Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

De VS wordt een wereldmacht

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 914 woorden
  • 30 oktober 2006
  • 54 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
54 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina
De VS wordt een wereldmacht Na Indianen komen Europeanen en Afrikanen. Van oorsprong waren de indianen afkomstig uit Azië. ± 25.000jaar geleden zijn ze naar Amerika getrokken. De indianen bestonden uit vele volken. Er waren indianen die van de jacht leefden en in wigwams woonden, ook waren er die van de landbouw leefden en een vast verblijf hadden. Verschillende indiaanse culturen. Verschillen: - de meeste werden door een raad bestuurd sommige door een enkele leider en …sommige weer democratisch - bij sommige volken waren mannen en vrouwen gelijk. Overeenkomsten: - ze geloofden dat alles in de natuur door goden en geesten werd gereld. - ze geloofden dat dieren een grote macht bezaten. - ze kenden geen particulier bezit, zon, lucht, water,planten en dieren waren goden ..of het werk van goden. - ze wisten allemaal goed gebruik te maken van de natuur. Huizen van planten, …kleding van dierenhuiden enz. - ze deden alles samen. In slechte tijden leed iedereen honger. In 1492 begon de ellende voor de indianen. Rond 1000n. Chr. Probeerde de noormannen zich in Amerika te vestigen, tevergeefs. Eind 15de eeuw kwamen de Europeanen met wapens; daar konden de indianen niet tegenop met hun pijl en boog. Belangrijkste reden waarom Europeanen naar Noord-Amerika trokken: - het zoeken van politieke vrijheid - het zoeken vaan een mogelijkheid om de eigen godsdienst te belijden. - het zoeken van betere bestaansmogelijkheden. In 1619 landden de eerste afrikanen. Zij werden geen contractarbeiders maar slaven, omdat ze zwart waren. Slavernij kwam vooral voor in de zuidelijke koloniën, op de (katoen)plantages en boerderijen. Sommige afrikanen wisten hun vrijheid te verwerven: - als afstammelingen van Afrikaanse contractarbeiders - als beloning voor een trouwe dienst of om te voorkomen dat een meester de slaaf ..op zijn oude dag moest onderhouden. - door zich vrij te kopen met geld dat zij hadden mogen verdienen - als kind van een blanke moeder en een zwarte vader
De meeste vrijen Afrikanen werkten als ambachtslieden. Het ontstaan van de VS

In 1775 kwamen de dertien engelse koloniën in opstand tegen Engeland. Ze riepen de onafhankelijkheid uit. In 1787 kwam een grondwet tot stand, elke kolonie werd een staat en alle staten bij elkaar vormden een Unie (de VS). De machten in de VS: - uitvoerende macht (president) , - wetgevende macht (Congres  Senaat & huis van afgevaardigden) - rechtsprekende macht (rechters van het Hooggerechtshof) De grondwet was “heilig” verklaard en mocht niet worden veranderd, enkel aangevuld. Dit moest door het Congres worden goedgekeurd. 1865. afschaffing slavernij, 1870. algemeen kiesrecht voor mannen, 1920. algemeen kiesrecht voor vrouwen, 1951. de president mag slechts een maal worden herkozen. In de grondwet werden de volgende rechten vastgelegd: - de vrijheid de godsdienst te belijden die men wilden. - de vrijheid van meningsuiting in boeken, kranten, gesprekken en redevoeringen. - de vrijheid de regering te vragen bepaalde maartregelen te nemen. - de vrijheid te vergaderen. - het recht op een rechtszaak als men was gevangen genomen. - het recht wapens te dragen om zichzelf te beschermen. Er ontstond een tweepartijenstelsel. De verkiezingen werden in twee gedeeltes gehouden:1. Eerst kiest elke partij een kandidaat (voorverkiezingen) 2. daarna de presidentsverkiezingen
de president woont in het witte huis. Het congres vergadert in het capitool. De verovering van het westen
Mensen die naar het westen trokken werden pioniers genoemd. Zij trokken naar het frontier. 1789-1794 oorlog met de indianen. De indianen werden uiteindelijk verslagen. De laatste overwinning van de indianen was de Battle of the Little Bighorn(1876) De indianen werden geplaatst in reservaten, maar hadden de blanke te weinig grond werden de indianen zelfs uit de reservaten verdreven. In 1889 is dit dan ook gebeurd. In de 19de eeuw werd drie kwart miljoen indianen gedood. De Amerikaanse burgeroorlog
In de noordelijke staten nam de industrie toen, maar het zuiden integendeel daar was weinig industrie. Daar leverde landbouw de belangrijkste producten op. In het zuiden werd veel katoen geproduceerd en de indianen verhandelde dit tegen Engelse industrieproducten. In het zuiden werkten slaven, in het noorden was iedereen vrij. Een deel van het noorden wou afschaffing van de slavernij, het zuiden was hier fel tegen. In het noorden kwam een nieuwe partij tot stand de republikeinse partij. Zij waren tegen de slavernij. In 1860 won Lincoln de presidentsverkiezingen. Toen verlieten de meeste zuidelijke staten de unie, dit accepteerde de noordelijke staten niet  burgeroorlog (1861-1865). in deze oorlog vochten meer mensen tegen elkaar dan ooit te voren. Op 9 april 1865 gaf het zuiden zich over aan het noorden. De VS heeft een gemengde samenleving
In de VS is de meerderheid blank, de minderheden vormen: vooral, de nakomelingen van de Afrikaanse slaven, maar ook de indianen en mensen uit Azië en Latijns-Amerika waren in de minderheid. In 1877 kregen de zwarten dezelfde rechten als blanken, maar de blanken zorgden ervoor dat de zwarten niet konden stemmen, ze lieten bijv. in de grondwet plaatsen dat de stemmers moesten kunnen lezen en schrijven, wat veel zwarten niet konden. In 1865 kwam de Ku Klux Klan om de zwarten schrik aan te jagen. Zwarten kregen de slechtste en slacht betaalde banen en werden ontslagen als de zaken slecht gingen. In de 19de eeuw kwamen wetten voor segregatie. Booker T. eerst economisch afhankelijk, daarna gelijke rechten en afschaffing segregatie. De NAACP wilden het tegenovergestelde. Roosevelt zorgde ervoor dat er meer gelijkheid kwam, maar daar was het zuiden tegen. De zwarten gingen van de republikeinse naar de democratische partij. Martin Luther (republikein) wilde door geweldloze acties gelijke rechten afdwingen. Kennedy kwam met voorstellen tegen segregatie die Johnson uit voerde. Er werd nog steeds gestreefd naar integratie.

REACTIES

K.

K.

echt heel slecht

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.