Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

3.4 Oorlog buiten Europa

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 3535 woorden
  • 3 november 2016
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

3.4 Oorlog buiten Europa

Asmogendheden
Japan was een industriële grootmacht met een militaire regering. Japan wilde een groot koloniaal rijk om zichzelf van voedsel en grondstoffen te voorzien. Japan (keizer Hirohito) sloot een bondgenootschap met Duitsland (Hitler) en Italië (Mussolini). In 1931 en 1937 veroverde Japan delen van China.
Wereldmacht à veroveringen/kolonialisme
Bv.  Nederlands-Indië de Jappen kampen (interneringskampen).
Japan in de jaren 30: Verovering groot koloniaal rijk. de oorzaak: door economisch tekort aan grondstoffen.
De gevolgen: - uitbreiding Japans leger.
                         - modernisering industrie.
                         - deel van China verovert.
Toen Japan een deel van de Franse kolonie overnam besloten de VS en Nederlands-Indië de uitvoer van olie en staal naar Japan te verbieden.
7 december 1941: Japan valt de VS aan in: Pearl Harbor. Daardoor gingen de Verenigde Staten meedoen aan de zijde van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog.

Onder Japans bestuur
Japan veroverde grote delen van Zuidoost-Azië, waaronder Indonesië. Suriname, Curaçao en Aruba werden ingezet bij de Amerikaanse oorlogsvoering. Aziatische volken zouden bevrijd worden van het blank koloniale regime:  de ‘Nieuwe orde’.
Teleurstelling voor de Aziaten:
1 Japan nam het koloniale bestuur over.
2 Veroverde gebieden ingezet voor de Japanse oorlogseconomie.
3 Onderdrukking.
4 Indonesië ‘Jappen kampen’.
5 Dwangarbeid (Birma-spoorlijn).
De Japanse marine verloor in 1942 de zeeslagen in de Koraal zee bij Australië en Midway midden in de grote oceaan de Japanse marine van de Amerikanen. Daarna bouwden de Amerikanen een overwicht aan oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen op (m.b.v. omliggende Nederlandse kolonies, omdat vervoer over de zee gevaarlijk was door Duitse duikboten).
Vanaf 1943 kwam Island Hopping, maar dat ging moeizaam, omdat de Japanners dood gingen voor hun vaderland. Na de bombardementen zette de japanners het wapen van de kamikaze in.

Atoombom – einde oorlog Azië
Om het Japans verzet te breken, gooiden de Amerikanen twee atoombommen op Japan.
• Hiroshima (6 augustus).
• Nagasaki ( 9 augustus).
Op 15 augustus 1945 ondertekende de Japanse keizer Hirohito de capitulatie.

Gevolgen Tweede Wereldoorlog
1 De kolonisatie
2 Onder andere Indonesië onder leiding van Soekarno.
3 Koude oorlog
4. de Verenigde Staten (kapitalisme) tegen de Sovjet-Unie (communisme) ontstond de      wapenwedloop
Japanse bezitting/WOII = hoofdoorzaak voor onafhankelijkheidsverklaring van Soekarno.

Begrippen
Atoombom= bom met een grote vernietigingskracht door splitsing van atoomkernen.
Dwangarbeid = arbeid die mensen onder dreiging van straf tegen hun wil verrichten.
Kamikaze= Japanse zelfmoordpiloot.
Jaartallen
1931 – Japan viel China binnen.
1937 – Japan viel China binnen.
1940 – Japan nam een deel van de Franse kolonie Indochina over.
1941 – Pearl Harbor.
1941 – Japan veroverde grote delen Zuidoost-Azië.
1942 – Midway.
1943 – Island Hopping.
1944 – Kamikaze.
1945 – Atoombommen.

Personen
Admiraal Yamamoto – de bedenker van Pearl Harbor aanval, had twijfels en vreesde dat we een slapende reus hebben wakker gemaakt na de aanval.
Generaal Tojo – leiding nationalistische militairen.

