De koude oorlog

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 1170 woorden
  • 9 februari 2009
  • 40 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
40 keer beoordeeld

De Koude Oorlog

Met "de Koude Oorlog" bedoelen we de ruzie tussen de 2 grootste landen van de wereld. Die 2 landen waren de Sovjet-Unie en Amerika. Amerika had geen schade in eigen land, omdat er niet was gevochten in eigen land. Bovendien hadden de Amerikanen veel verdiend aan de oorlog en hadden West- Europa bevrijd. De Sovjet-Unie had Duitsland in het oosten verslagen en hadden miljoenen doden. De Russische soldaten kwamen helemaal tot aan de Duitse hoofdstad Berlijn. Ze veroverden dus ook andere landen en wilden daar niet weg. Het grootste land ter wereld werd dus nog groter.

Amerika en de Sovjet-Unie hadden allebei eigen ideeën over hoe men moest leven in een land. Amerika is kapitalistisch. (Kapitaal = geld) Dat betekent dat er een verschil is tussen rijke mensen en arme mensen. De arbeiders verdienen minder dan de fabrieksbazen. De regering bemoeit zich weinig met de economie.


In de Sovjet-Unie was men niet kapitalistisch, maar communistisch. Het communisme komt van het woord `commune`. dat betekent (samenleving). In een communistisch land is alles van elkaar. Je hebt dus geen eigen bezit. Alles is van de regering en die probeert dan alle producten eerlijk te verdelen onder de bevolking. De communisten geloofden dat een kapitalistisch land vanzelf ten onder ging, omdat de arbeiders en de boeren werden misbruikt(uitgebuit). De communist wilde dat in ieder land er een opstand kwam tegen de rijken.

De landen in West- Europa, zoals Frankrijk, Nederland en België, waren door de 2e Wereldoorlog erg zwak. De landen waren zwaar beschadigd door de oorlog en de handel was stil komen te liggen. In een arm land hebben meer mensen armoede. Daarom was Amerika bang dat er ook in West- Europa communisme zou ontstaan. Want arme en ontevreden mensen willen vaak dat alles eerlijk verdeeld wordt onder de gehele bevolking.

Niet alleen de Russen waren schuldig aan de Koude Oorlog. Ook de atoombom en het Marshall- plan zorgden voor verdere ruzie`s tussen de 2 grootste landen.

de atoombom  ,,  het marshall plan

Na de oorlog werd Duitsland verdeeld in 4 delen. Engeland, Frankrijk, Amerika en de Sovjet-Unie hielden ze in de gaten. Duitsland was in deze eeuw al 2 keer begonnen met een oorlog in Europa en dit mocht nooit meer gebeuren. De hoofdstad Berlijn lag in het gebied van de Russen, maar werd ook opgedeeld in een Amerikaans en een Russisch deel. Het rode gebied op het kaartje werd communistisch onder leiding van de Sovjet-Unie. Het land heette de DDR (Duitse Democratische Republiek) of Oost- Duitsland. De andere kleuren bij elkaar werd de BRD (Bondsrepubliek Duitsland) of West- Duitsland genoemd.

Eerst probeerden de Russen ook West- Berlijn te veroveren. In 1948(na een paar jaar ook de NAVO ontstaan; noord- Atlantische- verdrag- organisatie`s) maakten de Russen een blokkade. Ze zorgden ervoor dat er geen goederen uit West- Europa en Amerika in West- Berlijn aan kwamen. Deze blokkade duurde bijna een jaar, maar Amerika gaf zich niet over. Steeds meer Oost Duitsers vluchtten uit Oost- Duitsland. Er waren er nu al bijna 2 miljoen gevlucht. De leider van de Sovjet-Unie, Nikita Chroetsjov , gaf in 1961 toestemming om dwars door de stad Berlijn een muur te bouwen. Deze muur moest ervoor zorgen, dat er geen inwoner kon vluchten uit Oost- Berlijn.


