Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

4.5

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 1e klas havo/vwo | 638 woorden
  • 14 maart 2016
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
18 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video

Bondgenootschap: samenwerking

Castellum: Een Romeins fort waar een legioen zijn onderkomen had

Imperium: Een groot rijk dat ontstaan is door het veroveren van andere staten

Inheemse bevolking: De oorspronkelijke bevolking van een veroverd gebied

Limes: grens van het Romeinse rijk

Verdrag: overeenkomst, afspraak

Volksverhuizing: migratie van een volk

 

Jaartallen

 

27 v. C: Rome wordt een keizerrijk, keizer Augustus is de eerste keizer van Rome

44 v. C: Dood van Julius Caesar. 

69 n. C.. Bataafse opstand tegen de Romeinen

476: De laatste Romeinse keizer wordt afgezet, ondergang van Romeins rijk

 

Romeinse plaatsnamen

 

Trajectum: Utrecht

Mosa trajectum: Maastricht

Noviomagus: Nijmegen

 

Samenvatting

 

De Rijn vormde een natuurlijke grens van het Romeinse rijk àde limes.  

 

57 v.C Julius Caesar veroverde Zuid – Nederland

- Ten westen en zuiden van de rijn Galliers of Kelten

- Ten oosten en noorden Germanen

Kelten en Germanen à landbouwsamenleving

Julius Caesar dwong de bevolking om een deel van de oogst aan de soldaten te geven. Hierop volgde een opstand, maar Caesar nam wraak. à Bewoners werden verdreven, vermoord of als slaaf weggevoerd. 

Germaanse Bataven uit Duitsland kwamen bijvoorbeed naar Nederland

 

69 n.C. à Bataafse opstand onder leiding van Julius Civilis

 

De Bataven hadden geprobeerd de Romeinen tegen te houden, maar dit mislukte. De Romeinen en Bataven gingen samenwerken in een bondgenootschap. à Als de Bataven meehielpen om de grens te verdedigen, hoefden zij geen belasting te betalen. 

 

Langs de grens werden steden en forten (Castellum) gebouwd. Hier gingen Romeinse soldaten in wonen met hun gezin. 

De Romeinen gaven hun eigen cultuur door aan de inwoners van veroverde gebieden. à Romanisering. 

➔ De Romeinen gaven hun cultuur door aan de Bataven. 

Eenheid binnen het rijk

- Romeins muntgeld

- Wegen ß ‘alle wegen leiden naar Rome’

- Mijlpalen (waarop de afstand stond aangegeven)

Wegen:

- Bedoeld voor troepen

- Verplaatsingen

- Communicatie

- Handel

Taken van soldaten

- Wegen en riolen aanleggen

- Beschermen van bevolking tegen rovers

- Na diensttijd kregen ze een stuk grond

Op een gegeven moment was het rijk te groot geworden om te besturen en te verdedigen. à Hier maakten de Germaanse stammen gebruik van. 

 

In de 3e eeuw waren er problemen in het Romeinse rijk

- Aantal inwoners daalde ß epidemie / ziektes

- Productie en handel namen af

- Begin van de volksverhuizingen à

In de 3e eeuw braken Germaanse stammen door de Romeinse grenzen. De Germanen zochten een nieuwe plek om te wonen à Volksverhuizingen. 

 

Vanaf 284 was er even rust

- Keizer Constantijn maakte van de Grieks-Romeinse stad Byzantium de nieuwe hoofdstad met de naam Constantinopel (Instanbul)

Daarna waren er opnieuw volksverhuizingen.

395 à Romeins Rijk werd gesplitst in een Oost- en een West-Romeins rijk.

 

In 476 zetten de Germanen de laatste keizer in Rome af en vervingen hem door een eigen keizer. 

 

Aantekening

 

Castellum: Een Romeins fort waar een legioen zijn onderkomen had

 

Imperium: Een groot rijk dat ontstaan is door het veroveren van andere staten.

 

Inheemse bevolking: De oorspronkelijke bevolking van een veroverd gebied. 

 

Twee redenen waarom Romeinen goede wegen erg belangrijk vonden:

- Om snel troepen te kunnen verplaatsen

- Om snel handelswaar te kunnen vervoeren

Waarom vonden Romeinen het belangrijk dat provincies werden geromaniseerd?

- De overgenomen provincies namen de Romeinse beschaving over, zo spraken ze dezelfde taal en zorgde dit steeds meer voor een eenheid.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.