 

3.5 Lessen van het verleden
De Verenigde Naties vloeien voort uit de Volkenbond, maar dat was geen succes.
1941: Atlantisch Handvest (Verenigde Staten + Groot-Brittannië).
1945: Verenigde Naties.
10 december 1948: ondertekenden de lidstaten van de VN de universele verklaring van de rechten van de mens.

De Verenigde Naties hadden als doelen:
-Vrede / voorkomen van oorlogen.
-Solidariteit lidstaten.
-Zelfbeschikkingsrecht = dekolonisatie.
-Grondrechten vastleggen.

Leider van de Verenigde Naties is de secretaris-generaal.

De organisaties met de taken:
• Algemene vergadering.
- bepalen lidmaatschap.
- 6 commissies bepalen beleid op verschillende gebieden.
- Alle lidstaten zijn lid.
• Veiligheidsraad (kan bv. Strafmaatregelen opleggen en vredestroepen sturen)
- 5 permanente leden (Verenigde Staten, China, Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk) deze landen hebben het vetorecht.
• Economische en Sociale Raad (EcoSoc).
- o.a. Unicef.
• Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
• Internationaal Gerechtshof.
• Secretariaat.

Na de Tweede Wereldoorlog berechten speciale geallieerde tribunalen belangrijke Duitse en Japanse oorlogsmisdadigers in Neurenberg en Tokio. Die waren bijzonder:
- oorlogstribunalen stonden voor het eerst mensen terecht voor het voeren van een agressieve oorlog.
- Ze werden voorbeelden voor de vervolging van oorlogsmisdadigers in latere processen.

Begrippen
Bevrijdingsdag= jaarlijkse viering op 5 mei van de Duitse capitulatie in Nederland.
Dodenherdenking= jaarlijkse herdenking op 4 mei van alle burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de 2e Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredeoperaties.
Koninkrijk der Nederlanden= staatsverband van Nederland en de overzeese rijksdelen. 
Lidstaat= staat die lid is van een internationale organisatie.
Oorlogstribunaal= bijzondere rechtbank die oorlogsmisdadigers berecht.
Oorlogsmisdaad= misdrijf tegen de gebruiken en wetten in een oorlog die zijn vastgelegd in internationale verdragen.
Veiligheidsraad= belangrijkste organisatie van de Verenigde Naties.
Verenigde Naties= volkerenorganisatie, opgericht in 1945.
Vetorecht= het recht om een besluit tegen te houden.

 

4.1 Einde van de wereldrijken

Indonesiërs keerden zich na de Japanse bezetting massaal tegen het herstel van de koloniale oorlog. In de Europese kolonies in Azië was voor 1940 een bovenlaag ontstaan van inheemse leiders die waren gaan verlangen naar een eigen onafhankelijke staat. Er ontstond in India een groot verzet en daarom hadden de Britten in de jaren 1930 al een grote mate van zelfstandigheid gegeven (gevolg: verlies koloniale rijk). Het ontzag van de blanke overheersers was door de 2e wereldoorlog:
- de Europeanen bleken niet onoverwinnelijk.
- Europeanen kwamen ook nog verzwakt uit de oorlog. Waardoor ze zich moesten richten op de wederopbouw.
- En de VS en de Sovjet Unie (2 nieuwe supermachten) waren voor dekolonisatie.

Ontstaan van Pakistan:
1. de Britten verlieten India z.s.m. door de toenemende haat tussen hindoes en moslims.
2. er ontstond geweld tussen de hindoes en moslims.
3. moslimleiders riepen in het westen van India een nieuwe staat uit, Pakistan.

