oost-Duitsland --->   Polen.
- De rest van Duitsland werd verdeeld:
- Noordoosten --->   satellietstaat, Sovjet-Unie.
- Zuidoosten --->   Verenigde Staten.
- Zuidwesten --->   Frankrijk.
- Noordwesten --->   Engeland.

 

De conferentie van Jalta was de laatste keer dat de 3 met elkaar spraken. Daarna begon de Koude Oorlog.

 

Sovjet-Unie
- Begin- en einddatum: 1922-1991
- Landen uit de Sovjet-Unie nu:
Europa:    Buiten Europa:
- Rusland   - Azerbeidzjan
- Wit-Rusland   - Kazachstan
- Oekraïne   - Oezbekistan
- Moldavië   - Turkmenistan
- Georgië   - Kirgizië
- Armenië   - Tadzjikistan
- Estland   
- Letland
- Litouwen
- Leiders in chronologische volgorde:
Lenin  Stalin  Chroesjtsjov  Brezjnev  Andropov  Tsjemenko  Gorbatsjov

 

Indamming
De wereld raakte verdeeld in 2 blokken:
1. Oostblok, onder leiding van de SU (Sovjet-Unie).
2. Westen, onder leiding van de VS.
De 2 supermachten vonden het systeem van de ander duivels, en dat van hunzelf het beste voor de mensheid.
De Amerikanen voerden tijdens de Koude Oorlog een politiek van containment (indamming). Ze gaven landen die, in hun ogen, werden bedreigd door het communisme steun.
Truman kondigde de containmentpolitiek af in 1947.
De Amerikanen maakten zich zorgen over West-Europa --->   ze lanceerden een economisch hulpprogramma, de Marshallhulp.

 

Blokvorming
1949: - de westerse landen richtten de NAVO op.
 - aparte West-Duitse staat: de Bondsrepubliek Duitsland.
 - DDR werd gesticht in de Sovjetzone.
 - het Warschaupact, communistische tegenhanger van de NAVO.
Met deze blokken was de blokvorming in Europa compleet. Oost- en West-Duitsland werden voortaan gescheiden door het IJzeren Gordijn.

 

De Korea-oorlog
September 1949: de SU bracht een atoombom tot ontploffing --->   Stalin leek machtiger dan ooit.

 

Dit wil je ook lezen:

Oktober 1949: de communisten grepen de macht in China --->   ze heersten nu over 1/3 van de mensheid.

 

Juni 1950: het communistische Noord-Korea viel Zuid-Korea binnen --->   mensen dachten dat dat het begin van een communistische aanval was.

 

Het Rode Leger had in Europa 12x zoveel militairen als de NAVO.

 

De VS voerden de bewapening op en verjoegen de communisten uit Zuid-Korea ---> er kwam een zwaarbewaakte grens tussen Noord- en Zuid-Korea.

 

B. Ontspanning en de val van het communisme
Vreedzaam naast elkaar
1953: Stalins dood --->   Chroesjtsjov volgde hem op.
Chroesjtsjov zei dat er vreedzame coëxistentie nodig was --->   communisme en kapitalisme moesten vreedzaam naast elkaar leven. Hij was bang voor een atoomoorlog.
De supermachten kregen steeds meer kernwapens en de nieuwste kernwapen waren honderden keren verwoestender.
In de SU hield de communistische partij alle macht, maar Chroesjtsjov verminderde wel de onderdrukking.

 

De Berlijnse Muur en de Cubacrisis
Ondanks de vreedzame coëxistentie liep de spanning nog een paar keer flink op, vooral toen Chroesjtsjov dreigde West-Berlijn in te nemen --->   uiteindelijk bouwde hij ‘alleen maar’ de Berlijnse Muur’.

