Weave Your Way hoofdstuk 1

Beoordeling 3.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 892 woorden
  • 29 november 2001
  • 28 keer beoordeeld
  • Cijfer 3.5
  • 28 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
txt 1 :
revamp - opknappen, vernieuwen
log flume - stroom/kanaal voor vervoer van boomstammen
venture - zich wagen

txt 2 :
ultimate - onovertrefbaar
holy grail - heilige graal, het toppunt van eerlijkheid
approach - (be)naderen
outdo - overtreffen
diehard - volhardend, taai
redundant - overbodig
escalator - roltrap
state-of-the-art - ultra-modern
revenues - opbrengst, inkomsten

txt 3 :
ice slide - ijshelling
centrifugal - middelpuntvliedend

tubular steel - stalen buizen
design - ontwerp
assembly - montage
expansive - uitgebreid
feature - kenmerk
generate - doen ontstaan
bargain - koopje, voordelige aanwinst
cite - vermelden
increasing - toenemend
phenomenon - verschijnsel
similar - gelijk
degree/ to some degree - enigszins
moisture - vocht
regardless of - ongeacht, zonder rekening te houden met
engineering - techniek
psychics - natuurkunde
attached to - bevestigd aan
ratchet system - ratelsysteem (d.w.z. draait wel vooruit, maar niet terug)
prevent - verhinderen

subjected/ be subjected to - ondergaan
provide - opleveren, verschaffen
sufficient - genoeg, voldoende
momentum - vaart
trough - laagste (punt)
sophisticated - ver ontwikkeld, geavanceerd
PLC - programmable logic controllers

Het is klein, groen en het vreet kiezelsteentjes?
antwoord: een groen, mini-kiezelsteenvretertje, hahahahahahahaha!

txt 4 :
reliability - betrouwbaarheid
estimate - schatten
injured - gewond
brake - rem
failure - storing
disaster - ramp
detached from - los van
attribute to - toeschrijven aan
detachment - losraking
plummet - neerstorten
stringent - streng
ensure - verzekeren
switch - schakelaar
space - over een afstand verdelen
current - op dat moment
location - plaats
anually - jaarlijks
required - vereist
issue - verstrekken

txt 5 :
physiological - fysiologisch, lichamelijk
determined - vastgesteld, bepaald
mood - stemming
arousal - prikkeling
artificially - kunstmatig
adjust - aanpassen
environment - omgeving
relief - opluchting
contribute - bijdragen, versterken
addition/ in addition to - behalve, naast
ie - d.w.z. (Latijn: id est)
appeal/ is an appeal - is aantrekkelijk
self-confident - zelfverzekerd, met zelfvertrouwen
cope - het aankunnen

txt 6 :
fluid - vocht
surrounding - om ... heen
due to - te wijten/danken aan

txt 7 :
dare : uitdaging
buzz - kick, opwinding
blight - aantasten, vergallen
temptation - verleiding
waste ground - braakliggend/verlaten terrein
stunning - verbluffend
urban - stads-
conventional - gewoon
fashion - manier
akimbo - in de zij
exhilirating - opwekkend
mess around - gein trappen, kattenkwaad uithalen
patch - stuk grond
freight - vracht
trundle - rollen, rijden
lark - lolletje, geintje
manor - territorium, gebied
attached to - die vastzit aan
servered - afgehakt, afgesneden
mangled - verminkt
remainder - rest
gain access - toegang verschaffen
sighting - waarneming
establish - vaststellen
dispatch - erop uitsturen
investigate - onderzoeken
peer - leeftijdgenoot
urge - drang
justifiable - gerechtvaardigd
writ - dagvaardig
issue - uitvaardigen
behalf/ on his behalf - uit zijn naam
devastating - verwoestend, zeer ernstig
injuries - verwondingen
solicitor - advocaat
eradicate - uitbannen
self-evident - duidelijk, vanzelfsprekend
sustain - ondergaan, lijden
grossly - zeer, ernstig
restricted - beperkt
phantom - denkbeeldig
emanate - afkomstig zijn van

Hoe gaat de bel van een leraar?
antwoord: BoringgGg BoringgGgg hahahahahahahaha!

txt 7 vervolg :
inevitable - onvermijdelijk
herald - aankondigen
reinstatement - herstel
disgust - walging
weird - maf
collect - ophalen
facia - dashboard
tuck - (in)steken, (in)stoppen
rear - achter
take advantage of - (gretig) gebruik maken van
thrust - duwen
gear stick - versnellingshandel
knob - knop
hubcap - wieldop
environmentally sound - goed voor het milieu
disabled - gehandicapt
at one’s peril - op eigen risico

listening 1 :
bruise - kneuzing
dislocate - ontwrichten
disused - niet meer gebruikt
wade - waden
comfort - troosten
survive - overleven
affect - beïnvloeden
assume - veronderstellen
angle - hoek
impact - klap
splash - plons
be a goner - er geweest zijn
banking - glooiing
hunched up - ineen gedoken
amazing - verbijsterend
accident-prone - bevattelijk voor ongelukken

txt 8 :
stuporous - verdovend, bedwelmend
ring - klank
alcohol-spiked - met alcohol er aan toegevoegd
herbal - kruiden-
hail - begroeten, verwelkomen
slam - scherp bekritiseren
global - wereld-
peeved - geërgerd
temot - in verleiding brengen

txt 9 :
attempt - proberen
convict - veroordelen
course - koers; cursus
fine - boete
impair - schaden, benadelen
increase - toenemen
livelihood - levensonderhoud
loss - verlies
offence - overtreding
provide - verschaffen
refer to - verwijzen/doorsturen naar
specimen - monster, staaltje
whilst - terwijl

txt 10 :
-geen woorden-

Het is wit en het valt omhoog?
antwoord: een debiel sneeuwvlokje, hahahahahahahaha!

listening 2 :
junction - knooppunt
bend - bocht
streak - streep
utterly - volslagen
skim along - langsscheren
destination - bestemming
stilleto - naaldhak
outstanding - buitengewoon
collapse - instorten, het begeven
coincidentally - precies op het moment dat
generous - gul
hugely - geweldig
smug - zelfingenomen
gauge - meter
decent - fatsoenlijk
gross - grof, flagrant
negligence - onachtzaamheid
detract - de aandacht afleiden
issue - uitvaardigen
abuse - misbruiken
windscreen wiper - ruitenwisser
G-force - g-kracht (kunstmatige zwaartekracht)
exhilarating - opwekkend
cowpat - koeienvlaai
black-tie - avondkostuum
dawn - dageraad
erratic - onconventioneel, afwijkend
ad tedium - tot vervelens toe
gruesome - gruwelijk
inexcusable - niet goed te praten
chargin - ergernis
sweep by - voorbij razen
prop shaft - cardanas
roundabout - verkeersplein
stake - inzet
distaste - afkeer
curriculum vitae - (Latijn, levensloop - opsomming van alle diploma’s, werkervaring enz.)
reliable - betrouwbaar
drift along - maar wat doen
engrossing - fascinerend

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

A.

A.

Heb je ook een samenvatting van hoofdstuk 4 van weave your way??? Als je hem hebt zou je hem dan naar mij willen sturen??? Alvast bedankt groetjes Anique

19 jaar geleden