Onafhankelijkheid Indonesië:
1. na de Japanse capitulatie riep Soekarno (nationalistische leider) de republiek Indonesië uit, maar Nederland weigerde die proclamatie te accepteren.
2. Veel NL’ers dachten dat ze Indonesië nodig had: Indië verloren, rampspoed geboren’, was de leus.
3. om de orde te herstellen stuurde NL  een troepenmacht aan, ze noemde het een politionele actie.
4. toen NL met Kerstmis 1948 een 2e militaire actie begon en Soekarno gevangen nam, dwongen de Amerikanen NL de onafhankelijkheid van Indonesië te accepteren.
4. Koningin Juliana ondertekende in het Paleis op de Dam in A’dam de soevereiniteitsoverdracht.

Frankrijk was niet bereid om in 1945 Vietnam op te geven.  Daardoor begon een koloniale oorlog, dit keer kreeg Frankrijk geld en wapens van de VS. Omdat ze niet wilden dat Vietnam communistisch werd.  In 1954 gaf Frankrijk de strijd op. Door de Amerikaanse druk werd Vietnam verdeeld in een communistisch noord- Vietnam en door de VS gesteund Zuid-Vietnam.

In Afrika ten zuiden van de Sahara was het nog rustig. Maar in het islamitische noorden van Afrika was het anders. Na de nederlaag in Vietnam begonnen Algerijnse nationalisten een onafhankelijkheidsoorlog. Algerije was de belangrijkste kolonie van Frankrijk (er woonden 1 miljoen Fransen). Er ontstond een lange, wrede oorlog. In 1962 moest Frankrijk zich overgeven.

De dekolonisatie was ook in de rest van Afrika op gang gekomen. Frankrijk en Groot-Brittannië namen vrijwillig afstand zodra in een land een enigszins serieuze nationalistische beweging ontstaat. In 1965 had alleen Portugal zijn kolonies (Angola en Mozambique) nog. In Zimbabwe waren blanke regimes aan de macht. Daar begonnen zwarte verzetsbewegingen  uiteindelijk gaven ze op en deelden de blanken in Zuid-Afrika vanaf 1990 de macht met de zwarten.


Begrippen
Dekolonisatie= kolonies worden onafhankelijk.
Inheems= uit het land zelf.
Politionele actie = Nederlandse militaire operatie tegen Indonesië.
Proclamatie= het uitroepen, bv. Van onafhankelijkheid.
Rebel= opstandeling
Regime= niet-democratische regering
Soevereiniteitsoverdracht= het overdragen van de hoogste macht
Supermacht= zeer grote mogendheid, na 1945 de sovjet- Unie en de VS
Wederopbouw= herstel van de oorlogsschade.

 

Jaartallen
1946: toen gaven de VS het voorbeeld door de Filippijnen onafhankelijk te laten worden om te laten zien dat ze voor dekolonisatie waren.
1947: vertrokken de Britten uit India
17 augustus 1945: riep Soekarno de Republiek Indonesië uit (NL weigerde dat).
In de zomer 1947: de politionele actie van NL.
Kerstmis 1948: 2e militaire actie van NL
27 december 1949: ondertekende koningin Juliana de soevereiniteitsoverdracht
1954: gaf Frankrijk de strijd met Vietnam op.
1962: erkende Frankrijk de Algerijnse onafhankelijkheid
1957: lieten de Britten het in goudkust, dat onder de naam Ghana onafhankelijk werd..
1975: gaf Portugal zijn kolonies op.
1980: namen in Zimbabwe de zwarte rebellen de macht over.
1990: deelden de blanken in Zuid-Afrika de macht met de zwarten.

