Hoofdstuk 5, paragraaf 1 tm 3

Beoordeling 8.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 1e klas vwo | 818 woorden
  • 10 juni 2020
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 8.1
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Samenvatting:

5.1 de verovering van Engeland

De slag bij Hastings

Koningen konden hun rijk vergroten of verkleinen door veldslagen veroveringen of huwelijken. Zo ontstond langzaam Engeland en Frankrijk. 1066 was een belangrijk jaar voor Engeland. Koning Edward stierf zonder kinderen. Graaf Harold en Normandische hertog Willem vonden dat ze beide recht hadden op de troon. Graaf Harold was de belangrijkste graaf en Hertog Willem was de neef van Edward. Volgens Willem had Edward hem eerder een eed van trouw gezworen wat betekend dat Harold moet gehoorzamen aan Willem en liet het hier dus niet  bij zitten. In 1066 stak Hertog Willem over naar Engeland. Bij Hastings versloeg zijn leger het leger van Harold. Harold kreeg een pijl in zijn oog en ging dood. Willem had dus gewonnen en werd de nieuwe koning van Engeland op 25 december 1066 en kreeg de bijnaam Willem de veroveraar.

Na de verovering

Na de verovering beloonde willem de strijders met een stuk land dat hij van de engelse adel afpakte. 20% hield hij zelf. Deze strijders werden leenmannen. Ze bouwden kastelen en kloosters op hun land. Engeland werd bestuurd door de koning en een kleine groep frans sprekende elite.

centralisatie

de koningen die na Willem kwamen hadden net als Willem land in Frankrijk waar ze af en toe verbleven. Als ze in Frankrijk waren moest Engeland ook geregeerd worden. Hiervoor was een goed bestuur nodig. Engeland liep hiermee voorop in Europa. Er was bijvoorbeeld een centrale rekenkamer. Soms leidde deze centralisatie van het bestuur tot conflicten met adel en de kerk. Toen Hendrik ll in de 12e eeuw rechtbanken instelde leidde dat tot een conflict met de kerk

Een koning zonder land

Ik snap de tekst niet weet niet hoe ik het moet samenvatten

5.2 op naar jeruzalem

Jeruzalem, een heilige stad

Eeuwenlang leefden moslims, joden en christenen vredig in Jeruzalem. Rond het jaar 1000 hoorde de stad bij een islamitisch rijk. al-Hakim vond christenen niet aardig. Hij liet een grafkerk verwoesten die was gebouwd voor Jezus.

seldsjoeken

Daarna veroverde de Seldjoeken de stad,deze waren ook niet altijd vriendelijk tegen de christenen. De Seldjoeken veroverde steeds meer van het Byzantijnse Rijk. De keizer raakte in paniek, hij had een te klein leger. Dus hij vroeg West-Europa om hulp. De positie van de moslims zwakte af, Hun sterke leiders waren overleden in 1094. De keizer dacht dit is mijn kans, hij vroeg de paus om de Europese vorsten en ridders aan te sporen.

Op kruistocht

Dit wil je ook lezen:

Inderdaad deed Paus Urbanus ll in 1095 een oproep tegen het  volk: god wil het!. Hij vroeg eigenlijk niet om de keizer te helpen, maar om een gewapende pelgrimstocht naar Jeruzalem te maken om de stad te bevrijden van de moslims. Als je meedeed zou er een plekje voor je zijn in de hemel. De mensen die meededen naaiden rode kruizen op hun kleding. hun eerste slachtoffers waren geen moslims maar Europese joden. Na een tocht van 4 jaar stonden ze voor de poorten van Jeruzalem in 1099. van het leger was weinig over toch wonnen ze en veroverden ze Jeruzalem.

5.3 de kruistochten

Kruisvaardersstaten

De eerste kruistocht eindigde met de verovering van Jeruzalem daarmee was de missie geslaagd, daarna stichtte sommige ridders nieuwe straatjes deze heten kruisvaardersstaatjes die werden ingericht volgens het Europese leenstelsel. Net als in Europa beschermden de vorsten en edelen hun gebieden met strategisch gelegde kastelen en burchten. Maar het was vooral bedoeld om het gebied dat ze net hadden veroverd hadden te beschermen. Het bleek ook goed te zijn voor handelaren in zijde en specerijen.

Reactie van de moslims

de eerste kruistocht had een diepe indruk op de moslims gemaakt. Toen kwamen er een paar sterke legerleiders aan de macht. In 1187 heroverde generaal Saladin Jeruzalem. De Europese maakte zig weer klaar om te vechten in het heilige land. Ze stelden zich onder leiding van koningen en edelen.

Hoogstaande cultuur

Kruisvaarders die lang in het Midden-Oosten verbleven leerden de vijand op een andere manier kennen. De cultuur in het Midden-Oosten was beter dan is Europa. Er was meer kennis met heel veel dingen. Veel Europeanen raakten onder de indruk van hun cultuur

De vierde kruistocht

Kort nadat Saladin in 1187 Jeruzalem heroverd had vond de 3e kruistocht plaats. het lukte de Europeanen niet om het weer te veroveren. De kruisvaarders stonden nu bij bijna alle volken op slechte voet. De kruisvaarders besloten nu het rijke Constantinopel te belegeren. Vooral de handelaren die de kruistocht betaalde hadden belang naar de verovering, want ze wilden de handel onder controle krijgen. In 1204 viel het rijk, waarop de keizer zich terugtrok en de kruisvaarders een nieuw staatje stichtte

gevolgen

de vierde kruistocht had grote gevolgen. Het rijk bleef hevig verzwakt. De herovering van Constantinopel in 1261 veranderde daar weinig aan. De moslims maakten in 1291 een einde aan het bestaan van de kruisvaardersstaten en wonnen steeds meer terein. Er kwamen nog een paar kruistochten, maar er was niet meer veel succes. Het rijk bleef bestaan totdat de turken in 1453 Constantinopel veroverden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.