Weave Your Way hoofdstuk 1

Beoordeling 3.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 892 woorden
  • 29 november 2001
  • 28 keer beoordeeld
Cijfer 3.5
28 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

txt 1 : revamp - opknappen, vernieuwen
log flume - stroom/kanaal voor vervoer van boomstammen
venture - zich wagen

txt 2 : ultimate - onovertrefbaar
holy grail - heilige graal, het toppunt van eerlijkheid
approach - (be)naderen
outdo - overtreffen
diehard - volhardend, taai
redundant - overbodig
escalator - roltrap
state-of-the-art - ultra-modern
revenues - opbrengst, inkomsten

txt 3 : ice slide - ijshelling
centrifugal - middelpuntvliedend
tubular steel - stalen buizen
design - ontwerp
assembly - montage
expansive - uitgebreid
feature - kenmerk
generate - doen ontstaan
bargain - koopje, voordelige aanwinst
cite - vermelden
increasing - toenemend
phenomenon - verschijnsel
similar - gelijk
degree/ to some degree - enigszins
moisture - vocht
regardless of - ongeacht, zonder rekening te houden met
engineering - techniek
psychics - natuurkunde
attached to - bevestigd aan
ratchet system - ratelsysteem (d.w.z. draait wel vooruit, maar niet terug) prevent - verhinderen
subjected/ be subjected to - ondergaan
provide - opleveren, verschaffen
sufficient - genoeg, voldoende
momentum - vaart
trough - laagste (punt) sophisticated - ver ontwikkeld, geavanceerd
PLC - programmable logic controllers

Het is klein, groen en het vreet kiezelsteentjes? antwoord: een groen, mini-kiezelsteenvretertje, hahahahahahahaha!

txt 4 : reliability - betrouwbaarheid
estimate - schatten
injured - gewond
brake - rem
failure - storing
disaster - ramp
detached from - los van
attribute to - toeschrijven aan
detachment - losraking
plummet - neerstorten
stringent - streng
ensure - verzekeren
switch - schakelaar
space - over een afstand verdelen
current - op dat moment
location - plaats
anually - jaarlijks
required - vereist
issue - verstrekken

txt 5 : physiological - fysiologisch, lichamelijk
determined - vastgesteld, bepaald
mood - stemming
arousal - prikkeling
artificially - kunstmatig
adjust - aanpassen
environment - omgeving
relief - opluchting
contribute - bijdragen, versterken
addition/ in addition to - behalve, naast
ie - d.w.z. (Latijn: id est) appeal/ is an appeal - is aantrekkelijk
self-confident - zelfverzekerd, met zelfvertrouwen
cope - het aankunnen

txt 6 : fluid - vocht
surrounding - om ... heen
due to - te wijten/danken aan

txt 7 : dare : uitdaging
buzz - kick, opwinding
blight - aantasten, vergallen
temptation - verleiding
waste ground - braakliggend/verlaten terrein
stunning - verbluffend
urban - stads- conventional - gewoon
fashion - manier
akimbo - in de zij
exhilirating - opwekkend
mess around - gein trappen, kattenkwaad uithalen
patch - stuk grond
freight - vracht
trundle - rollen, rijden
lark - lolletje, geintje
manor - territorium, gebied
attached to - die vastzit aan
servered - afgehakt, afgesneden
mangled - verminkt
remainder - rest
gain access - toegang verschaffen
sighting - waarneming
establish - vaststellen
dispatch - erop uitsturen
investigate - onderzoeken
peer - leeftijdgenoot
urge - drang
justifiable - gerechtvaardigd
writ - dagvaardig
issue - uitvaardigen
behalf/ on his behalf - uit zijn naam
devastating - verwoestend, zeer ernstig
injuries - verwondingen
solicitor - advocaat
eradicate - uitbannen
self-evident - duidelijk, vanzelfsprekend
sustain - ondergaan, lijden
grossly - zeer, ernstig
restricted - beperkt
phantom - denkbeeldig
emanate - afkomstig zijn van

Hoe gaat de bel van een leraar? antwoord: BoringgGg BoringgGgg hahahahahahahaha!