4.2 De Koude Oorlog 1945-1962
In februari 1945 reisden Churchill en Roosevelt naar Jalta aan de Zwarte Zee om met Stalin te praten. Na de conferentie kregen:
- de Sovjet Unie: Polen, Roemenië, Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen en Oost-Polen.
- De geallieerden: kregen het westelijk deel van Duitsland met elk een eigen bezettingszone in Berlijn (Russisch, Amerikaans, Brits en een Frans deel).
9 weken na de Duitse capitulatie kwamen ze weer bijeen in Potsdam bij Berlijn. Er was een grimmige sfeer de opvolger van Roosevelt, Truman vertrouwde Stalin voor geen cent. staling had beloofd in Jalta dat hij in polen democratische verkiezingen zou houden, niet gedaan, en Truman vertelde dat de VS een atoombom hadden getest).  begin koude oorlog. Groot deel van de wereld werd verdeeld in 2 vijandige blokken: het Oostblok (SU) en het Westen (VS). Ze vonden het systeem van de vijand duivels en zichzelf het beste voor de hele mensheid (maar geen regelrechte oorlog). De Amerikanen voerden een politiek van containment  gaven landen die in hun ogen door het communisme werden bedreigd politieke en economische steun. In 1947 kondigde Truman het af. Het communisme had massale aanhang door de armoede in Europa  de VS lanceerden een economisch hulpprogramma, de Marshallhulp.
In juni 1948 sloot Stalin de wegen naar West-Berlijn af. In mei 1949 hief hij de blokkade op. Daarvoor hadden de VS en West Europa een bondgenootschap gesloten: de Noord-Atlantische verdragsorganisatie (NAVO). Kort daarna kregen de west-Duitsers een eigen staat: de Bondsrepubliek Duitsland. De sovjetzone DDR (Deutsche Demokratische Republik). De tegenhanger van de NAVO was het Warschaupact.

Koreaoorlog: in september 1949 bracht de Sovjet unie een atoombom uit.. een maand daarna grepen de communisten de macht in China. In juni 1950 viel de communistische Noord-Korea het door VS gesteunde Zuid-Korea. Maar Amerika trokken Korea binnen en verjoegen de communisten. Daarop trokken Chinese troepen met vliegtuigen Korea binnen Amerikaanse legerleiding wilt atoomoorlog  Truman weigerde. 1953 eindigde de Korea oorlog met een wapenstilstand. Rond 1955 was Stalin overleden opvolger: Chroesjtjov. Sinds 1950 was er al een wapenwedloop aan de gang. Hij trok de conclusie dat er vreedzame coëxistentie nodig was: communisme en kapitalisme moesten voorlopig vreedzaam naast elkaar leven. Maar soms waren er ook hoge spanningen: dreigde west Berlijn in te nemen (uiteindelijk Berlijnse Muur). In 1962 ontdekten de VS dat er Russische kernraketten waren op Cuba. Na overleg en hoge spanning ga Chroesjtjov toe en Kennedy zal Castro (communist Cuba, de macht) met rust laten en raketten uit Turkije weghalen en hij uit Cuba.

 

  Begrippen:
Atoomoorlog (kernoorlog)= oorlog met atoombommen.
Berlijnse Muur= muur rond West-Berlijn om inwoners van de DDR tegen te houden.
Blokvorming= het ontstaan van vijandige groepen van nauw aaneengesloten landen.
Bondsrepubliek Duitsland= democratische staat. In 1949 gesticht in West-Duitsland (sinds 1990 hoor ook Oost-Duitsland erbij.
Containment= Amerikaanse politiek in de Koude Oorlog om het communisme in te dammen.
DDR=  communistische staat in Oost Duitsland (1949-1990).
Koude oorlog= vijandigheid tussen het Oostblok en het Westen (1949-1990).
Marshallhulp= Amerikaanse economische hulp voor de Europese wederopbouw.
NAVO= militair bondgenootschap van de VS, Canada, Turkije en West- en Zuid- Europese landen.
Oostblok= de landen onder leiding van de Sovjet-Unie.
Vreedzame coëxistentie vreedzaam samenleven van communisme en kapitalisme.
Warschaupact= militair bondgenootschap van de Sovjet-Unie en de Oost-Europese.

