Onregelmatige werkwoorden

Beoordeling 3.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 197 woorden
  • 6 mei 2004
  • 164 keer beoordeeld
Cijfer 3.7
164 keer beoordeeld

Onregelmatige werkwoorden Fa 2003
Inf Futur Vt volt PP Ne
Aller Ir all alle allant Gaan
apercevoir apercevr apercev apercu Zien,bemerken
Avoir Aur av eu Ayant Hebben
Boire Boir buv Bu Drinken
Connaitre Connaitr connaiss Connu Kennen
Croire Croir Croy Cru Denken,geloven
Devoir Devr Dev Du Moeten
Dire Dir Dis Dit Zeggen
Dormir Dormir dorm Dormi Slapen
Ecrire ecrir ecriv Ecrit Schrijven

Envoyer Enverr envoy Envoye Zenden,sturen
Etre Ser et Ete Etant Zijn
Faire Fer fais Fait Doen,maken
Falloir Faudra fallait Fallu Moeten
Lire Lir lis Lu Lezen
Mettre Mettr mett Mis Zetten,leggen
Mourir mourr mour Mort Sterven
Naitre naitr Naiss Ne Geboren worden
Offrir Offrir offr Bu Geven
Ouvrir Ouvrir ouvr Ouvert Openen
Partir Partir part Parti Vertrekken
Plaire plair plais Plu Bevallen
Pleuvoir Pleuvra pleuvait Il a plu Regenen
Pouvoir Pourr pouv Pu Kunnen
Prendre Prendr pren Pris Nemen
Recevoir recevr recev Reçu Ontvangen
Savoir Saur sav Su Sachant Weten

Sentir sentir sent Senti Voelen
Sortir sortir sort Sorti Uitgaan
Suivre suivr suiv Suivi Volgen
Tenir tiendr ten tenu Houden
Venir Viendr ven Venu Komen
Vivre Vivr voy Vecu Leven
Voir Verr voy Vu Zien
Vouloir voudr voul Voulu Willen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.