Onregelmatige werkwoorden

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 584 woorden
  • 5 augustus 2010
  • 25 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
25 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Onregelmatige werkwoorden in het Engels.
1e vorm = het hele werkwoord
2e vorm = de verleden tijd (past simpel)
3e vorm = het voltooid deelwoord (present perfect)

1e vorm    2e vorm    3e vorm    Betekenis
1.    to be    was/were    been    zijn, worden
2.    to beat    beat    beaten    (ver)slaan
3.    to become    became    become    worden
4.    to bet    bet    bet    wedden
5.    to bind    bound    bound    binden
6.    to bite     bit    bitten    bijten
7.    to blow    blew    blown    blazen, waaien
8.    to break    broke    broken    breken
9.    to bring    brought    brought    brengen
10.    to broadcast    broadcast    broadcast    uitzenden
11.    to build    built    built    bouwen
12.    to burn    burnt    burnt    (ver)branden
13.    to buy    bought    bought    kopen
14.    to catch    caught    caught    vangen
15.    to choose    chose    chosen    kiezen
16.    to come    came    come    komen
17.    to cost    cost    cost    kosten
18.    to cut    cut    cut    snijden, knippen
19.    to deal    dealt    dealt    zaken doen, (uit)delen
20.    to dig    dug    dug    graven
21.    to do    did    done    doen
22.    to draw    drew    drawn    tekenen, trekken
23.    to drink    drank    drunk    drinken
24.    to drive    drove    driven    aandrijven, autorijden
25.    to eat    ate    eaten    eten
26.    to fall    fell    fallen    vallen
27.    to feed    fed    fed    voeren, zich voeden
28.    to feel    felt    felt    zich voelen
29.    to fight    fought    fought    vechten
30.    to find    found    found    vinden
31.    to flee    fled    fled    vluchten
32.    to fly    flew    flown    vliegen
33.    to forget    forgot    forgotten    vergeten
34.    to forgive    forgave    forgiven    vergeven
35.    to freeze    froze    frozen    (be)vriezen
36.    to get    got    got    krijgen, worden
37.    to give    gave    given    geven
38.    to go    went    gone    gaan
39.    to grow    grew    grown    groeien, worden
40.    to hang    hung    hung    hangen
41.    to have    had    had    hebben
42.    to hear    heard    heard    horen
43.    to hide    hid    hidden    verbergen
44.    to hit    hit    hit    slaan, raken
45.    to hold    held    held    (vast)houden
46.    to hurt    hurt    hurt    pijn doen
47.    to keep    kept    kept    houden, bewaren
48.    to know    knew    known    weten, kennen
49.    to lay    laid    laid    leggen
50.    to lead    led    led    leiden
51.    to learn    learnt    learnt    leren
52.    to leave    left    left    (ver)laten
53.    to let    let    let    laten, verhuren
54.    to lie    lay    lain    liggen
55.    to lose    lost    lost    verliezen
56.    to make    made    made    maken
57.    to mean    meant    meant    bedoelen, betekenen
58.    to meet    met    met    ontmoeten
59.    to pay    paid    paid    etalen
60.    to put    put    put    zetten, leggen
61.    to quit    quit    quit    ophouden
62.    to read    read    read    lezen
63.    to ride    rode    ridden    rijden
64.    to ring    rang    rung    (op)bellen
65.    to rise    rose    risen    opstaan, stijgen
66.    to run    ran    run    rennen
67.    to say    said    said    zeggen
68.    to see    saw    seen    zien
69.    to sell    sold    sold    verkopen
70.    to send    sent    sent    versturen, verzenden
71.    to set    set    set    zetten, plaatsen
72.    to shake    shook    shaken    schudden
73.    to shoot    shot    shot    schieten
74.    to show    showed    shown    tonen, laten zien
75.    to shut    shut    shut    dichtdoen, sluiten
76.    to sing    sang    sung    zingen
77.    to sit    sat    sat    zitten
78.    to sleep    slept    slept    slapen
79.    to smell    smelt    smelt    ruiken
80.    to speak    spoke    spoken    spreken
81.    to spell    spelt    spelt    spellen
82.    to spend    spent    spent    uitgeven
83.    to split    split    split    splijten
84.    to stand    stood    stood    staan
85.    to steal    stole    stolen    stelen
86.    to stick    stuck    stuck    plakken
87.    to strike    struck    struck    slaan, staken
88.    to swear    swore    sworn    zweren, vloeken
89.    to sweep    swept    swept    vegen
90.    to swim    swam    swum    zwemmen
91.    to take    took    taken    nemen, brengen
92.    to teach    taught    taught    onderwijzen, aanleren
93.    to tear    tore    torn    trekken, scheuren
94.    to tell    told    told    vertellen, zeggen
95.    to think    thought    thought    denken
96.    to throw    threw    thrown    gooien
97.    to understand    understood    understood    begrijpen, verstaan
98.    to wake    woke    woken    Wakker maken
99.    to wear    wore    worn    dragen (kleding)
100.    to win    won    won    winnnen
101.    to write    wrote    written    schrijven


(Zie de tabel in de bijlage!)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.