txt 7 vervolg : inevitable - onvermijdelijk
herald - aankondigen
reinstatement - herstel
disgust - walging
weird - maf
collect - ophalen
facia - dashboard
tuck - (in)steken, (in)stoppen
rear - achter
take advantage of - (gretig) gebruik maken van
thrust - duwen
gear stick - versnellingshandel
knob - knop
hubcap - wieldop
environmentally sound - goed voor het milieu
disabled - gehandicapt
at one’s peril - op eigen risico

listening 1 : bruise - kneuzing
dislocate - ontwrichten
disused - niet meer gebruikt
wade - waden
comfort - troosten
survive - overleven
affect - beïnvloeden
assume - veronderstellen
angle - hoek
impact - klap
splash - plons
be a goner - er geweest zijn
banking - glooiing
hunched up - ineen gedoken
amazing - verbijsterend
accident-prone - bevattelijk voor ongelukken

txt 8 : stuporous - verdovend, bedwelmend
ring - klank
alcohol-spiked - met alcohol er aan toegevoegd
herbal - kruiden- hail - begroeten, verwelkomen
slam - scherp bekritiseren
global - wereld- peeved - geërgerd
temot - in verleiding brengen

txt 9 : attempt - proberen
convict - veroordelen
course - koers; cursus
fine - boete
impair - schaden, benadelen
increase - toenemen
livelihood - levensonderhoud
loss - verlies
offence - overtreding
provide - verschaffen
refer to - verwijzen/doorsturen naar
specimen - monster, staaltje
whilst - terwijl

txt 10 : -geen woorden-

Dit wil je ook lezen:

Het is wit en het valt omhoog? antwoord: een debiel sneeuwvlokje, hahahahahahahaha!

listening 2 : junction - knooppunt
bend - bocht
streak - streep
utterly - volslagen
skim along - langsscheren
destination - bestemming
stilleto - naaldhak
outstanding - buitengewoon
collapse - instorten, het begeven
coincidentally - precies op het moment dat
generous - gul
hugely - geweldig
smug - zelfingenomen
gauge - meter
decent - fatsoenlijk
gross - grof, flagrant
negligence - onachtzaamheid
detract - de aandacht afleiden
issue - uitvaardigen
abuse - misbruiken
windscreen wiper - ruitenwisser
G-force - g-kracht (kunstmatige zwaartekracht) exhilarating - opwekkend
cowpat - koeienvlaai
black-tie - avondkostuum
dawn - dageraad
erratic - onconventioneel, afwijkend
ad tedium - tot vervelens toe
gruesome - gruwelijk
inexcusable - niet goed te praten
chargin - ergernis
sweep by - voorbij razen
prop shaft - cardanas
roundabout - verkeersplein
stake - inzet
distaste - afkeer
curriculum vitae - (Latijn, levensloop - opsomming van alle diploma’s, werkervaring enz.) reliable - betrouwbaar
drift along - maar wat doen
engrossing - fascinerend

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

listening 2 : junction - knooppunt
bend - bocht
streak - streep
utterly - volslagen
skim along - langsscheren
destination - bestemming
stilleto - naaldhak
outstanding - buitengewoon
collapse - instorten, het begeven
coincidentally - precies op het moment dat
generous - gul
hugely - geweldig
smug - zelfingenomen
gauge - meter
decent - fatsoenlijk
gross - grof, flagrant
negligence - onachtzaamheid
detract - de aandacht afleiden
issue - uitvaardigen
abuse - misbruiken
windscreen wiper - ruitenwisser
G-force - g-kracht (kunstmatige zwaartekracht) exhilarating - opwekkend
cowpat - koeienvlaai
black-tie - avondkostuum
dawn - dageraad
erratic - onconventioneel, afwijkend
ad tedium - tot vervelens toe
gruesome - gruwelijk
inexcusable - niet goed te praten
chargin - ergernis
sweep by - voorbij razen
prop shaft - cardanas
roundabout - verkeersplein
stake - inzet
distaste - afkeer
curriculum vitae - (Latijn, levensloop - opsomming van alle diploma’s, werkervaring enz.) reliable - betrouwbaar
drift along - maar wat doen
engrossing - fascinerend

REACTIES

A.

A.

Heb je ook een samenvatting van hoofdstuk 4 van weave your way??? Als je hem hebt zou je hem dan naar mij willen sturen??? Alvast bedankt groetjes Anique

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.