Jaartallen:
Februari 1945:  reisden Churchill en Roosevelt naar Jalta aan de Zwarte Zee om met Stalin te praten.
1947:  Truman kondigde de containment politiek uit.
Juni 1948: sloot Stalin de wegen naar West Berlijn af (het ijzeren gordijn).
Mei 1949: hief Stalin de blokkade op.
september 1949: bracht de SU een atoombom tot ontploffing.
1950: wapenwedloop aan de gang
1953: eindigde de korea-oorlog met een wapenstilstand.
1962: crisis, de VS ontdekte dat er Russische kernraketten waren op Cuba.

4.3 De koude oorlog 1963-1989
Na Cuba crisis tijd van ontspanning.
SU ging wel door met opbouw nucleaire wapenarsenaal
Beide supermachten veel kernwapens, waaronder intercontinentale kernraketten ze gingen wapenverdragen sluiten was te gevaarlijk al deze raketten.
Mao Zedong begon in China de culturele Revolutie, hij vond het communisme volgens de SU niks met de corrupte bovenlaag. Hij vond dat iedereen gelijk was.
Tijdens ontspanning barstte het in Vietnam los. Zuid-Vietnam werd geholpen door de VS dit ging goed.
Noord-Vietnam stuurde wapens en infiltranten naar zuid-Vietnam. Er ontstond een oorlog.
Uiteindelijk werd er een vredesregelingen getekend. Maar niet veel later liepen de communisten zuid-
Vietnam nog onder de voet.
Su ging door met raketten bouwen en plaatste ze in Europa. Europa vertelde dit tegen de VS.
VS ging onderhandelen  lukte niet door de slechte sfeer tussen de SU en VS.
Rusland kreeg problemen door oorlog met Afghanistan VS hielp Afghanistan met geld en wapens.
Rusland bevolking werd armer en hun tegenstander, De VS, werd alleen maar sterker.
Volgens Gorbatsjov kon Ruslan aleen blijven bestaan als er glasnost en perestrojka kwam.
Gorbatsjov hief de wapenwedloop op. Hij maakte een eind aan de oorlog met Afghanistan en zou de SU regimes in het Oostblok niet meer beschermen.
Daarna viel de Berlijnse muur.  En in Tsjecho-Slowakije, Bulgarije en Roemenië viel het communisme.
Ook werd de DDR opgeheven en ging dit op in de Bondsrepubliek einde Koude Oorlog.
Gorbatsjov kreeg in 1990 de nobel prijs voor vrede en voor het beëindigen van de koude oorlog.
Gorbatsjov was niet geliefd in Rusland ontevreden communisten pleegde een staatsgreep die was na 3 dagen al voorbij door de volksopstand onder leiding van Jeltsin.
Jeltsin verbood uiteindelijk de communistische partij en hij hief de SU op.

Begrippen:
Culturele revolutie= gewelddadige poging in China om aan alle ongelijkheid een eind te maken.
Glasnost= Russisch voor openheid, politiek van Gorbatsjov.
Infiltrant= persoon die stiekem binnendringt.
Intercontinentale kernraket= nucleaire raket die doelen op zeer grote afstand kan bestoken.
Nobelprijs voor de vrede= jaarlijkse prijs voor personen die bijdrage aan de vrede.
Nucleair= met kernwapens
Ontspanning= verminderde spanning in de Koude Oorlog
Perestrojka= Russisch voor hervorming.

Jaartallen:
Rond 1970: hadden de SU en VS tienduizenden kernwapens.
In 1966: begon Mao de Culturele Revolutie.
Sinds 1954: steunden de VS het Kapitalistische Zuid-Vietnam.
1960: viel Noord-Vietnam, Zuid-Vietnam aan.
1969: besloot de Amerikaanse president Nixon steun te zoeken bij de machtige vrienden in Noor-Vietnam.
1980: eind ontspanning.
1979: vielen Sovjettroepen Afghanistan binnen.
1985: kreeg de Sovjetleider Gorbatsjov de macht.
1987: sloot hij met Reagan een verdrag waarin de vernietigen van alle middellange afstandsraketten werd geregeld.
In 1990: kreeg Gorbatsjov de Nobelprijs voor de vrede.

