Unit 4

Beoordeling 0
Foto van Romek
  • Samenvatting door Romek
  • 2e klas vmbo | 844 woorden
  • 18 maart 2016
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Woordjes 1.

English

Dutch

Dutch

English

Depend

Afhangen van

Eigenlijk

Actually

Suburb

Buitenwijk

Absoluut

Definitely

Government

Overheid

Eend

Duck

Support

Steunen

Ei

Egg

Donate

Geven, doneren

Geld inzamelen

Raise money

Patient

Geduldig

Inkomen

Income

Tidy

Opruimen

Verdienen

Earn

Perform

Optreden

Beschrijven

Describe

Musician

Muzikant

Grap

Joke

Gig

Optreden

Gitaar

guitar

Woordjes 2.

English

Dutch

Dutch

English

Shame

Jammer

Telefoon

Phone

Charity

Liefdadigheid

Bereik

Signal

Urgent

Dringend

Oma, grootmoeder

Grandma, grandmother

Hold the line

Aan de lijn blijven

Ophangen

Hang up

Enquiries

Vragen

Overgaan

Ring

Necessary

Noodzakelijk, nodig

Kiezen (telefoonnummer)

Dial

Area code

Kengetal, netnummer

Herkennen

Recognice

Payment

Betaling

Bereiken

Reach

Current

Huidig

Achterlaten

Leave

Cancel

annuleren

Grammatica.

2.1 Korte vragen: isn’t it? / aren’t you? Enzovoorts.

In het Nederlands zeg je vaak ‘toch? / of wel? / nietwaar? / of niet?´ aan het einde van de zin als je verwacht dat iemand iets terug zegt. In het Engels herhaal je in dat soort zinnen het eerste werkwoord uit de zin + I / you / he / she / it / we / you / they.

Er staat altijd not (of n’t) in het eerste stuk van de zin of in de korte vraag:

You are Jack, aren’t you?                                        Jij bent Jack, toch?

Fay is your sister, isn’t she?                                   Fay is jouw zus, of niet?

We aren’t late, are we?                                          We zijn niet laat, of wel?

They aren’t happy, are they?                                Ze zijn niet blij, he?

Als je in het eerste deel van de zin geen not (of never) gebruikt, gebruik je in de korte vraag wel not. Als je in het eerste deel van de zin wel not (of never) gebruikt, gebruik je in de korte vraag geen not.

We are late, aren’t we?                                                         We zijn laat, of niet?

Dit wil je ook lezen:

We aren’t late, are we?                                                         Wij zijn niet laat, of wel?

Ook have / has kun je gebruiken in de korte vragen aan het einde van de zin:

She has got a dog, hasn’t she?                              Zij heeft een hond, of niet?

They have got a flat, haven’t they?                      Zij hebben een flat, of niet?

Als er twee werkwoorden in een zin staan, gebruik je het eerste werkwoord opnieuw:

I can ride a bike, can’t I?                                         Ik kan fietsen, he?

He must work, mustn’t he?                                   Hij moet werken, nietwaar?

They will go to New York, won’t they?                Zij gaan naar New York, toch?

He doesn’t like swimming, does he?                    Hij houd niet van zwemmen, of wel?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Romek