 

1962: de gevaarlijke crisis kwam --->   de VS ontdekten toen dat er Russische kernraketten waren op Cuba, onder leiding van Fidel Castro ---> President Kennedy eiste dat Chroesjtsjov ze weg moest halen, maar hij trok zich daar niets van aan.
Beide landen zetten hun kernwapens op scherp.
Er volgde overleg in de VN-Veiligheidsraad. Op het laatst gaf Chroesjtsjov toe. In het geheim had Kennedy aan Castro beloofd hem met rust te laten en raketten uit Turkije weg zou halen. ---> de wereld was ontsnapt aan een kernoorlog.

 

Na de Cubacrisis volgden in de Koude Oorlog 15 jaar aan ontspanning, op de conflicten in Vietnam na. Daar probeerden de VS te voorkomen dat de communisten het hele land in handen kregen.
SU en VS waren voorzichtig tegenover elkaar ---> ze maakten afspraken over wapenbeperking.

 

Het einde van de Sovjet-Unie
1980: de spanningen namen weer toe ---> de SU begon een oorlog in Afghanistan om het communistische regime daar te verdedigen tegen islamitische rebellen. Ook ontstond er een nieuwe soort wapenwedloop.
De toon tussen de supermachten werd weer erg vijandig --->   miljoenen mensen deden mee aan protestdemonstraties tegen de kernwapens.
1985: er kwam onverwacht een eind aan de Koude Oorlog. Gorbatsjov wilde het communistische systeem hervormen, omdat het verschil in welvaart met het Westen steeds groter werd.
Met de Amerikaanse president Reagen sloot hij verdragen voor vermindering van de kernwapens. Ook maakte hij bekend dat het Rode Leger de communistische regimes in andere landen niet meer zou beschermen --->   1989: er braken daar massale protesten uit.
1989: De Berlijnse Muur viel.
1990: de DDR werd opgeheven en ging op in de Bondsrepubliek.
1991: er kwam in de SU een eind aan het communisme ---> de SU viel uiteen in 15 onafhankelijke staten.

§4.3 Herstel van Europa
A. Samenwerking in Europa
Benelux en EGKS
 1944: Nederland, België en Luxemburg besloten na de oorlog te gaan samenwerken. Ze spraken af een gemeenschappelijke markt te vormen.
1 januari 1948: de samenwerking ging onder de naam Benelux van start --->   voorbeeld voor meer samenwerkingen in Europa. Die samenwerking begon dankzij de Marshallhulp.

 

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

1950: Frankrijk stelde aan West-Duitsland voor nog verder te gaan en de kolen- en staalindustrie onder gemeenschappelijk bestuur te stellen.
De Duitse bondskanselier Abenauer reageerde enthousiast, ook Italië en de Benelux-landen deden mee.
1951: de 6 landen richtten de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) op.

 

De EEG
1958: de EGKS-landen richtten de EEG (Europese Economische Gemeenschap) op. De EEG kreeg een dagelijks bestuur, de Europese Commissie in Brussel.
1950-1960: de EEG-landen hadden door hun samenwerking een enorme economische groei. Daarom wilden andere landen lid worden:
- 1973: Groot-Brittannië, Ierland en Denenmarken werden lid.
- 1981: Griekenland werd lid.
- 1986: Spanje en Portugal werden lid.

 

B. Democratie in Europa
Raad van Europa
1949: 10 landen richtten de Raad van Europa op. Deze had tot doel de parlementaire democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten te verdedigen.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moest bepalen of de lidstaten de mensen- en burgerrechten naleefden. Mensen konden daar een klacht indienen als ze vinden dat hun rechten worden geschonden.

 

Triomf van de democratie
1949: de Bondsrepubliek kreeg een democratische grondwet. Belangrijk was dat de democratie niet zoals tijdens republiek van Meimar samenging met chaos en verarming, maar dat er rust en welvaart was.
1960: de meeste West-Duitsers kregen een auto en een televisie. In andere landen ging het ook zo.
--->   democratie, welvaart en samenwerking gingen samen.
1970: ze drongen ook door in Zuid-Europa. Griekenland, Portugal en Spanje veranderden toen van militaire dictaturen in democratieën --->   ze mochten toetreden tot de EEG --->   goed voor de welvaart.