Aantekeningen:
De koude oorlog 1945- 1989/1991
Omschrijving begrip Koude Oorlog:
Periode van spanning tussen de twee ideologische blokken:
• het kapitalistische ‘westen’ o.l.v. de Verenigde Staten 
• het communistische ‘oosten’ o.l.v. de Sovjet Unie
Deze periode van spanning wordt gekenmerkt door wantrouwen t.o.v. elkaar en een voortdurende wapenwedloop.

 Febr. 1945: start Koude Oorlog:
• Dus al vóór het einde van WOII toen er nog moest worden samengewerkt om Hitler Duitsland te verslaan.
• Tijdens de conferentie van Jalta werd duidelijk dat de Sovjet Unie een ‘cordon sanitaire’ wilde in het oosten van Europa, ter bescherming (volgens Stalin)
 Mei 1945 Hitler Duitsland verslagen

 Duitsland werd verdeeld in 4 zones (VS-Eng-Fr-SU). Ook Berlijn (geheel gelegen in de zone van de Russen) werd verdeeld in 4 zones.
 De Sovjet Unie bevrijdde Oost-Europa van Hitler maar bracht meteen het hele gebied onder controle van de Sovjet Unie. Officieel waren de landen onafhankelijk, maar officieus werden het satellietstaten van de Sovjet Unie.
 Andere namen:
• cordon sanitaire
• het Oostblok
• bufferzone
 In 1946 spreekt Churchill voor het eerst over het ‘IJzeren Gordijn’: afrastering van prikkeldraad met wachttorens en bewakers tussen het oosten en westen van Europa.

 1947: Trumandoctrine
• President Truman (VS) wil het communisme tegenhouden.
• Ook wel ‘containment-politiek’ genoemd.
• Financiële uitwerking daarvan is het Marshallplan

• Marshallplan.
• Landen in Europa die dat wilden konden hulp krijgen van de VS om hun land na WOII weer op te bouwen.
• Deze hulp had twee bedoelingen:
• Zorgen dat het communisme niet nog meer aanhang wint in Europa (politiek doel)
• Zorgen dat de eigen handel van de VS met Europa weer op gang kon komen (economisch doel)

• 1948: Blokkade van Berlijn
 De SU sloot West-Berlijn af van bevoorrading uit het  westelijk deel van Europa.
• Oplossing: luchtbrug
• In 1949 besluiten de VS-Eng-Fr om hun Duitse zones samen te voegen en weer onder een eigen, Duits bestuur te zetten. Het nieuwe land wordt de BRD (Bondsrepubliek Duitsland)
• Als reactie hierop wordt in 1949 door de SU de DDR (Duitse Democratische Republiek) opgericht in hun Duitse zone. De DDR was allesbehalve democratisch en bleef satellietstaat van de SU en dus communistisch. Berlijn bleef verdeeld in een West-Duits deel en een Oost-Duits deel. Veel mensen ontvluchtten Oost-Europa via Berlijn. Daarom wordt in 1961 deze vlucht een halt toegeroepen door de bouw van een muur dwars door Berlijn.
 
 Oktober 1949: China wordt communistisch o.l.v. Mao Zedong
 (leider van China  1949-1976)
•  Het westen zag communisme van China als een enorme bedreiging.
•  Frustratie omdat de zetel in de VN Veiligheidsraad naar het ‘kleine’ China, oftewel Taiwan, ging.

 1949: oprichting NAVO
• In 1949 doet de Sovjet Unie een geslaagde kernproef. En dus kunnen zij nu ook beschikken over de atoombom.
• Als reactie wordt door de westerse, kapitalistische landen de NAVO opgericht, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Deze organisatie verleent militaire hulp aan alle kapitalistische landen die door het communisme worden bedreigd.
• 1955: SU richt het Warschaupact op, tegenhanger van de NAVO. Hulp wordt verleend aan alle communistische landen die door het kapitalisme worden bedreigd.