Op 13 augustus werd begonnen met de bouw van de muur. Er werden 7 doorgangen in de muur gemaakt. De muur was 45 km en werd door de Oost-Duitse grenspolitie bewaakt. Er was prikkeldraad gebruikt en je kon als je in het oosten woonde, niet makkelijk bij de muur komen door mijnen. Toch probeerde een aantal mensen te ontsnappen. Na een tijd werd de muur het symbool van de Koude Oorlog.

De muur was ongeveer 3 meter hoog. Hoe kon een land zoiets doen ? Families konden elkaar niet meer zien door die muur. De muur werd later gezien als symbool van de Koude Oorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie. De mensen wisten in 1961 niet dat de muur pas in 1989 zou afgebroken.

In de jaren 70 namen de ruzies`s tussen de Sovjet-Unie en Amerika langzaam af. Toen Gorbatsjov in de jaren 80 de leider werd van de Sovjet-Unie, durfden de mensen in Oost- Europa weer langzaam hun mening te geven. Gorbatsjov heeft er voor gezorgd dat beide delen van Duitsland in 1989 opnieuw bij elkaar konden komen. De Berlijnse muur was gevallen en daarmee was het duidelijk dat de oorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie zeker ten einde was.

Toen de Berlijnse muur gebouwd werd , toen was de oorlog op z`n ergst. Er dreigde bijna weer een wereldoorlog, maar nu tussen de 2 grootste landen ter wereld. Maar niet alleen in Berlijn kwamen de 2 landen elkaar tegen.

De Koude oorlog werd niet alleen gevochten en geruzie`t. Er was ook een soort race;welk land de beste technologie en de beste wapens had. De Amerikanen hadden eerst de atoombom, maar de russen hadden ook al snel de atoombom. Dit was voor de wereld een groot gevaar, want atoomwapens en kernwapens kunnen de hele aarde kapot maken! De Russen hadden als eerste satellieten. In september 1957 ging de eerste Russische spionage satelliet de lucht in. De Russen konden vanuit de ruimte goed zien waar de Amerikanen wapens hadden en waar ze mee bezig waren. De eerste satelliet heette de Spoetnik.

Na 1957 was er een soort wedstrijd wie als eerste land een mens de ruimte in kon sturen. De Amerikanen waren weer verrast toen in 1961 de Rus Joeri Gagarin als eerste mens in de ruimte was. De Russen hadden de Amerikanen opnieuw verslagen. De tocht duurde 1 uur en 48 minuten. Toen de Amerikanen hoorden dat de Russen de techniekrace weer gewonnen hadden, beloofden ze als eerste land iemand op de maan te brengen.


In 1962 lukte het de Amerikanen ook om een mens de ruimte in te sturen. John Glenn was de eerste Amerikaan die rond de aarde vloog in de ruimte.

In 1961 praatten de leiders van Amerika en de Sovjet-Unie met elkaar over de problemen die ze hebben veroorzaakt.In oktober 1962, ontdekte Amerika uit geheime satellietfoto's dat er in Cuba kernraketten stonden gericht op Amerika. Toen ze de foto's goed bekeken, zagen ze dat het aanvalsraketten waren ! President Kennedy had er weer een probleem bij ! Moest hij de raketbasis gewoon bombarderen ? Zou er dan een Derde Wereldoorlog uitbreken ? Al snel bleken de raketten van de Russen te zijn. De wereld stond inderdaad aan de rand van een wereldoorlog ! Ook ontdekte Kennedy dat de raketten gebracht werden met Russische schepen. Hij legde zijn Amerikaanse schepen voor de kust van Cuba, zodat er geen enkel Russisch schip met wapens meer door kon. Zo konden de schepen allemaal gecontroleerd worden door de Amerikanen

De scheepsblokkade van de Amerikanen was een gok. Zonder dat de wereld het wist, was er bijna een Derde Wereldoorlog. Pas op de laatste dagen, 9 dagen later, draaiden de Russische schepen weer om. Kennedy was opgelucht ! Hij eiste nu, dat alle raketten op Cuba binnen een paar dagen weg moesten zijn. En op de 13e dag Amerika en Rusland een afspraak met elkaar: Alle raketten op Cuba gingen weg, als Amerika beloofde om Cuba niet binnen te vallen.

REACTIES

G.

G.

goed samengevat

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.