§4.4 Israël en de Arabieren
A. Het ontstaan van de staat Israël
Zionisme
Rond 1900: de meeste joden woonden in Rusland of Polen.
Hun geloof had verlangen naar het oude Israël.
Eind 19e eeuw: het zionisme is opgericht door joods-Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. In zijn boek “Der Judenstaat” schreef hij:
- Joden worden nooit met rust gelaten in Europa --->   ze zouden alleen veilig zijn in een eigen staat --->   ze wilden een joodse staat in Palestina.
Palestina hoorde bij het Ottomaanse rijk, maar de Sultan weigerde Palestina aan de zionisten af te geven. Maar de Britten deden in hun strijd niet alleen beloftes aan de Arabieren, maar ook aan de joden --->   ze zouden in Palestina een nationaal tehuis krijgen.
1941: Palestina telde 470.000 joden en 1,25 miljoen Palestijnen (Arabische inwoners van Palestina).

 

Joods-Arabische spanning
De joden pasten zich niet aan in Palestina:
- Ze spraken Hebreeuws, niet Arabisch
- Ze stichtten steden en landbouwkolonies        1936: oorlog tussen de Palestijnen en de joden.
- Ze vormden een eigen bestuur en leger.

 

1945: overlevenden van de Holocaust kwamen massaal naar Palestina --->   Britten stuurde ze terug, maar dat leidde tot zoveel verontwaardiging dat ze daarmee stopten.

 

1947: de Britten maakten bekend dat er op 15 mei 1948 een eind zou komen aan het Britse bestuur.

 

De VN (Verenigde Naties) stelden voor Palestina te verdelen in een joodse en Arabische staat. Joden gingen akkoord, maar de Palestijnen niet --->   Arabische strijders probeerden de joden te verjagen, maar die sloegen terug.

 

14 mei 1948: joodse leider Ben Goerion riep de staat Israël uit in het gebied dat de VN had toegewezen.
15 mei 1948: de Arabische buurlanden vielen Israël binnen, maar Israël was militair superieur ---> het veroverde heel Palestina behalve de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, die werden ingelijfd door Jordanië en Egypte.

 

B. ¬¬¬¬¬¬¬¬Oorlogen en opstanden
De zesdaagse oorlog
 Israël werd een kleine westerse enclave in het Midden-Oosten.
Israëls grootste vijand: Egyptische president Nasser --->   1953: hij kwam aan de macht nadat de nationalistische officieren de koning hadden verdreven.
Nasser wilde Israël vernietigen --->    1956: Israël viel als eerste aan, de Egyptische luchtmacht werd vernietigd.
1967: Nasser gaf aan samen met Jordanië en Syrië de joden ‘de zee zou indrijven’. --->   Israël sloeg met behulp van Amerika weer als eerste aan. Ze veroverden veel in 6 dagen:
- De Sinaïwoestijn, op Egypte
- De Gazastrook, op Egypte
- De Golanhoogvlakte, op Syrië
- De westelijke Jordaanoever, op Jeruzalem
- Oost-Jeruzalem, op Jeruzalem

 


Vrede met Egypte
1973: Egypte en Syrië probeerden Israël alsnog van de kaart te vegen --->   ze verrasten Israël.
Israël sloeg hard terug, tot de VS Israël overhaalden de aanval te staken.
De Arabische landen stelden een olieboycot in tegen de VS en Nederland, Israëls belangrijkste vrienden --->   de VS en Europa hielden meer rekening met de Arabieren.
--->   1978: de nieuwe Egyptische president Sadat sloot vrede met Israël. In ruil kreeg Egypte de Sinaï terug.