• 1949: oprichting BRD en DDR
• De drie zones van het westelijk deel van Duitsland (Eng-VS-Fra) en de drie zones van Berlijn worden zelfstandig en gaan verder als democratie, de Bondsrepubliek Duitsland, ook wel West-Duitsland.
• Als reactie gaat de overgebleven zone ook ‘zelfstandig’ worden, dit wordt de DDR:
 Deutsche Democratische Republiek. Uiteraard is van  democratie geen sprake. De DDR blijf      een  satellietstaat van de Sovjet Unie, ook wel  Oost-Duitsland

 

 1950-1953: Korea-oorlog
 Het enige Koude Oorlog conflict waar de VN Veiligheidsraad op heeft kunnen treden.
 Na bezetting van Japan tijdens WOII werd Korea verdeeld. Het noorden werd communistisch, het zuiden werd kapitalistisch.
 Noord-Korea besloot Zuid-Korea te veroveren, echter werd door de VN tegengehouden.
 Officieel is men nog steeds in staat van oorlog.
 1953: Opstand in Oost-Duitsland
 Gericht tegen Sovjet overheersing. Russische tanks slaan de opstand met geweld neer.
 1956: Hongaarse Opstand
 1968: Praagse Lente
Ook deze opstanden worden neergeslagen door het Rode Leger. Het westen verleent geen steun uit angst voor een atoomoorlog.

 1956: vreedzame coëxistentie
Chroestsjov is van mening dat het communisme het  het betere systeem is en dat het communisme dus hoe dan zal overwinnen daardoor, dus kan het communisme zich permitteren om te zeggen dat kapitalisme en communisme vreedzaam naast elkaar moeten leven.

 1961: Bouw van de Berlijnse Muur
• Gebouwd door Oost-Duitsland.
• Doel: scheiding West- en Oost-Berlijn.
• Oorzaak: te veel vluchtelingen vanuit Oost- naar West-Europa via Berlijn.
• Versie van Oost-Duitsland: uitsluiten kwalijke invloed van het kapitalisme.
• Muur is een betonnen constructie van 45,3 km en 3,6 meter hoog, dag en nacht bewaakt door grenswachten.
 1962: Cubacrisis
• Cuba werd communistisch o.l.v. Fidel Castro in 1959.
• De SU plaatste kernrakketten op Cuba omdat ze daarmee de VS in het hart kan raken. Reactie op plaatsen kernrakketten van VS in Italië en Turkije.
• President van de VS, J.F. Kennedy eiste onmiddellijk vertrek van de raketten
• Beide partijen dreigden atoomwapens te gebruiken: vernietiging van de wereld zou dan het gevolg zijn.
• Chroestsjov gaf toe en haalde de rakketten op Cuba weg.

 1965: VS grijpt in in Vietnam
• Frankrijk kwam terecht in een koloniale oorlog met Vietnam, nadat Ho Chi Minh de onafhankelijkheid had uitgeroepen in 1945.
• VS neemt de strijd van Frankrijk over in 1965, bang dat Vietnam ten prooi zou vallen aan het communisme.
• Uiteindelijk wordt in 1975 heel Vietnam communistisch

 1985: begin van het einde van de Sovjet Unie
• Gorbatsjov komt aan de macht.
• Hij wordt geconfronteerd met grote economische problemen.
• Gevolg: de SU kon de wapenwedloop niet langer volhouden en moest ontspanning in de Koude Oorlog op gang brengen.
• Gevoerde politiek:
 Glasnost = openheid
 Perestrojka = hervorming van politiek en economie

• Allerlei landen van het Oostblok komen in opstand en Gorbatsjov kan niet optreden door zijn glasnost en perestrojka.
• Gevolgen:
 1989: Val Berlijnse Muur
 1991: Val communisme in de Sovjet Unie

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.