 

De PLO en Hamas
1960: Palestijnse bevrijdingsbewegingen werden opgericht die terreuracties uitvoerde. De belangrijkste was de PLO (Palestine Liberation Organization).
PLO is populair in de vluchtelingenkampen, waar ze terroristen en guerrillastrijders opleidde.
1980: het verzet werd steeds meer geïnspireerd door de islam.
1979: fundamentalistische moslims ontketenden in Iran een revolutie, ze stichtten een islamitische republiek, die zich tegen het Westen en Israël keerde.
Palestijnse fundamentalisten richtten de Hamas op --->   concurrent van de PLO.

 

De intifada
1987: een Palestijnse opstand brak uit, de intifada --->   jongeren gingen met stenen en brandbommen het Israëlische leger te lijf --->   Israël antwoordde met geweld --->   de woede nam daardoor alleen maar toe.

§4.1 Einde van de wereldrijken
A. Dekolonisatie en Azië
Merdeka
21 september 1945: een Nederlandse vrouw werd bestormd door een horde inlanders. Woest schreeuwden ze: “Merdeka! Merdeka! Merdeka!” (Vrijheid! Vrijheid! Vrijheid!). De vrouw overleefde het, maar in de maand daarna werden op Java duizenden andere mensen vermoord.

 

Aziatisch nationalisme
Vanaf de tijd van het modern imperialisme konden inheemse jongeren uit de kolonies westers onderwijs krijgen.
Indiër Gandhi --->   University College in Londen, Engeland.
Indonesiër Soekarno --->   Technische Hogeschool in Bandung, Indonesië.

 

Kennismaking met westerse ideeën --->   aanraking met het nationalisme.
Maar ze werden nooit voor vol aangezien door de blanken --->   verzet.
Ze werden zelf nationalisten die gingen verlangen naar een eigen, onafhankelijke staat.
Met in Brits-Indië onder aanvoering van Gandhi en Nederlands-Indië onder aanvoering van Soekarno ontstond in het interbellum verzet tegen de koloniale overheersing.
1930: de Britten stonden een deel van hun macht af.
1945: de Britten verloren hun koloniale rijk.

 

Na de oorlog:
- Verzet tegen de koloniale overheersing was in heel Azië enorm toegenomen.
- Verzet in Europa was verzwakt.
- VS en SU waren veruit de sterkste landen, beide waren ze voor dekolonisatie.
1946: de VS gaven het voorbeeld door de Filippijnen onafhankelijk te laten worden.

 

India en Pakistan
Britse regering zag dat het koloniale tijdperk in Azië voorbij was --->   Britten besloten dat ze zo snel mogelijk onafhankelijk moest worden.
1947: Britse regering ging weg --->   geweld tussen hindoes en moslims barstte los.
Moslimleiders riepen een eigen staat uit, Pakistan --->   veel moslims gingen daarheen.
             --->   hindoes vluchtten de andere kant op.

 

Indonesië
Direct na de Japanse capitulatie in 1945 riep Soekarno de onafhankelijke Republiek Indonesië uit, maar Nederland wilde zijn kolonie niet opgeven. De regering geloofde niet dat Soekarno veel steun had onder de bevolking
Veel Nederlanders dachten dat Nederland Indonesië nodig had voor het herstel van de welvaart.
Zomer 1947: Nederland viel met een troepenmacht van 100.000 man aan.

 

De VS dwongen Nederland om met de Republiek te onderhandelen.
Kerst 1948: Nederland nam bij een politionele actie Soekarno gevangen, de VS vond dit niet kunnen   ---> ze dwongen Nederland de onafhankelijkheid te accepteren.
27 december 1949: koningin Juliana ondertekende de soevereiniteitsoverdracht.

 

 

 

 

 


Vietnam
1945: Frankrijk wilde zijn koloniale bezit herstellen.
Ho Chi Minh riep na de Japanse capitulatie de onafhankelijkheid uit in Vietnam.
Frankrijk begon een koloniale oorlog tegen Vietnam, met steun van de VS.
1954: Frankrijk gaf de strijd op, maar de communisten kregen niet heel Vietnam, het werd verdeeld:
- Noord-Vietnam --->   communistisch
- Zuid-Vietnam --->   gesteund door de VS

 

B. Dekolonisatie in Frankrijk
Algerije
1954: Algerijnse nationalisten begonnen een onafhankelijkheidsoorlog.
Algerije was de belangrijkste kolonie van Frankrijk, er woonde een miljoen Fransen die niet van plan waren weg te gaan --->   er ontstond een lange, wrede oorlog waarbij veel mensen werden afgeslacht.
1962: Frankrijk moest de Algerijnse onafhankelijkheid erkennen.

 

De rest van Afrika
Rond 1950: ten zuiden van de Sahara was nog nauwelijks verzet tegen de Europese overheersing. De Europeanen dachten dat dit deel van Afrika nog lang niet toe was aan onafhankelijkheid.
Maar een paar jaar later zegen ze dat ze het beste de macht vrijwillig konden afstaan --->   1957: de Britten deden dat het eerst in Goudkust, dat onder de naam Ghana onafhankelijk werd.
Tussen 1960 en 1964: nog eens zeventien Britse kolonies werden onafhankelijk.
1965: het grootste deel van Afrika was gedekoloniseerd.

Personen:
Gandhi:    hij was een Indiër die studeerde aan het University College in Londen.

 

Soekarno: hij was een Indonesiër die studeerde aan de Technische Hogeschool in Bandung. Hij was de eerste president van Indonesië.

 

Ho Chi Minh: hij was een communist en nationalist. Hij was de president van Vietnam, en verklaarde Vietnam na de capitulatie van Japan onafhankelijk.

 

Stalin: in 1928 werd hij alleenheerser van de Sovjet-Unie, nadat Lenin was overleden.

 

Churchill:   hij was de president van Engeland.

 

Truman: hij was de opvolger van Roosevelt. Hij werd de president van Amerika.

 

Roosevelt: hij was de president van Amerika. Toen hij plotseling overleed, volgde Truman hem op. Hij begon met een nieuwe aanpak van de crisis: de New Deal.

 

Chroesjtsjov:   hij was de leider van de Sovjet-Unie. Hij was de opvolger van Stalin.

 

Fidel Castro: hij was een communist. Hij kreeg de macht op Cuba om daar kernraketten te bewaren voor de Sovjet-Unie.

 

Gorbatsjov: hij kwam in 1989 aan de macht in de Sovjet-Unie. Hij sloot met de Amerikaanse president Reagen verdragen af over vermindering van de kernwapens.

 

Reagen: hij was de president van Amerika. Hij sloot verdragen met Gorbatsjov over vermindering van de kernwapens.

 

Theodor Herzl: hij was een joods-Oostenrijkse journalist. Hij begon een joods nationalisme, het zionisme.

 

Nasser: hij was de president van Egypte. Hij kwam in 1953 aan de macht. Hij had een nieuw wapen ontdekt: de olie.

 

Sadat: hij was de opvolger van Nasser, hij werd president van Egypte. Hij sloot vrede met Israël.

Jaartallen:
Perioden:
1939-1945:   Tweede Wereldoorlog.

 

1945-1989:   Koude Oorlog.

 

1945-1949:   Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.

 

1954-1962:   Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog.

 

1965-1975:   de Vietnam-oorlog.

 

1950-heden:   tijd van televisie en computer (tijdvak).

 

1800-heden:   moderne tijd (periode).

 

Gebeurtenissen:
13 augustus 1961:  operatie X, bouw van de Berlijnse Muur.

 

9 november 1989:  de val van de Berlijnse Muur.

 

1945:    de Britten verloren hun koloniale rijk.

 

1946:    Filippijnen werd onafhankelijk.

 

1945:    capitulatie van Japan.

 

27 december 1949:  koningin Juliana ondertekende de soevereiniteitsoverdracht.

 

1957: de Britten lieten Goudkust onafhankelijk worden, onder de naam Ghana.

 

1947:    Truman kondigde de containmentpolitiek af.

 

1949:    de NAVO werd opgericht.

 

September 1949:  de SU bracht een atoombom tot ontploffing.

 

1 januari 1948:   Benelux ontstond.

 

1951:    EGKS werd opgericht.

 

1958:    de EGKS-landen richtten de EEG op.

 

1936:    oorlog tussen de joden en Palestijnen.

 

15 mei 1948:   er kwam een eind aan het Britse bestuur.

 

1978:    er ontstond vrede tussen Egypte en Israël.

 

1960:    de bevrijdingsbeweging PLO werd opgericht.

 

1979:    fundamentalistische moslims ontketenden in Iran een revolutie.

 

1987:    Palestijnse opstand brak uit, de intifada.

Begrippen:
§4.2 De Koude Oorlog:
Atoomoorlog:   oorlog met atoombommen.

1987:    Palestijnse opstand brak uit, de intifada.

Begrippen:
§4.2 De Koude Oorlog:
Atoomoorlog:   oorlog met atoombommen.

 

Berlijnse Muur:   muur rond West-Berlijn om inwoners van de DDR tegen te houden.

 

Blokvorming: het ontstaan van vijandige groepen van nauw aaneengesloten landen.

 

Bondsrepubliek Duitsland: democratische staat, in 1949 gesticht in West-Duitsland.

 

Containment: Amerikaanse politiek in de Koude Oorlog om het communisme in te dammen.

 

DDR: communistische staat in Oost-Duitsland (1949-1990).

 

Koude Oorlog: vijandigheid tussen het Oostblok en het Westen (1945-1989).

 

Marshallhulp: Amerikaanse economische hulp voor de Europese wederopbouw.

 

NAVO: militair bondgenootschap van de VS, Canada, Turkije en Europese landen.

 

Ontspanning: verminderde spanning in de Koude Oorlog.

 

Oostblok: de landen onder leiding van de Sovjet-Unie.

 

Rebel: opstandeling.

 

Regime: niet-democratische regering.

 

Supermacht: zeer sterke mogendheid, na 1945 de SU en de VS.

 

Vreedzame coëxistentie: vreedzaam samenleven van communisme en kapitalisme.

 

Warschaupact: militair bondgenootschap van de Sovjet-Unie en de Oost-Europese landen.

 

§4.3 Herstel Europa
Benelux: economische samenwerking van Nederland, België en Luxemburg vanaf 1948.

 

Bondskanselier: regeringsleider van de Bondsrepubliek.

 

EEG: Europese Economische Gemeenschap, opgericht in 1957.

 

EGKS: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, opgericht in 1951.

 

Europese Commissie: dagelijks bestuur van de EEG en later de EU.

 


Europees Hof voor de Rechten
van de Mens: Europese rechtbank in Straatburg.

 

Gemeenschappelijke markt: gebied van landen met vrije handel zonder importtarieven.

 

Raad van Europa: samenwerkingsorgaan van Europese landen ter bevordering van democratie en mensenrechten, opgericht in 1949.

 

§4.4 Israël en de Arabieren
Enclave: gebied dat door gebied van andere landen wordt omsloten.

 

Fundamentalisme: godsdienstige stroming die oude voorschriften streng toepast.

 

Hamas: islamitische Palestijnse verzetsbeweging.

 

Intifada: opstand in Palestijnse gebieden tegen de Israëlische bezetting.

 

PLO: seculiere Palestijnse verzetsbeweging.

 

Terrorisme: gewelddaden plegen om politieke doelen te bereiken.

 

Zionisme: het streven naar een joodse staat.

 

§4.1 Het einde van de wereldrijken
Inheems: uit het land zelf.

 

Politionele actie: Nederlandse militaire operatie tegen Indonesië.

 

Soevereiniteitsoverdracht: het overdragen van de hoogste macht.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door J.